Budoucnost příbramské vody: Publikujeme dříve „tajné“ dokumenty ke zrušenému koncesnímu řízení

Od dubna do srpna 2023 probíhala úvodní a nabídková fáze koncesního řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury v Příbrami („VHI“). Následně hodnotící komise posuzovala nabídky. Jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnotila komise společnou nabídku firem Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a FCC AQUALIA (dále souhrnně „SMVAK“).

Příbramské zastupitelstvo ovšem v prosinci 2023 poněkud překvapivě celé koncesní řízení zrušilo. SMVAK s námitkami proti zrušení neuspěl. Nově máme k dispozici důležité dokumenty. Přinášíme zápisy z jednání hodnotící komise, doprovodná sdělení SMVAK a 1. SčV, podrobnosti ke zdůvodnění zrušení koncesního řízení, námitky účastníka a jejich vypořádání ze strany města. K celé záležitosti připojujeme náš komentář. Více →

Další regulace parkování v Příbrami II – s rozšířením parkovací zóny ubudou parkovací místa

Příbramská radnice plánuje rozšířit parkovací zónu „Oblast 2“ do ulice Na Leštině a jejího okolí (Příbram II). Zároveň by měl být vnitroblok mezi ulicí Balbínova a parkovištěm u Spartaku po změně průjezdný pouze jedním směrem (od Svaté Hory k Fantově louce).

Současně s vytvořením nové části zóny dojde v oblasti k úbytku parkovacích míst. Tato redukce je dle vyjádření vedení města nutná, aby bylo možno parkovací zónu v lokalitě vyznačit. Do začátku března probíhá připomínkové řízení k návrhu opatření. Podrobnosti, včetně záznamu z tiskové konference a návrhové mapy nové části parkovací zóny, přinášíme v tomto článku. Více →

Řízení o VKP na Fantově louce: Firma Allocation úspěšně namítla podjatost místního úřadu

Pro oblast Fantovy louky v Příbrami bylo v březnu 2023 zahájeno řízení ve věci možné registrace významného krajinného prvku („VKP“). Toto řízení probíhá v souladu s dřívějším názorem krajského úřadu, dle kterého je pro uvedenou lokalitu vhodným typem ochrany právě registrace VKP.

Z aktuálních zjištění Bublifuku vyplývá, že firma Allocation, jeden z vlastníků pozemků v lokalitě, uspěla s nedávnou námitkou týkající se podjatosti úředních osob na Odboru životního prostředí MěÚ Příbram. Řízení o registraci VKP nyní bude probíhat u jiného orgánu státní správy (u jiného úřadu, ne v Příbrami). Přinášíme podrobnosti, dokumenty, výběr z judikatury a komentář. Více →

Bytový dům „Špalíček“: Nedotažená rekonstrukce, možný podvod při zakázce, soud města s nájemníky

Bytový dům na rohu ulic Milínská a Špitálská v Příbrami (tzv. „Špalíček“) je ve vlastnictví města Příbram a spravuje ho Městská realitní kancelář. Před několika lety byla provedena rekonstrukce domu. Ta sice na jednu stranu vedlo ke snížení energetické náročnosti budovy, ale na druhou k určitému zhoršení kvality bydlení; na chodbách se např. tvoří plíseň.

Především se ale zdá, že při zakázce se podvádělo. Dodavatelská firma v případě izolace stropu ve sklepě fakturovala minerální vatu; ve skutečnosti ovšem použila polystyren, který je nezanedbatelně levnější. A nikdo si toho nevšiml. Město aktuálně požaduje po nájemnících podíl na nákladech na zateplení – a to včetně chybně vyúčtované minerální vaty. S rekonstrukcí souvisejí i další nejasnosti. Více →

Příliš optimistický návrh SPD k „vodě“ se mýlí o vyšší desítky milionů korun

Průběžně informujeme o plánovaných změnách v provozování vodohospodářské infrastruktury v Příbrami. V tomto článku zveřejňujeme prezentaci SPD s nástinem představ o nově zvažovaném vlastnickém modelu provozování. Prezentace obsahuje řadu nepřesností a zavádějících tvrzení. Kromě jiného byly zcela opominuty náklady zhruba 61 mil. Kč na nákup pitné vody.

Také jsme obdrželi odpověď starosty J. Konvalinky (ANO) ohledně postupu města při rušení původního koncesního řízení. Více →

Krajský stavební úřad zahájil přezkumné řízení k parkovacímu domu u aut. nádraží

Stavbu parkovacího domu u autobusového nádraží v Příbrami provázejí již delší dobu různé zádrhele. Ať už šlo o opakovaně řešený inflační dodatek nebo o zjištění, že dům byl zřejmě postaven v rozporu s parametry, výslovně stanovenými v zadávací dokumentaci k zakázce.

Nyní se objevil další potenciální problém. Krajský stavební úřad zahájil v lednu 2024 přezkumné řízení. To se týká rozhodnutí příbramského stavebního úřadu ve věci povolení změny stavby před dokončením. O toto povolení požádalo v roce 2022 město Příbram jako stavebník (investor). Více →

Memorandum k parkovacímu domu v Milínské: Kam zmizel bod 2.1.9 a další otazníky

Město Příbram a firma LDM Group Development zvažují uzavření memoranda, jehož cílem má být vytvoření společného podniku (s. r. o.) za účelem vybudování parkovacího domu v Milínské ulici, v prostoru současného velkoplošného parkoviště nedaleko křižovatky s Dlouhou ulicí.

Návrh memoranda projednala Rada města, která doporučuje příbramskému zastupitelstvu podstatné náležitosti memoranda schválit. Zastupitelstvo se bude návrhem zabývat 12. února. Memorandum obsahuje několik „šedých míst“. Zřejmě nejproblematičtější je rezignace na soutěž o zakázku. Podívali jsme se na podrobnosti. Více →

Koncesní řízení na „vodu“: Město zcela účelově odmítá poskytnout informace

V souvislosti s nedávno zrušeným koncesním řízením na provozovatele vodohospodářské infrastruktury jsme požádali město Příbram o několik dokumentů. Konkrétně o kopii rozhodnutí o zrušení řízení, o informaci o tom, zda byly (či nebyly) zamítnuty účastnické námitky, o kopii rozhodnutí o námitkách a o kopii odpovědi města na námitky.

Ačkoli žádná z těchto informací nepředstavovala informaci o obsahu nabídek nebo o osobách, podílejících se na průběhu zadávacího řízení (v takových případech lze, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, poskytnutí informací v době neukončeného řízení odmítnout), naše žádost byla v plném rozsahu odmítnuta. Více →

Budoucnost příbramské vody: Informace z tiskové konference (obsahuje záznam a přepis)

Ve středu 17. ledna 2024 se konala tradiční „pozastupitelská“ tisková konference města Příbram. Poprvé jsme byli přítomni i my. Dotazovali jsme se na problematiku týkající se provozování vodohospodářské infrastruktury (VHI). Shrnutí hlavních informací a záznam i přepis příslušných částí tiskové konference, které souvisely s tímto tématem, najdete v tomto článku. Více →