Exkluzivně: Zveřejňujeme „nezveřejnitelné“ vyjádření k Fantově louce

V tomto článku přináším dva dokumenty, související s novým konceptem studie pro oblast Fantovy louky. Předběžné vyjádření Oddělení územního plánování jsem získal zcela bez problémů. Naopak poskytnutí vyjádření od bývalého městského architekta doprovázelo ze strany úřadu upozornění na možné právní následky v případě veřejného šíření.

Po veřejné besedě o Fantově louce, která proběhla v pondělí 16. května, jsem se vypravil na městský úřad, abych zjistil podrobnosti. Nejprve jsem na Odboru investic a rozvoje města požádal o poskytnutí stanoviska městského architekta. Byl jsem vyzván k zaslání písemné žádosti se zdůvodněním.

(Zároveň jsem nahlédl do předmětného konceptu studie; k tomuto nahlížení vznikl úřední zápis, s výzvou k nezveřejňování – nicméně celkový základní výkres, který je součástí studie, byl již zveřejněn předchozího dne.)

Na písemnou žádost o zaslání vyjádření městského architekta jsem z Odboru investic obdržel 24. května následující odpověď (včetně poskytnutí příslušného vyjádření):

Vážený pane Moslere,

abychom rozptýlili Váš zřejmě nepříjemný dojem z plánů v oblasti Fantovy louky, využíváme principů tzv. dobré správy a Vámi požadovaný dokument Vám v příloze zasíláme.
Dovolujeme si Vás zároveň upozornit, že se jedná o čistě interní podkladový dokument, který není součástí žádného spisu či snad dokonce vedeného řízení.
Nemá přiděleno číslo jednací a není určen k veřejnému šíření. Prosíme
o respektování této skutečností, neboť porušení tohoto doporučení může mít právní následky.

S pozdravem a přáním hezkého dne.

Bez ohledu na výše uvedené upozornění o možných právních následcích tento dokument ze dne 23. 11. 2021 v dobré víře a ve veřejném zájmu zveřejňuji.

Pravidelní čtenáři Příbramského bublifuku vědí, že transparentnost města je jednou z hlavních oblastí mého zájmu. Jsem si vědom přání úřadu. Ovšem svobodu informací a možnost kontroly ze strany veřejnosti považuji v tomto případě za důležitější.

Rovněž jsem přesvědčen o tom, že upozornění na možné právní následky nemá opodstatnění. Občan smí činit cokoli, co není zakázáno zákonem. A zákon nezapovídá zveřejnit dokument jen proto, že se jedná o „interní podkladový dokument“.

Především se ale domnívám, že zveřejnění je oprávněné i vzhledem k tomu, že se jedná o úřední dokument, který

  • neobsahuje sdělení osobní či soukromé povahy,
  • může individuálně získat každý občan města,
  • vznikl činností úředníka placeného z veřejných prostředků,
  • souvisí s městskými pozemky a
  • souvisí se záměrem, jenž se dotýká mnoha lidí žijících v sousedství Fantovy louky.

Po návštěvě Odboru investic a rozvoje města jsem se následně zastavil na Oddělení územního rozvoje. Také toto oddělení vydalo k Fantově louce vyjádření. Toto vyjádření ze dne 8. 12. 2021 jsem získal bez potíží. Pouze jsem byl upozorněn na to, že se jedná o vyjádření předběžné.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.