Několik kapitol o demolici: Epilog

Tímto textem se uzavírá série článků, v nichž jsem se věnoval okolnostem demolice tří domů na Václavském náměstí v Příbrami v roce 2021.

Byl to příběh neradostný, plný pochybení, překvapení a absurdních situací. Připomeňme si ty nejdůležitější okamžiky a skutečnosti, o kterých byla v sérii řeč.

  • Stavební úřad opomněl v řízení o odstranění stavby jako účastnici paní K. (ročník 1939), která měla věcné břemeno užívání k bytu v domě č.p. 106.
  • Zástupce stavební firmy plánoval po vyklizení rychlé zbourání domu, aby se paní K. nemohla bránit.
  • Zástupce stavební firmy tvrdil, že statik je nadřazen stavebnímu úřadu.
  • Advokát zastupující stavebníka (stavebníkem a zároveň majitelem příslušných nemovitostí je firma, kterou spoluvlastní mimo jiné radní, dříve starosta, města Příbram) napsal paní K. výzvu k vyklizení bytu – ovšem ta byla datována pouhý jeden den před zbouráním domu. A byla adresována do města, kde paní K. už zhruba 20 let nežije.
  • Stavebník a stavební firma zanedbali nebo opominuli řadu povinností, které vyplývají z právních předpisů. (Některé z těchto povinností přitom byly výslovně uvedeny v povolení k demolici.)
  • Někteří členové Rady města Příbram, ač by měli nestranně hájit zájmy všech občanů Příbrami, se zcela nepokrytě zastávali vlastníka domů – který s nimi přitom zasedal v téže Radě.
  • Majitel domu posílal paní K., prostřednictvím advokátní kanceláře, po zbourání domu č.p. 106 zvláštně formulované dopisy. K vypořádání věcného břemene došlo až téměř půl roku po demolici domu č.p. 106.
  • Jedna ze sousedek stavby obdržela kvůli svým názorům předžalobní výzvu od stavební firmy. Dosud čeká na náhradu za zábor jejího pozemku v souvislosti s demolicí.
  • Posudek z Kloknerova ústavu ČVUT, který sehrál důležitou roli při povolení demolice, obsahuje řadu chyb.
  • Dům č.p. 106 nebyl v tak špatném stavebně-technickém stavu, aby musel být právě kvůli tomuto stavu nevyhnutelně zbourán.
Ze série článků „Několik kapitol o demolici“ k výročí zbourání domů na Václavském náměstí v Příbrami:
Několik kapitol o demolici: Prolog
„Statik je nadřazený stavebnímu úřadu“ – zánik domu č.p. 106
Stavitel plánoval po vyklizení rychlé zbourání, aby se paní nemohla bránit (rozhovor s M. Profantem)
Všechno je v nejlepším nepořádku
Krátká epizoda z Rady města aneb My fandíme developerovi
Krásný den, paní K. – píše Vám advokát
Posudek z Kloknerova ústavu aneb Pravdu má největší razítko

Na tomto místě si dovolím zopakovat, co jsem již zmínil v úvodním textu k celé sérii: Dům č.p. 106 je nenávratně ztracen. Na tom žádný článek nic nezmění. Snad ale rozbor nedostatků, zvláštních okolností a nestandardních postupů napomůže k větší ostražitosti v případech, kdy by se cílem obdobných postupů mohl stát jiný dům. Nebo jiní lidé.

Ještě se v krátkosti podívejme na situaci trochu jinou optikou.

Někde zastupitelé kupují zchátralé stavby, aby je následně mohli nákladně zachraňovat. Například na Šumavě.

Jinde zas mecenáši financují náročné a zároveň architektonicky zdařilé rekonstrukce historických památek. Například v Novém Boru (přestavba byla oceněna Českou cenou za architekturu).

Bohužel se zdá, že v Příbrami zatím působí pouze „běžní developeři“. Naopak takoví, kteří by měli zájem a prostředky tvořit (a chránit) něco skutečně hodnotného, tu zatím chybějí.

Snad se tato situace časem změní.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

P. S. V průběhu celé série jsem opakovaně citoval z manifestu Bestia Triumphans od Viléma Mrštíka z roku 1897. Tento text vznikl v souvislosti s asanací staré Prahy na přelomu 19. a 20. století a pojednává o obraně historického rázu města. Mimo jiné popisuje jednání mocných a přehlížení odborných názorů. I když je text více než sto let starý, je v mnoha ohledech výstižný i v dnešní době.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.