Interní právník města nemá dokončené právnické vzdělání. Zato je to syn radního

Město Příbram vloni nově obsadilo pracovní pozici interního právníka. Zajímali jsme se o podrobnosti, včetně jeho pracovní činnosti. Kromě jiného jsme se dozvěděli, že M. Rotter, který tuto funkci zastává, v současnosti nemá ukončené právnické vzdělání (ačkoli to byl jeden z požadavků ve výběrovém řízení). Z našich zjištění rovněž vyplynulo, že se jedná o syna radního P. Rottera (ANO).

Funkci interního právníka se město Příbram pokoušelo obsadit v období na přelomu let 2022 a 2023 několikrát. Jako charakteristika práce bylo v oznámení o výběrovém řízení uváděno:

  • provádění legislativního zpracování návrhů právních předpisů města,
  • poskytování právní podpory a poradenství odborným útvarům,
  • příprava, zpracování a připomínkování smluvních a jiných právních dokumentů.

Nakonec se v červnu 2023 stal městským právníkem M. Rotter. Před časem jsme požádali o jeho životopis, který předložil v rámci výběrového řízení. (Všechny dokumenty uvádíme v závěru článku.)

Ze životopisu vyplývá, že v době výběrového řízení stále studoval práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (zahájení studia v r. 2017). To by samo o sobě nemuselo nic znamenat, vysokoškolský titul mohl v mezičase (v době nástupu do zaměstnání) získat.

Jak ovšem vyplynulo z našich zjištění tento týden, M. Rotter studium dosud nedokončil.

Jeden z požadavků výběrového řízení přitom zněl „vzdělání: vysokoškolské v oboru právo a právní věda“. Doplňme, že na PF UK se práva studují pouze v magisterském programu.

Jak je možné, že funkci právníka zastává osoba bez požadovaného právnického vzdělání?

Pokud městu postačovalo posílit právní oddělení někým, kdo nemusí mít právnické vzdělání, nebylo by vhodnější vyhlásit výběrové řízení (například) na místo odborného referenta (s obdobnou náplní práce), na jehož kvalifikaci by se vztahovaly méně striktní požadavky?

Dále jsme ověřili, že M. Rotter je syn současného radního P. Rottera (ANO).

V rámci našeho dotazu nás také zajímalo, jakou konkrétní činnost interní právník vykonává. Naše otázky v této oblasti vycházely z výše uvedené charakteristiky práce.

Citujeme z odpovědi města:

Právník se spolupodílí na legislativních textech, které jsou předloženy OPVZ k připomínkám či přípravě, v předmětném období se spolupodílel na přípravě aktualizace jednoho z interních předpisů, nepracuje sám, finální schválení provádí vedoucí odboru.

[E]vidence [poradenství pro odbory MěÚ] se nevede, konzultace probíhají neformálně, ústně, dle potřeb.

[E]vidence [připomínkovaných právních smluv] se nevede, proběhlo připomínkování všech smluv, které byly OPVZ předloženy odbornými útvary, nepracuje sám, finální schválení provádí vedoucí odboru.

Doprovodné dokumenty:

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Zajímají vás komentáře a analýzy k dění v Příbrami? Sledujte stránku Bublifuku na Facebooku a neunikne vám žádný nový text.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.