Hodnotící komise pro výsuvné sloupky: Přinášíme informace, jejichž získání trvalo 700 dní

Mnozí Příbramáci si asi ještě pamatují, jaké komplikace i řekněme úsměvné okamžiky provázely zprovoznění výsuvných sloupků v Pražské ulici v létě 2020. Tehdejší situace vedla k tomu, že jsem se začal zajímat o činnost příslušné dodavatelské firmy. (Následně vyšlo najevo, že tato firma získala různé zakázky na základě zkreslených či nepravdivých informací; o tom jsem psal zde.) A zajímalo mě také, jaké postupy byly při posuzování uvedené zakázky uplatněny ze strany města.

Proto jsem od města Příbram kromě jiného požadoval, na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, poskytnutí informace o členech stálé hodnotící komise, kteří příslušnou zakázku posuzovali. (Ze závěrů komise poté vycházela Rada města při schválení zakázky.) Žádost jsem podal 4. září 2020, tedy před téměř dvěma lety. Po dvou odvoláních a jedné správní žalobě jsem nakonec dnes, 5. srpna 2022, na základě rozsudku požadované informace od města obdržel. Příslušné dokumenty samozřejmě zveřejňuji. Více →

Transparentnost města: Čím dál větší beznaděj? Úřad použil smyšlené tvrzení a ignoroval podklady

V minulosti jsem opakovaně informoval o různých nesnázích, které provází snaha získat od města Příbram určité informace. Valná většina žádostí o informace je vyřízena kladně. Ale pokud už se úřad rozhodne přístup k informacím omezit, pak k tomu často dochází z nesrozumitelných (případně chybějících) důvodů. V poslední době tak musel dvakrát zasáhnout až správní soud. Jindy zas úřad občany vyzývá k nezveřejňování informací nebo je varuje před možnými právními důsledky, pokud určitou informaci zveřejní.

Ovšem všechny tyto zádrhele mohou nakonec z celkového pohledu ještě vypadat neškodně – ve srovnání s nedávnou situací, kdy městský úřad v rámci zamítavých rozhodnutí uplatnil smyšlené tvrzení a z nejasných příčin přehlédl část spisového materiálu. Více →

Přetahovaná o informace – další rozsudek, občan vs. radnice 2:0

Krajský soud v Praze mi dal za pravdu v dalším sporu, který jsem vedl s krajským (potažmo městským) úřadem kvůli odmítnuté žádosti o informace. Žaloba se týkala především skutečnosti, že město Příbram nechtělo sdělit složení stálé hodnotící komise pro zakázky malého rozsahu. O tuto informaci jsem se zajímal v souvislosti se zakázkou na výsuvné sloupky v Pražské ulici. (Předmětná žádost o informace byla podána 4. září 2020.) Soud nařídil městu všechny informace, které byly podstatou žaloby, poskytnout. V této záležitosti nyní publikuji úplné znění rozsudku i svůj komentář k případu. Více →

Štvanice na dřívějšího městského architekta: Radnice v předklonu

Jak již před časem proběhlo příbramskými médii, radnice se na jaře letošního roku poněkud svérázným způsobem zbavila interního městského architekta. Protože neexistoval (nenašel se) důvod pro výpověď kvůli porušení pracovních povinností, ale zároveň činnost architekta asi byla trnem v oku některým mocným, vedení města záležitost vyřešilo zrušením oddělení rozvoje města, kde architekt působil.

Jak ovšem vyplývá z dokumentů, které má Bublifuk k dispozici, už v červnu loňského roku zřejmě probíhal – za určité součinnosti politického vedení města – koordinovaný pokus o nalezení záminky k odstranění architekta z funkce; či přinejmenším o znepříjemnění jeho pracovního působení. Více →

Vrtěti Pražskou ulicí: Proč stavebník zamlouvá, kvůli čemu mu úřad přerušil práce na kanalizaci?

Nedávno byl na serveru pribram.cz (zdroj) uveřejněn rozhovor s bývalým příbramským starostou a současným radním, který je též spoluvlastníkem a jednatelem firmy Meinland. Rozhovor se týkal přeložky zděné kanalizační stoky na Václavském náměstí v Příbrami (v horní části Pražské ulice), zejména pak přerušení prací na této přeložce. (V souvislosti se stavebními pracemi je dlouhodobě neprůjezdná část Václavského náměstí.) U této přeložky je uvedená firma stavebníkem.

V odpovědích v rozhovoru byla část informací upozaděna. Nezaznělo například, že práce byly přerušeny vodoprávním úřadem kvůli rozporu se stavebním povolením. Nebo že stavebník provádí přeložku proto, aby měl prostor pro vybudování garáží pod domem, který plánuje postavit. V tomto článku jsou určité věci uvedeny na pravou míru. Zároveň se částečně jedná o polemiku s některými tvrzeními. Více →

Na okraj k Novinářské ceně: Co je podstatou Bublifuku & jedna nečekaná pochvala

Situace kolem slučování příbramských gymnázií, za jejíž rozbor získal Příbramský bublifuk Novinářskou cenu za regionální žurnalistiku, byla informačně bohatá. Zároveň ale patřila ještě k celkem „neškodným“ záležitostem. Na rozdíl od čistě politického rozhodnutí o gymnáziích se totiž aktéři některých jiných článků pohybovali na hraně pravidel. V aktuálním článku v krátkosti shrnuji, jakým dalším tématům se Příbramský bublifuk věnuje. A ohlížím se za jedním milým komentářem. Více →

Příbramský bublifuk držitelem Novinářské ceny 2021 za regionální žurnalistiku

Je mi ctí oznámit, že za sérii článků na Příbramském bublifuku o slučování příbramských gymnázií jsem získal Novinářskou cenu 2021 v kategorii Regionální žurnalistika.

Hodnocení poroty: „Porota oceňuje poctivou a systematickou práci nezávislého autora, který zmapoval kauzu chystaného slučování dvou příbramských gymnázií. Analýzou informací z dostupných zdrojů a za pomoci rozhovorů a konfrontací hlavních aktérů této kauzy se autorovi podařilo čtenáři přinést čtivou a srozumitelnou zprávu o údajně nevyhovující situaci v příbramské školské soustavě.

Děkuji čtenářům, rodině, porotě a také Nadaci Open Society Fund, Nadaci Konráda Adenauera a Nadačnímu fondu nezávislé žurnalistiky. Více →

Rozsudek ve sporu o informace: Jak občan uspěl vůči právním profesionálům z radnice

V tomto textu se podrobněji věnuji úspěšné správní žalobě proti městu Příbram, resp. Středočeskému kraji. Jednalo se o případ, kdy město Příbram (a následně Středočeský kraj) bez odpovídajícího zdůvodnění odmítlo žádost o informaci. Šlo o specifickou záležitost; příslušnou žádostí jsem požadoval poskytnutí kopie trestního oznámení, které město Příbram zhruba před rokem a půl podalo ohledně nesrovnalostí u veřejných zakázek. Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 31. května 2022 se žádost vrací k dalšímu řízení. V této věci nyní publikuji úplné znění rozsudku i svůj komentář k případu. Více →

Úspěch v žalobě proti neposkytnutí trestního oznámení ze strany města (veřejné zakázky)

Zhruba před rokem a půl jsem od města Příbram požadoval poskytnutí podnětu města k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a poskytnutí kopie trestního oznámení. Všechny dokumenty se týkaly nesrovnalostí u veřejných zakázek, o kterých jsem tehdy obšírně psal. Město (a následně v rámci odvolacího řízení i kraj) odmítlo tyto dokumenty poskytnout.

Poté, co jsem v dané záležitosti v dubnu částečně uspěl v přezkumném řízení u Úřadu pro ochranu osobních údajů, mi dnešním rozsudkem dal ve zbývající části za pravdu Krajský soud v Praze. Více →