Hodnotící komise pro výsuvné sloupky: Přinášíme informace, jejichž získání trvalo 700 dní

Mnozí Příbramáci si asi ještě pamatují, jaké komplikace i řekněme úsměvné okamžiky provázely zprovoznění výsuvných sloupků v Pražské ulici v létě 2020. Tehdejší situace vedla k tomu, že jsem se začal zajímat o činnost příslušné dodavatelské firmy. (Následně vyšlo najevo, že tato firma získala různé zakázky na základě zkreslených či nepravdivých informací; o tom jsem psal zde.) A zajímalo mě také, jaké postupy byly při posuzování uvedené zakázky uplatněny ze strany města.

Proto jsem od města Příbram kromě jiného požadoval, na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, poskytnutí informace o členech stálé hodnotící komise, kteří příslušnou zakázku posuzovali. (Ze závěrů komise poté vycházela Rada města při schválení zakázky.) Žádost jsem podal 4. září 2020, tedy před téměř dvěma lety. Po dvou odvoláních a jedné správní žalobě jsem nakonec dnes, 5. srpna 2022, na základě rozsudku požadované informace od města obdržel. Příslušné dokumenty samozřejmě zveřejňuji.

Odkazy na jednotlivé dokumenty:

  • Obecné složení stálé hodnotící komise pro zakázky malého rozsahu (z nich jsou vždy vybíráni 3 členové pro posouzení konkrétní zakázky): Mgr. Konvalinka, Ing. Buršík, Mgr. Brožíková, Mgr. Škubalová
  • Aktuální odpověď města Příbram (na základě rozsudku Krajského soudu) s informací o tom, kdo z členů komise posuzoval zakázku „Automatické výsuvné sloupky“ (Mgr. Konvalinka, Mgr. Brožíková, Mgr. Škubalová) a zakázku „Autobusové přístřešky 2019“ (Mgr. Konvalinka, Ing. Buršík, Mgr. Škubalová)
  • Podklad pro stálou hodnotící komisi ve věci zakázky na výsuvné sloupky (zápis o kontrole cenových nabídek)

Pro úplnost ještě přikládám odkaz na tehdy (rok 2020) platnou směrnici č. 1/2019, která činnost komise upravovala (v současnosti platí obdobná, novější směrnice). Zároveň doplním, že v příštím volebním období lze pravděpodobně očekávat jmenování nové komise. (Podobně jako znovu vznikají výbory Zastupitelstva města a komise Rady města.)

Cesta k uvedeným informacím trvala přesně 700 dnů. Čtenáři nechť si učiní obrázek sami, zda je tato skutečnost příkladem transparentnosti radnice, kterou mělo vedení města ve svém programovém prohlášení.

Další články o (ne)poskytování informací městem Příbram:
Kauza městských zakázek: Poslední léta. Z novinek – hodnotící komise stále anonymní
Kauza městských zakázek po roce: Radnice ze skla, nebo pevnost Tyršova?
Architektonická soutěž: Jak město usilovně tajilo informace, které přitom zároveň poskytuje
Město a poskytování informací: Měla by Příbram zahájit spolupráci s touto zastupitelkou?
Rozsudek ve sporu o informace: Jak občan uspěl vůči právním profesionálům z radnice
Přetahovaná o informace – další rozsudek, občan vs. radnice 2:0
Transparentnost města: Čím dál větší beznaděj? Úřad použil smyšlené tvrzení a ignoroval podklady

Bublifuk je zvědav, zda druhé dlouhodobé řízení o žádosti o informace (podstatou této žádosti je získání kopie trestního oznámení města Příbram podané vůči firmě, která mj. realizovala právě zakázku na výsuvné sloupky) tento počet dnů překoná, či nikoli. Toto druhé řízení zatím k dnešnímu dni trvá „pouze“ 605 dní.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.