Kauza zakázek po roce: Městský úřad ve středu zájmu, II. část

Tento článek přímo navazuje na článek předchozí. Proto doporučuji si nejdříve přečíst ten, pokud jste tak zatím neučinili.

Dalším faktem, který vyšel v souvislosti s městskými zakázkami v uplynulém roce najevo, je to, že nejpozději v srpnu 2016 bylo město poprvé upozorněno na možné nesrovnalosti v působení firmy Staler. Více →

Kauza zakázek po roce: Městský úřad ve středu zájmu, I. část

V aktuální sérii textů se ohlížím za ročním vývojem ve věci pochybných referencí u některých veřejných zakázek firmy Staler, zadávaných v minulosti městem Příbram. Začali jsme zlehka, popisem jednoho případu žádosti o informace a rozborem ne zcela smysluplných argumentů, jimiž městský úřad hájí svůj zamítavý postoj.

Nyní se dostáváme ke znepokojivějším poznatkům. Více →

Kauza městských zakázek po roce: Radnice ze skla, nebo pevnost Tyršova?

Před rokem v listopadu a prosinci jsem publikoval sérii článků o zkreslených referenčních dokumentech, které byly předkládány Městskému úřadu Příbram v rámci zadávacích řízení na různé stavební zakázky.

Od té doby jsem obdržel různé další zvláštní a znepokojivé informace, které buď souvisejí s úředním prostředím zakázek, nebo se týkají radnice a jejího „uvažování“. Více →

Architektonická soutěž: Jak město usilovně tajilo informace, které přitom zároveň poskytuje

V posledních měsících se opakovaně hovoří o architektonické soutěži na budoucí podobu náměstí J. A. Alise na Březových Horách. Před časem také Rada města jmenovala hodnotící porotu pro tuto soutěž. Ovšem její složení město úzkostlivě tajilo. Neúspěšně – ale především úplně zbytečně. Více →

Demolice domu č. p. 106 v Mariánském údolí: Pojďme si povídat (komentář)

Při zářijovém zasedání příbramského zastupitelstva jsem v bodě Diskuse přednesl vyjádření paní Kubrové, disponující věcným břemenem užívání k bytu a dalším částem v nyní již zbouraném domě č. p. 106 v Mariánském údolí v Příbrami, a dále věcným břemenem spoluužívání k příslušnému pozemku. Na toto vyjádření nyní zareagoval radní Vařeka (vlastník příslušných nemovitostí), který nebyl při předchozím zasedání přítomen. Více →

Demolice domu č.p. 106 v Mariánském údolí: J’accuse!


J’accuse!

Žaluji na chaos a bezpráví v tomto světě.

V domě č.p. 106 v Mariánském údolí v Příbrami, u kterého byla schválena demolice, má věcné břemeno k užívání bytu v prvním patře paní Kubrová (ročník 1939). Dle usnesení okresního soudu Příbram z 1. 2. 1995 by také měla mít právo na spoluužívání půdy.

Nebyla účastnicí řízení o demolici, ačkoli dle zákona měla být. Ale to v tuto chvíli není tak podstatné. Více →

Demolice a výstavba domů na Václavském náměstí: Fakta a podklady

V poslední době se rozvířil veřejný zájem ohledně schválené demolice tří domů (čp. 104, 105 a 106) a plánované nové výstavby u horního okraje Pražské ulice – na Václavském náměstí a v Mariánském údolí. Momentálně probíhá demolice čp. 105. V tomto článku shrnujeme fakta, dokumenty a podklady, která mohou čtenářům poskytnout náhled na širší kontext. Více →

Rekonstrukce aquaparku, nové dějství – upravený projekt a námitky proti stavbě

Ve druhé polovině dubna bylo zahájeno společné územní a stavební řízení na upravenou rekonstrukci aquaparku. Do konce tohoto týdne mohou účastníci řízení podávat námitky a veřejnost připomínky. V pondělí 17. května zveřejnil své námitky A-tým. Tyto námitky (které zároveň představují připomínky odborné veřejnosti) byly jménem jednoho ze „sousedů stavby“ podány v rámci uvedeného řízení. Podrobnosti, včetně hlavních textových materiálů z aktualizované projektové dokumentace ve stupni pro stavební řízení, přinášíme v tomto článku. Více →