Zastupitelstvo bude vybírat variantu provozování vodohospodářské infrastruktury

Město Příbram již déle než rok řeší, jaký bude další režim provozování městského vodohospodářského majetku. Provozovatelem zatím je společnost 1. SčV, ovšem provozovatelská smlouva končí 15. prosince 2024. O dalším postupu v této záležitosti bude jednat zastupitelstvo v pondělí 17. června 2024. Přinášíme stručné shrnutí dosavadního vývoje a informace o preferovaných variantách dle nové analýzy advokátní kanceláře Rowan Legal. Více →

Komentář: Metrostav znovu žádá o miliony navíc za parkovací dům. Napsal jsem mu otevřený dopis

Metrostave, známá firmo,

píšu pár postřehů k tvému novému dopisu, kterým znovu žádáš starostu a město – potažmo všechny občany Příbrami – aby ti bylo uhrazeno dodatečných 11,9 mil. Kč bez DPH za stavbu parkovacího domu. O tomto dopisu bude 17. června 2024 jednat příbramské zastupitelstvo. Více →

Krajský radní Vácha: „Střední školy až tolik lidí nezajímají“ (glosa)

Minulý týden se v Příbrami konalo setkání politických představitelů Středočeského kraje s občany. Nejprve jednotliví radní zhruba hodinu a půl představovali své agendy, úspěchy a plány. Nakonec proběhla krátká diskuse nad dotazy.

Pravidelné čtenáře Bublifuku bude možná zajímat, že radní Vácha, který má na starosti školství a sport, se vrátil ke sloučení příbramských gymnázií (2021). Právě tomuto dílčímu tématu ze setkání se věnujeme v novém textu. Více →

Výstavba spalovny v Příbrami: Záměr stále provází řada nejasností

O tom, že společnost Energo Příbram (provozovatel příbramské teplárny) uvažuje v areálu teplárny o vybudování spalovny, jsme již informovali v loňském roce. Tento záměr v současnosti prochází posuzováním vlivů (EIA). Veřejnost může do 3. června 2024 předkládat připomínky.

Dokumentace k záměru obsahuje i po vypořádání původních připomínek různé nejasnosti. Podrobnosti shrnujeme v tomto článku. Nad rámec posuzování EIA lze také poznamenat, že již dnes existující a schválený počet spaloven v ČR by měl postačovat ke spálení veškerého (budoucího) odpadu. Nemůže být příliš hustá síť spaloven zbytečnou konkurencí pro rozsáhlejší třídění odpadů, případně zbytečnou ekologickou zátěží ve srovnání s recyklací? Více →

Rada města chce prodat developerovi kousek pozemku u Fantovy louky. Na poslední chvíli

Redakční poznámka: Článek původně nedopatřením obsahoval chybnou informaci o doporučení prodeje pozemku ze strany Rady města a o termínu vyvěšení záměru prodeje na úřední desce. K  doporučení prodeje Radou nedošlo, nicméně Rada v březnu 2024 schválila záměr prodeje.

V pondělí 20. května 2024 se opět sejde příbramské zastupitelstvo. Součástí navrženého programu jednání je také bod, který se věnuje možnému prodeji části městského pozemku v blízkosti ulice Fantova louka soukromému developerovi, firmě Zoltang. Více →

Další šance na výskyt polární záře nad Příbramskem: Pár tipů k pozorování

V noci z pátku 10. května na sobotu 11. května 2024 se na obloze (nejen) nad Příbramí odehrávala úchvatná podívaná. Bylo možno pozorovat polární záři, která byla nejsilnější od roku 2003. Polární záře by ale mohla být v našich končinách vidět i dnes v noci a/nebo během nocí následujících. Přináším pár tipů, jak zjistit a zlepšit šanci na úspěšné pozorování, případně focení. Více →

Parkovné v parkovacím domě: 20 Kč za hodinu, 80 za 24 hodin, 1200 měsíčně

Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami by měl být dokončen do konce května 2024. V této souvislosti jsme se zajímali o plánovaný režim zpoplatnění parkování v parkovacím domě a na sousedním parkovišti. V článku také přinášíme odůvodnění, na jehož základě krajský úřad zastavil dřívější přezkumné řízení ke stavbě parkovacího domu. Více →

Polemika s moderátorem besedy k architektonické soutěži. „Pane Moslere, neurazte se, ale…“

V předchozím článku jsme se věnovali březnové besedě k architektonickému řešení náměstí J. A. Alise na Březových Horách v Příbrami. Bezprostředně po této besedě nás osobně oslovil moderátor besedy Vojtěch Černý (organizace Agora CE, smluvní partner města Příbram) a začal nezvyklým způsobem komentovat náš dřívější článek o únorové besedě k architektonickému návrhu.

Hned v první větě nám V. Černý sdělil: „Způsob, jakým vy děláte žurnalistiku, je úplně otřesnej.“ V podobném duchu se během našeho zhruba pětiminutového rozhovoru nesly i některé jeho další komentáře. Následně nám poslal konkrétní připomínky k našemu textu (ty už naštěstí měly kultivovanější podobu). Audiozáznam rozhovoru přinášíme a na zaslané připomínky reagujeme v tomto článku. Více →

Architektonické řešení nám. J. A. Alise: Druhá veřejná prezentace, záznam besedy a komentář

Architektonické studio monom works a spolupracující dopravní inženýr představili ve čtvrtek 21. března 2024 při druhé veřejné prezentaci a besedě částečně upravenou podobu návrhu revitalizace náměstí J. A. Alise na Březových Horách v Příbrami. Předchozí beseda k návrhu se konala v únoru.

Dle návrhu má na náměstí vzniknout sdílená zóna (nový režim provozu) a počet stálých parkovacích míst se má ze stávajících zhruba 70 snížit na 20 až 40. Zvýšit se naopak má množství zeleně. Směrem k rodinným domům se má nacházet vodní prvek a tzv. městská zahrada. V tomto článku přinášíme dokument (PDF) s březnovou prezentací a audiozáznam s popisem návrhu a s veřejnou besedou. V komentáři se zamýšlíme nad některými nedostatky a otazníky, týkajícími se stávající podoby návrhu. Více →

Vodohospodářská infrastruktura: Co radnice zatím stále neřekla & informace o poradenské smlouvě

Příbramské zastupitelstvo před časem rozhodlo o tom, že provozování vodohospodářské infrastruktury ve městě se bude řešit formou vlastnického modelu. Přesná podoba řešení se v současnosti připravuje a analyzuje. Radnice dosud neuvedla, z jakých konkrétních nových, podstatných důvodů – které nebyly dříve v minulosti známy – ke změně směrem k vlastnickému modelu došlo.

Město Příbram v souvislosti s touto chystanou změnou před nedávnem uzavřelo smlouvu s advokátní kanceláří Rowan Legal. Předmětem smlouvy v hodnotě 650.000 Kč bez DPH (výchozí fixní náklady) jsou „právní služby související s posouzením právní proveditelnosti“ a „spolupráce v realizační fázi projektu dle vybrané varianty“. Součástí objednaných činností mj. je „posouzení možnosti propojení se Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace“. Oběma tématům se věnujeme v tomto článku. Více →