Koncese na vodohospodářskou infrastrukturu města Příbram: Tajemná radnice

V pondělí 18. 12. 2023 bude příbramské zastupitelstvo při své mimořádné schůzi projednávat jediný bod: Výsledek koncesního řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Příbram. Stávající smlouva s 1. SčV totiž platí pouze do konce února 2024. Nová koncese představuje zakázku za více než 1,5 mld. korun (za období 10 let). Záležitost přitom je – jak vyplývá z podkladového materiálu – do značné míry zahalena tajemstvím. Různé informace jsou anonymizovány, s nepříliš srozumitelným odkazem na transparentnost.

Občané mají běžně prostřednictvím webu města přístup k podkladovým materiálům v upravené podobě. Tyto upravené materiály v důsledku anonymizace někdy obsahují – oproti materiálům pro zastupitele – méně informací. To je často pochopitelné, např. když se jedná o osobní údaje zájemců v souvislosti se záměrem koupě či prodeje pozemku.

V případě podkladů ke koncesi na provozování vodohospodářskou infrastrukturu se ovšem podkladové materiály pro zastupitele shodují s materiály pro veřejnost. A to nikoli rozsahem poskytnutí informací, ale rozsahem anonymizace informací.

V této souvislosti je nutno zmínit, že předpokládaná hodnota koncese (doba trvání 10 let) činí 1 683 mil. Kč (bez DPH).

Pro názornost přehled účastníků a nabídkových cen v té podobě, v jaké ji aktuálně mají k dispozici zastupitelé i občané:

Obdobně vypadá i seznam sedmi členů hodnotící komise. „Člen HK,“ praví se v dokumentu namísto sedmi jmen.

V důvodové zprávě je přitom uvedena ne zcela smysluplná věta: „[…] došlo k anonymizaci vybraných informací tak, aby nebyla ohrožena transparentnost řízení uveřejněním materiálu jako podkladu pro jednání orgánu obce.

Jak uvádí Slovník současné češtiny:
transparentní – snadno pochopitelný, nic neskrývající; jasný, srozumitelný, zřejmý

Což tedy není transparentnost řízení naopak ohrožena právě tím, že jsou určité informace anonymizovány?

Kromě toho, pokud budou uchazeči zmíněni při zasedání zastupitelstva, jaký je v tom rozdíl oproti době například jednoho týdne před zasedáním? Minutu před hlasováním k ohrožení transparentnosti (ať už je tím myšleno cokoli) nedochází, týden před hlasováním ano?

Pozastavit se lze i nad omezeným rozsahem předloženého materiálu. Tvoří jej pouze důvodová zpráva a zpráva o hodnocení nabídek. Kompletní nabídky, objasnění doručená některými uchazeči ani zápisy z jednání hodnotící komise součástí materiálu nejsou.

Lze se ptát, zda je takový postup přiměřený významu a hodnotě uvedené zakázky.

Nepříliš patřičně působí také spěch, s jakým se záležitost aktuálně řeší. Ačkoli je datum ukončení stávající smlouvy dlouhodobě známo a nic nebránilo tomu, aby město zahájilo koncesní řízení třeba o půl doku dříve, zastupitelé nyní musejí záležitost projednat na mimořádném zasedání. Navíc i zastupitelské „předjednání“, plánované na středu 13. 12. 2023, bylo oznámeno takříkajíc na poslední chvíli.

Závěrem odkazujeme na zadávací dokumentaci ke koncesnímu řízení.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

P. S. S anonymizací mají problémy i jinde. Z filmu Mauritánec:

Zajímají vás komentáře a analýzy k dění v Příbrami? Sledujte stránku Bublifuku na Facebooku a neunikne vám žádný nový text.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.