LDM Group a D. Halmoši požadují omluvu a zdržení se zásahů do dobré pověsti

Dne 5. prosince 2023 jsem obdržel dopis od advokátní kanceláře Havel & Partners. Dopis je podepsán advokátem M. Vojáčkem, který se na mě obrací (na základě zmocnění) jménem firmy LDM Group – Kladenská a jménem Dominika Halmošiho.

Jádro dopisu se týká měsíc starého článku s názvem „Metody příbramské LDM Group: Namísto jednání přišel na návštěvu bodyguard“. Tímto článkem jsem se údajně dopustil obvinění z trestného činu. Jsem žádán, abych se napříště zdržel difamačních výroků a zveřejnil nespecifikovanou omluvu.

Konkrétně se v dopise mj. uvádí: „V článku […] jste Klienty obvinil, že v návaznosti na Vaše podání učiněné v rámci stavebního řízení k plánované stavbě bytového domu v Kladenské ulici poslali k Vám domů „bodyguarda“. Z kontextu Vašeho článku vyplývá, že tato „návštěva“ Vás údajně měla odradit od dalších aktivit v rámci citovaného stavebního řízení.

A dále: „Ničím nepodložená obvinění, která jste publikoval ve zmíněném Článku, nemají reálný základ […]. Obvinění kohokoli ze spáchání trestného činu (což jste v Článku fakticky udělal), natož pak veřejně, není možné ponechat bez adekvátní odezvy a Klienti se takovému nařčení budou bránit všemi dostupnými prostředky.

A dále: „Rovněž subjektivní názory (i spekulace) mají své mantinely. I ty však byly v případě Článku výrazně překročeny. Forma veřejné prezentace Vašich názorů, kterou jste zvolil, má do věcné a přiměřené kritiky velmi daleko – jejím primárním cílem zjevně bylo šokovat, zviditelnit se a poškodit Klienty.

A dále: „Výroky, kterými výslovně spojujete pana Halmošiho a skupinu LDM Group s možným spácháním trestného činu, je třeba jednoznačně kvalifikovat jako zásah do pověsti pana Halmošiho […] a zásah do pověsti společnosti LDM Group – Kladenská.

V závěru dopisu jsem pak kromě jiného žádán, abych uveřejnil omluvu. „Konkrétní text omluvy Vám připravíme a zašleme.

Krátký komentář

Několik poznámek:

V příslušném článku jsem nepsal nic o trestném činu, natož abych z něj někoho obviňoval.

Nepsal jsem ani nic o tom, že někdo někoho poslal. Pouze jsem shrnul, co se odehrálo. Nemám žádný vliv na to, pokud se kterýkoli člověk prezentuje jménem určité firmy a kontaktuje mě v souvislosti se stavebním řízením, týkajícím se příslušné firmy.

Taktéž jsem neuváděl, že návštěva měla někoho od něčeho odradit.

(Občané, kteří se domáhali účastenských práv v příslušném stavebním řízení a které jsem na základě zmocnění zastupoval, vzali několik dnů po předání informace o předmětné návštěvě své odvolání zpět. Tento krok učinili ze svého rozhodnutí, ke kterému jsem je nijak nenabádal, a jejich rozhodnutí nesouviselo s existencí článku.)

Poslední věc: V dopise je zmiňován „difamační tón“ starších článků o zřícené budově v Hailově ulici a o parkovišti, v minulosti nezkolaudovaném, v ulici B. Němcové. K tomu bych jen doplnil, že oba tyto články pouze shrnují fakta. Publicisté nemohou za to, že dochází k pádům rekonstruovaných domů nebo k provozování nezkolaudovaných staveb.

Až obdržím avizovaný text omluvy, vyhodnotím její obsah a zveřejnitelnost.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Zajímají vás komentáře a analýzy k dění v Příbrami? Sledujte stránku Bublifuku na Facebooku a neunikne vám žádný nový text.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.