Dva roky čekání na kopii trestního oznámení města: Méně informací, více Staleru

S poctivostí nejdál dojdeš (české přísloví)

Minulý týden, 8. prosince 2022, uplynuly dva roky od chvíle, co jsem požádal město Příbram o poskytnutí kopie trestního oznámení, které město podalo na firmu Staler kvůli zavádějícím a smyšleným referenčním zakázkám v podkladech k výběrovým řízením (o příslušné kauze jsem podrobně informoval zde). Na konečný výsledek řízení o žádosti o tuto informaci nadále čekám.

Město dosud ani při pátém posouzení věci nedokázalo ani vydat řádně odůvodněné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace, ani informaci poskytnout. Naposledy jsem o záležitosti psal zde. Již pátému odvolání se v současnosti věnuje krajský úřad.

Momentálně tak lze k postupu města Příbram napsat pouze tolik, že město během posledního půl roku v rámci řízení naložilo značně jednostranně s vyjádřením Policie ČR (ohledně možného vypořádání žádosti o informace) a zatím nijak nereflektovalo obsah květnového rozsudku soudu.

Mezitím o sobě u městských stavebních zakázek opět dává vědět „podezřelá společnost Staler“ (označení dle staršího vyjádření okresního státního zastupitelství), o které zhruba rok a půl od podání trestního oznámení nebylo příliš slyšet.

Tato firma nejprve v září 2022 získala zakázku na opravu schodišť u náměstí 17. listopadu a na Rynečku, následně na opravu autobusových zálivů u náměstí 17. listopadu a nejnověji na opravu chodníku v Lazci (viz také Registr smluv).

Zlepší město podmínky pro konkurenční boj firem?

Rada města se již při schvalování zakázky na opravu schodišť zabývala otázkou, zda lze zakázku přidělit. Situaci komentovala Mgr. Škubalová, vedoucí Odboru práva a veřejných zakázek, a následně i radní Vařeka. (Ten byl na možné problémy v zadávacích řízeních s účastí firmy Staler upozorněn již v roce 2016, tehdy ve funkci starosty – tedy v době, kdy už v referenčních podkladech firmy Staler prokazatelně existovaly nesrovnalosti – ale podle všeho nepodnikl žádná opatření.) (Text pokračuje pod obrázkem)

Jakkoli z diskuse vyplynulo, že k vyloučení uchazeče není důvod a že podstatná je nejnižší cena, zákon o zadávání veřejných zakázek obezřetný postup umožňuje:

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že […] se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení nebo po zahájení zadávacího řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost […].“ (§ 48 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek)

Jistě, nízká cena může být pádným argumentem. Ovšem pak by město Příbram mělo v maximální míře podporovat konkurenční boj – a tím i zvyšovat šanci na výhodnější cenu (obecně, nejen v tomto případě).

Jedním z kroků na podporu konkurence by mohlo být například zrušení Dynamického nákupního systému (DNS), v němž jsou v současnosti zadávány zakázky na výstavbu a opravu komunikací. V DNS je totiž evidován pouze omezený okruh uchazečů (v současnosti by se mělo jednat o 15 dodavatelů), kteří o sobě navíc z logiky věci vzájemně vědí.

Ano, do DNS se průběžně mohou hlásit další dodavatelé – jejich případný zájem ale omezuje skutečnost, že výchozí zakázka (DNS jako celek) je na profilu města uváděna jako zakázka již uzavřená (zadaná). (Text pokračuje pod obrázkem)

Kolik nových zájemců o zakázku na opravu komunikací bude hledat nové příležitosti v uzavřených zakázkách?
 
Ale podrobněji o Dynamickém nákupním systému třeba zas někdy příště.

S nízkou cenou nejdál dojdeš (přísloví neznámé firmy)

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.