Integrace příbramské MHD do PID: Jak vypadá výchozí návrh Středočeského kraje?

Na začátku října 2022, při příležitosti Železničního dne PID v Příbrami, představila Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK; příspěvková organizace kraje) prvotní návrh začlenění příbramské MHD do systému Pražské integrované dopravy (PID).

V návaznosti na tuto výchozí prezentaci jsem požádal IDSK o poskytnutí podrobností, které jsem následně obdržel. Informace včetně předběžné podoby tras linek a pracovního návrhu jízdních řádů, předložených ze strany IDSK, naleznete v tomto článku.

Zdůrazňuji, že se jedná pouze o pracovní verzi, počáteční návrh k dalšímu jednání. Jak vyplynulo z vyjádření města Příbram, město není s tímto návrhem zcela spokojeno. Dle dřívější představy by o řešení měla proběhnout diskuse na zastupitelstvu, s přizváním veřejnosti a zástupců IDSK.

Jak vyplývá z podkladů, označení dosavadních spojů 1A až 10B by se mělo změnit na číslování 501 až 509. Například linky č. 3 a 10 (všechny varianty) by měly být nahrazeny linkami 506 a 508 (které mají samostatné jízdní řády, ale zdá se, že v zásadě na Drkolnově pouze dochází ke změně čísla linky téhož autobusu).

Pro srovnání odkazuji na stávající jízdní řády MHD.

Město Příbram posléze k návrhu integrace také zveřejnilo (v reakci na dotaz jiného tazatele) další dílčí informace poskytnuté ze strany IDSK. Jedná se o textový souhrn změn a nástin úpravy jízdného.

Z tohoto souhrnu vyplývá (viz odkaz níže), že IDSK doporučuje zavést tarif PID s co nejmenším množstvím výjimek. V tarifu PID by nezlevněné jízdné do 15 minut stálo 14 korun, do 30 minut pak 22 korun. V případě, že by měl být zachován jízdní doklad Příbram, doporučuje IDSK zachovat pouze jednotlivé nepřestupní jízdné v ceně 13 Kč.

  • Textový souhrn návrhu (včetně popisu úpravy jízdného; barevné zvýraznění již bylo obsaženo ve zveřejněném dokumentu)

Tarifikace dle systému PID vychází z již platných tarifů, používaných v rámci kraje.

Výhodou při přechodu do systému PID je použitelnost jízdenek v navazujících autobusových a vlakových spojích v síti PID. (Např. při cestě do/z Prahy. Jízdenky PID lze použít rovněž pro cestu vlakem; při prodeji u okénka na příbramském nádraží – zatím není k dispozici automat – může být nutné o tuto variantu výslovně požádat.)

Díky tomu cestující v takovém případě ušetří, oproti koupi dvou samostatných jízdenek.

Naopak nevýhodná by byla změna systému (při zachování uvažovaných cen) pro ty, kteří MHD používají převážně nebo výhradně pro cesty po Příbrami. V takovém případě by při plné integraci cestující např. za jízdu mezi Žežicemi a Svatou Horou nově zaplatil 22 Kč (jízda nad 15 minut), při jízdě na kratší vzdálenost (do 15 minut) pak 14 Kč, oproti stávající fixní ceně 12 Kč za jednu jízdu (resp. 10 Kč při použití čipové karty; cena není vázána na dobu jízdy).

Při zachování jízdního dokladu pro Příbram (viz taktéž návrh IDSK) s cenou v navrhované výši 13 Kč by cenový rozdíl oproti dnešku nebyl tak zásadní. (Ovšem asi by nebylo možno jej použít v mimoměstských linkách v systému PID.)

Jak již zaznělo, podklady v tomto článku představují pracovní verzi. Výsledná budoucí podoba autobusové dopravy v Příbrami vyplyne z dalších jednání mezi městem Příbram a IDSK.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.