5 let Příbramského bublifuku

Vážení čtenáři, Příbramský bublifuk dnes slaví 5. narozeniny.

Předně chci poděkovat za průběžnou podporu mé činnosti i za další projevy toho, že moje působení má smysl.

Při příležitosti jubilea se ohlížím, jako každoročně, za zajímavými tématy uplynulého roku.

  • V prosinci 2022 přinesl Bublifuk dříve nezveřejněné informace ke zřícenému domu v Hailově ulici.
  • V lednu 2023 jsem se, po 751 dnech od zaslání původní žádosti, dočkal od města kopie trestního oznámení, které město v minulosti podalo na firmu Staler kvůli podezření na zkreslené a nepravdivé reference v zadávacích řízeních.
  • V květnu a červnu jsem informoval o záměru společnosti Energo Příbram, provozovatele příbramské teplárny, vybudovat v areálu teplárny spalovnu (v současnosti probíhá posouzení EIA).
  • Před prázdninami jsem poukázal na to, že v rozporu s nespokojenými komentáři bývalého příbramského starosty J. Vařeky má jeho firma Meinland souhlas památkářů se záměrem výstavby polyfunkčního domu na Václavském náměstí v Příbrami.
  • Bublifuk také nedávno jako první příbramské médium informoval o konkrétní podobě a cenových podmínkách nové parkovací zóny v Příbrami II.
  • Nejnověji jsem se věnoval komunikačním metodám příbramské firmy LDM Group v souvislosti se záměrem výstavby bytového domu v Kladenské ulici.

Témat samozřejmě bylo mnohem více, toto je pouze zkrácený výčet. Jako možná nejpodstatnější, z publikačního a občanského hlediska, osobně vnímám za poslední rok tyto dvě záležitosti:

  • Dubnový článek o podivných dotačních aktivitách, na kterých se podílel současný příbramský zastupitel Karel Vild. Dlouhodobé shromažďování informací vyústilo v rozbor nečekaně pozoruhodných okolností mnohamilionové dotace – kterou nikdo nevrátil, ačkoli dotovaný projekt nebyl nikdy realizován.
  • Odvrácení inflačního dodatku pro Metrostav, který požadoval příplatek 14,4 mil. Kč za stavbu parkovacího domu v Příbrami. Jakkoli záležitost po zářijovém zasedání zastupitelstva, kdy byl dodatek původně schválen (v poloviční výši), vypadala značně beznadějně, napadlo mě požádat o schůzku se starostou a situace se, i vlivem dalších aktérů, začala měnit.

A osobní poznámka na závěr. Velkou radost mi kromě jiného udělal následující nominační text na Cenu města Příbrami, udílenou letos na jaře za rok 2022:

Popularizace občanského aktivismu, informování a zprostředkování aktuálního dění z radnice města Příbram. Dále narovnávání občanských práv ve městě a nikdy nekončící aktivita a invence při zjišťování relevantních informací, na které má zdravá občanská společnost právo. To i prostřednictvím webu Příbramský bublifuk, kde články dlouhodobě kultivuje společnost a udává moderní obraz zdravého občanského aktivismu.

(Obdržel jsem dvě nominace; autoři nominací jsou anonymní, sám jsem se nenominoval. :) )

Pokud chcete poukázat na určité téma či záležitost, můžete mě kontaktovat, samozřejmě se zárukou zachování naprosté anonymity autora podnětu.

Na počtenou!

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Zajímají vás komentáře a analýzy k dění v Příbrami? Sledujte stránku Bublifuku na Facebooku a neunikne vám žádný nový text.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.