Čtyři roky existence Příbramského bublifuku

Vážení čtenáři, v pondělí 7. listopadu uplynuly čtyři roky od vzniku Příbramského bublifuku. Při této příležitosti v následujícím textu v krátkosti shrnuji, jakým tématům se Bublifuk za poslední rok mimo jiné věnoval.

  • Nezanedbatelná část publikační činnosti byla věnována (ne)poskytování informací ze strany městského úřadu. Ať už šlo o složení poroty pro architektonickou soutěž na budoucí podobu náměstí J. A. Alise na Březových Horách (informace poskytnuta po odvolání), o složení hodnotící komise pro zakázku na výsuvné sloupky v Pražské ulici (informace poskytnuta na základě rozsudku správního soudu) nebo o poskytnutí trestního oznámení podané městem vůči neseriózní firmě (řízení stále, již téměř dva roky, probíhá).
  • Psal jsem o podivných okolnostech „zřícení“ rozestavěné budovy patologie (zde a zde).
  • Zvláštní kapitolou byl vynucený odchod bývalého městského architekta, zrealizovaný prostřednictvím zrušení jeho oddělení.
  • V první polovině roku se Bublifuk věnoval veřejným zakázkám společnosti Invessales. Vyšlo najevo, že tato firma použila při zadávacím řízení na výstavbu nového domova seniorů v Žežické ulici (hodnota vč. víceprací zhruba 45 milionů korun s DPH) nesmyslnou referenci.
  • Informoval jsem o majetkoprávní situaci na Fantově louce.
  • V červnu jsem měl tu čest převzít Novinářskou cenu 2021 za regionální žurnalistiku, která mi byla udělena za loňské články o slučování příbramských gymnázií.
  • Ke konci léta Bublifuk ve vícedílné sérii zrekapituloval okolnosti demolice domů (2021) na Václavském náměstí v Příbrami, při níž některé postupy stavebníka (firma spoluvlastněná tehdejším radním města) nebyly zcela v souladu s předpisy a s požadavky stavebního úřadu. Zároveň se v souvislosti s demolicí dostaly na vedlejší kolej oprávněné zájmy paní, která měla v jednom z domů věcné břemeno užívání bytu.
  • V září jsem informoval o tom, že prádelna na Nové Hospodě, která dlouhodobě obtěžuje sousedy zápachem, možná byla schválena k provozu v rozporu s územním plánem.
  • Jako víceméně symbolické zakončení čtvrtého roku Bublifuku lze zmínit rozhodnutí MěÚ Příbram k jedné z mých novějších žádostí o informace, ze kterého nepřímo vyplynulo, že požadované informace by neměly být poskytnuty kvůli tomu, jak o příbramské radnici píšu.

(Toto je pouze stručný výčet, témat byla celá řada.)

V průběhu posledního roku se také – což mě těší a zároveň motivuje – začali na Bublifuk výrazněji než dříve obracet jednotlivci se svými náměty a postřehy. Podnětům souvisejícím s Příbramí se snažím pečlivě věnovat, v řadě případů byly nebo budou námětem článků. Pokud chcete poukázat na určité téma či záležitost, můžete mě kontaktovat, samozřejmě se zárukou zachování naprosté anonymity autora podnětu.

Děkuji vám, vážení čtenáři, za přízeň a zájem.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.