Budoucnost příbramské vody: Informace z tiskové konference (obsahuje záznam a přepis)

Ve středu 17. ledna 2024 se konala tradiční „pozastupitelská“ tisková konference města Příbram. Poprvé jsme byli přítomni i my. Dotazovali jsme se na problematiku týkající se provozování vodohospodářské infrastruktury (VHI). Shrnutí hlavních informací a záznam i přepis příslušných částí tiskové konference, které souvisely s tímto tématem, najdete v tomto článku.

Na úvod připomeňme, že příbramské zastupitelstvo 18. prosince 2023 zrušilo koncesní řízení a rozhodlo o zahájení přípravy provozování VHI v režimu vlastnického modelu. (Vlastníkem vodohospodářského majetku je město Příbram dlouhodobě. Aktuálně se řeší, jaký subjekt bude provozovatelem.)

  • Audiozáznam (část týkající se vody) z tiskové konference naleznete zde (YouTube) a zde (soubor ve formátu mp3 ke stažení).
  • Přepis (opět část týkající se vody) je k dispozici tady.

Níže uvedený text představuje souhrn podstatných informací z tiskové konference, sdělených k tématu ze strany představitelů města.

Plánovaný budoucí provozovatel VHI by měl být podnikem vlastněným zcela, nebo majoritně městem. Jednalo by se o příspěvkovou organizaci, společnost s ručením omezeným nebo akciovou společnost. Konkrétní podoba řešení je momentálně předmětem porad s právníky a dalšími odborníky.

Město považuje nový směr za bezpečný a výhodný. Výhody mají mj. spočívat v kontrole nad děním v oblasti vodohospodářského majetku, nad finančními toky a v podílu na zisku.

Zisk město předpokládá nejen z vlastního provozování, ale i z případného rozšíření činnosti na další obce, prostřednictvím poskytování služeb pro tyto obce.

Jako jedna z výhod byla také v obecné rovině opakovaně zmíněna dostupnost dotací. [Konkrétní příklad dotačního titulu, u kterého je podmínkou, aby vlastník VHI byl i provozovatelem VHI, nezazněl – pozn. red.]

Vodné a stočné zůstane v letošním roce beze změny. [Nabídky tří ze čtyř uchazečů v koncesním řízení, kalkulované na základě dat dostupných v rámci koncesního řízení, byly pro letošní rok nižší než stávající cenová úroveň – pozn. red.]

Starosta se také okrajově vrátil ke zrušenému koncesnímu řízení. Zmínil pochybnosti o správnosti cenotvorby doporučeného uchazeče a riziko výrazného růstu ceny vodného a stočného v budoucnu. Uvedená pochybnost byla pro starostu jedním z důvodů, kvůli nimž podpořil řešení, které navrhli zastupitelé za SPD (režim vlastnického modelu).

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.