Krátká poznámka ke svobodě slova (obsahuje audiozáznam)

Při zasedání příbramského zastupitelstva v pondělí 13. února 2023 pan starosta mj. hovořil o ochraně osobních údajů nominantů do Výboru pro územní plánování. A to v souvislosti s tím, že jsem v nejnovějším článku na Příbramském bublifuku zveřejnil jména všech těchto nominovaných (i ta jména, která nebyla zveřejněna ze strany města, tedy jména osob, které nejsou zastupiteli).

P. starosta se mě ptal, zda je z mého pohledu toto zveřejnění v pořádku. Z následného vyjádření 1. místostarosty vyplynulo, že jeden z nominovaných „to přijímá s velkou nevolí a zvažuje jakousi žalobu nebo chce to nějakým způsobem řešit“.

K tomu stručná citace: „Osobní údaje lze zpracovávat také tehdy, slouží-li to přiměřeným způsobem pro novinářské účely.“ (Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů)

Lze též zmínit, že v minulosti (např. nominace do finančního a kontrolního výboru v r. 2018 nebo nominace do osadních výborů v r. 2019) zveřejňovala jména všech kandidátů přímo samotná radnice. Místo zpochybňování činnosti médií by se dle mého názoru mělo vedení města spíše ptát, proč je nyní úřad méně „sdílný“.

I kdybych jako publicista hypoteticky cokoli porušil (k čemuž zde nedošlo), je to moje odpovědnost. Neměly by radnici mnohem víc trápit „interní“ záležitosti, např. když někdo neférově ovlivní městskou zakázku? (Což byl původní kontext předmětné debaty; ale platí to i obecně.)

Veřejná správa (včetně obsazování veřejných funkcí) je z principu pod drobnohledem. Maximální transparentnost dění na příbramské radnici je mou prioritou. Zároveň bych o tomto dění chtěl co nejlépe informovat veřejnost.

Audiozáznam a přepis příslušné části diskuse (text pokračuje pod záznamem):

A jak to dopadlo s volbou členů Výboru pro územní plánování? Složení je následující:

Ivan Fuksa (ODS; předseda), Tomáš Dvořáček (ANO), Michal Gerčák (Okresní hospodářská komora), Petr Kareš (navržen starostou na základě žádosti petičního výboru Fantova louka), Vladimír Král (Šance pro Příbram), Simona Luftová (Piráti), Petr Rotter (ANO), Markéta Škodová (Spojenci), Petr Štěpánek (Příbram 2030), Lubomír Vrána (ODS).

Zvoleni nebyli:
Jiří Holý (ANO) – pro 12 / proti 3 / zdrželo se 9
Jurij Kostjak (SPD) – pro 10 / proti 9 / zdrželo se 5

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.