Demolice domu č. p. 106 v Mariánském údolí: Pojďme si povídat (komentář)

Při zasedání příbramského zastupitelstva v září 2021 jsem v bodě Diskuse přednesl vyjádření paní K., disponující věcným břemenem užívání k bytu a dalším částem v nyní již zbouraném domě č. p. 106 v Mariánském údolí v Příbrami, a dále věcným břemenem spoluužívání k příslušnému pozemku. Na toto vyjádření v říjnu 2021 zareagoval radní Vařeka (vlastník příslušných nemovitostí), který nebyl při předchozím zasedání přítomen.

Po minulém zasedání zastupitelstva jsem nevnímal jako nutné otázku příslušného věcného břemene dále komentovat. Ale vzhledem k tomu, že někteří jednotlivci v dané záležitosti opakovaně řeší – z ne zcela pochopitelných důvodů – řečníky namísto toho, co tito řečníci sdělují, považuji v tuto chvíli za nezbytné zareagovat.

Pro úplnost a jako prevenci možných nejasností předesílám, že jsem paní K. zmocněn k jejímu zastupování v záležitostech souvisejících s demolicí a věcným břemenem. Nicméně tento text je primárně mým osobním pohledem.

Na úvod nejdříve odkazuji na text zmíněného vyjádření paní K. (oficiální zápis ze zasedání zářijového zastupitelstva zmiňuje vyjádření jen všeobecně). Dále odkazuji na zvukový záznam příslušné části diskuse v září (celý záznam zasedání ze září 2021 jsem již před časem na Bublifuku zveřejnil) a na záznam aktuálního komentáře radního Vařeky.

Níže následuje přepis relevantní části příspěvku radního Vařeky:
Já jsem tu minule nebyl, bylo mi to líto, nemohl jsem přijít kvůli takové velice nepříjemné operaci žilní na nohách, takže jsem nemohl sedět prostě, a bylo mi to líto ze dvou důvodů. Tím prvním bylo to, že mé nepřítomnosti zneužil pan Mosler, který se tady schovával na chodbě a na poslední chvíli sem naběhl, aby tady mohl říkat to, co říkal. Říkal něco, co se vůbec netýkalo řízení města, jakýsi sousedský spor o peníze zatáhl sem, jo, takže to mě mrzelo. Ale já, kdyby tady byl, tak já bych se ho na to zeptal, co to mělo znamenat, a vyzpovídal bych ho trochu, třeba, ale ono to sem opravdu nepatří, a tak nebudu se k tomu dál zmiňovat.

Nyní fakta:

  • Pan Mosler ničeho nezneužil. Jednoduše přišel na zastupitelstvo a přednesl předem domluvené vyjádření. Sdělení vyjádření bylo s paní K. dohodnuto dávno předtím, než bylo známo, zda a kdo bude či nebude na zasedání přítomen. Kromě toho účelem vyjádření nebyla jakákoli polemika ani přednesení dotazu směrem k libovolnému zastupiteli, ale pouze popis stavu věcí z pohledu paní K.
  • Pan Mosler se nikde neschovával ani nikam na poslední chvíli nenaběhl. Skoro to vypadá, jako kdyby snad byl čtyři hodiny zalezlý někde pod barovým stolkem ve foyer jednacího sálu. On přitom jen chvíli čekal, až bude přestávka mezi body jednání nebo až bude odcházet někdo z publika. Naštěstí nemáme (zatím?) žádnou vyhlášku, která by nařizovala občanům, aby byli fyzicky přítomni celému zasedání zastupitelstva.
  • Ano, zářijové vyjádření se netýkalo řízení města. Ovšem reagovalo na komentáře, které dva členové Rady města v nedávné minulosti v souvislosti s věcným břemenem paní K. z vlastní iniciativy publikovali. Komentář radního Vařeky z 20. 8. je zde (čas ve videu 4:25), komentář starosty Konvalinky z 24. 8. potom zde (čas ve videu 5:45). Přičemž tyto komentáře byly jednostranné (což bylo zejména u p. starosty poněkud překvapivé). Vzhledem k těmto předchozím veřejným krokům je zcela standardní, že se k situaci 13. září vyjádřila i druhá strana.
  • Podstatou vyjádření nebyl spor o peníze (ostatně žádný spor ani neprobíhá, probíhá jednání). Podstatou vyjádření byl popis situace paní K. v souvislosti se zbořením domu č. p. 106.
  • Co mělo vyjádření paní K. znamenat, to již zaznělo v samotném zářijovém vyjádření. Jednalo se o sdělení pohledu druhé strany.
  • Těžko říct, co bylo myšleno slovy o tom, že by radní Vařeka pana Moslera trochu vyzpovídal. Pan Mosler jen podotýká, že zastupitelé jsou zde pro občany, nikoli občané pro zastupitele.

K vyjádření pana radního ještě několik komentářů. Radní Vařeka při říjnovém zasedání v jiné souvislosti řekl: „Vy nejdřív napadnete, pomluvíte, a teprv potom se ptáte. A to je špatně.

Kdyby se nejednalo o neveselou záležitost související se situací paní K., bylo by i úsměvné, jak někteří politici mají ty či ony nároky ohledně jednání druhých – ale přitom sami bezdůvodně slovně obviňují občany města či jim podsouvají tu či onu záludnost (zde „zneužití“), jak se jim zamane.

V každém případě platí, že nemám problém komunikovat o různých souvislostech týkajících se demolice, věcného břemene či plánované nové výstavby.

Mohl bych mluvit třeba o tom – když už je řeč o poslední chvíli – jak byla výzva stavebníka směrem k paní K. ohledně vyklizení domu č. p. 106 „vtipně“ napsána jediný den (v pátek 13. 8. 2021) před samotnou demolicí domu (zároveň již poté, co dům neměl střechu). Nebo o tom, jak byla tato výzva adresována do Kladna (kde paní K. již zhruba 20 let nežije ani nemá trvalý pobyt).

Mohl bych mluvit třeba o tom, jak si radní Vařeka do svého videa o teroristech bez optání „vypůjčil“ mnou pořízenou fotografii z rozebírání střechy domu č. p. 106.

Mohl bych mluvit třeba o tom, jak paní K. již dva měsíce čeká na předání fotodokumentace (jejíž pořízení a poskytnutí bylo domluveno za účasti svědků a městské policie), zachycující stav bytu a jejích věcí před vyklizením.

Mohl bych mluvit třeba o tom, jak místo snahy o včasnou „sousedskou domluvu“ ohledně toho, co a kdy se bude na staveništi dít, zasílal stavebník předžalobní výzvy, protože jeden ze sousedů stavby vyjádřil svůj názor na celou situaci.

Mohl bych mluvit třeba o tom, že poté, co stavebník namísto standardní demolice (na základě povolení z roku 2019) „zkusil“ uplatnit postup dle § 140 a 135 stavebního zákona o vyklizení stavby, resp. o neodkladném odstranění stavby, zapomněl na to, že toto vyklizení a odstranění musí nařídit stavební úřad, a dům č. p. 106 rovnou zboural.

Chce-li se mnou kdokoli komunikovat o okolnostech souvisejících se zánikem domu č. p. 106, já jsem připraven.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Komentáře:

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.