(Ne)výstavba na Václavském náměstí: Od příbramských památkářů má záměr zelenou

Bývalý příbramský starosta nedávno publikoval vyjádření, která se týkají developerského záměru jeho firmy Meinland v horní části Václavského náměstí v Příbrami. Stavebník deklaroval, že plány na výstavbu domů se odkládají na neurčito. Zároveň se svými vyjádřeními přímo či nepřímo vymezil jednak vůči sousedům stavebního prostoru, jednak vůči příbramské památkové péči.

Některá sdělení bývalého starosty jsou zavádějící (není to první případ, viz např. tento článek). Zároveň, jak vyplynulo ze zasedání zastupitelstva dne 19. 6. 2023, město v čele se starostou zřejmě nemá v úmyslu na výroky bývalého starosty na adresu pracovníků městského úřadu reagovat (ačkoli jindy město pracovníky úřadu aktivně hájí). Proto v tomto článku shrnujeme fakta, která ve veřejném prostoru dosud chyběla, a přinášíme relevantní dokumenty.

Na úvod základní chronologie:

  • 21. 3. 2018: stavebník požádal o povolení odstranění stavby
  • 30. 8. 2019: po odvolacím řízení je vydáno rozhodnutí (povolení odstranění), nabytí právní moci 2. 10. 2019
  • 18. 1. 2021: stavebník požádal o územní rozhodnutí k novostavbě
  • Srpen 2021: probíhá demolice domů
  • 7. 11. 2022: je vydáno územní rozhodnutí k novostavbě (zatím nepravomocné; probíhá odvolací řízení na kraji)

Předně je nutno zdůraznit následující: Všechna konečná (poslední) stanoviska památkové péče, která byla k demolici i ke stavbě dosud vydána, jsou kladná. (A bylo tomu tak i v době, kdy stavebník publikoval svá vyjádření.) Neexistuje žádné platné zamítnutí, ač se nápis v prostoru staveniště snaží naznačit opak.

V minulosti sice stavebník původně obdržel od památkové péče zamítavé stanovisko ke stavebnímu řízení (DSP). Ovšem to nebylo způsobeno nějakým rozmarem pracovníků úřadu, ale pouze tím, že sám stavebník nesplnil některé podmínky vyplývající ze stanoviska k předchozímu řízení územnímu.

Především ale platí, že v listopadu 2022 bylo k DSP vydáno stanovisko kladné – o tom se ovšem stavebník ve svém vyjádření nezmiňuje. Vzhledem k tomu, jak zevrubná byla jím prezentovaná chronologie, je toto přehlédnutí trochu překvapivé.

Stanoviska příbramské památkové péče k záměru novostavby:

  • Prosinec 2020 (zamítavé stanovisko k dokumentaci pro územní rozhodnutí)
  • Září 2021 (kladné stanovisko k dokumentaci pro územní rozhodnutí)
  • Listopad 2022 (kladné stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení)

Pokud je stavebník nespokojen s místní památkovou péčí, budiž – není ale příliš pochopitelné, když od ní má už sedm měsíců všechny potřebné podklady, proč ji kritizuje právě nyní, nikoli před rokem či dvěma.

Doplňme, že shodou okolností právě dnes (21. června 2023) bylo na městské úřední desce zveřejněno doplnění odvolacího řízení (týká se územního řízení). Z tohoto doplnění mj. vyplývá, že stanovisko OPP bylo, s dílčími změnami (zrušeny již nerelevantní podmínky), potvrzeno krajským Odborem kultury a památkové péče.

Diskuse na zastupitelstvu

Při zasedání příbramského zastupitelstva 19. června 2023 jsem se dotazoval na to, proč současný starosta nereagoval na výpady bývalého starosty na adresu městských úředníků.

Dle starosty to nejsou samosprávní úředníci, ale státní úředníci, takže by to prý mělo směřovat přes vedoucího odboru nebo tajemnici. „V tuto chvíli nevidím nějaký zásadní důvod do této kauzy zasahovat,“ uvedl starosta.

Starosta také zmínil, že se jedná o soukromou věc mezi stavebníkem a úřadem. To je samozřejmě pravda. Lze ovšem připomenout, že tato skutečnost nebyla překážkou v tom, aby v létě 2021 starosta při jednání Rady města o tehdejší demolici domů otevřeně podpořil stavebníka (tehdejšího radního).

Následně se při aktuálním zasedání zastupitelstva ještě rozvinula diskuse o situaci na Václavském náměstí. V rámci této diskuse mj. proběhla polemika mezi radním Rotterem (ANO) a zastupitelkou Škodovou (Spojenci) o přístupu a jednání stavebníka (bývalého starosty). Zastupitelka Frýbertová k tématu sdělila svůj názor, že ochranné pásmo kolem kostela sv. Jakuba Staršího vzniklo chybou, s tím, že si připraví informace na zasedání zastupitelstva v září.

Audiozáznam příslušné části debaty je k dispozici zde (po kliknutí druhým tlačítkem na odkaz lze soubor stáhnout).

Ještě se na chvíli zastavme u doby potřebné k vydání jednotlivých výše zmíněných stanovisek (podrobnosti jsou uvedeny v odkazovaných dokumentech).

Řízení o prvním stanovisku bylo zahájeno 3. září 2020. V době od 15. září do 8. října bylo řízení přerušeno kvůli doplnění podkladů. 26. října obdržel orgán památkové péče (OPP) vyjádření Národního památkového ústavu (NPÚ), které předložil stavebníkovi. Stavebník na vyjádření NPÚ zareagoval 17. listopadu. Stanovisko bylo vydáno 18. prosince 2020.

Řízení o druhém stanovisku bylo zahájeno 14. července 2021. Vyjádření NPÚ obdržel orgán památkové péče 7. srpna 2021. Dne 7. září 2021 provedl místní šetření týkající se vizuálního kontaktu mezi novostavbou a Svatou Horou. Stanovisko bylo vydáno 13. září.

Řízení o třetím stanovisku bylo zahájeno 19. září 2022 (poté, co na základě výzvy OPP stavebník odstranil nedostatky žádosti). 28. října obdržel OPP žádost od NPÚ, související s rozdílnými informacemi v projektové dokumentaci. Vyjádření NPÚ obdržel orgán památkové péče 16. listopadu 2022. Téhož dne bylo vydáno stanovisko OPP.

Doplňme, že lhůta pro vydání stanoviska může činit až dva měsíce. (Doba přerušení řízení se nezapočítává.)

Současná situace

Stavebníkovi možná vadí, že se nyní vleče odvolací řízení na kraji k územnímu rozhodnutí (aktuálně trvá pět měsíců). Není záměrem tohoto článku obhajovat ty či ony termíny nebo úřední postupy. Pouze podotkněme, že když se v minulosti stavebník sám odvolal, aby dosáhl povolení demolice, trvalo odvolací řízení měsíců devět. (Žádná socha – na rozdíl od nynějška, kdy stavebník na staveništi umístil sochu úředníka – kvůli tomu tehdy nevznikla.)

Nadto stavebník (firma Meinland, resp. dříve firma Ravak) celému záměru dosud věnoval už zhruba 7 let (přičemž např. samotnou demolici domů provedl až krátce před koncem platnosti povolení).

Zároveň, jak jsme nastínili výše, stavební úřad (místní ani krajský) nevydal ke stavbě žádné zamítavé rozhodnutí.

Proto vyvstává otázka, proč se náhle „hraje“ o měsíce.


Současná podoba stavebního prostoru na Václavském náměstí (červen 2023)

Ve veřejných diskusích mimo jiné zazněl názor, že „díra“ je v místě stavby kvůli sousedům, kteří podávají námitky.

Bublifuk je toho názoru, že díra tam je kvůli stavebníkovi – ten si ji vymohl, ten ji vytvořil.

A také měl v ruce všechny trumfy pro to, aby onu díru co nejrychleji zastavěl. Až do srpna 2021, kdy svými (tehdejšími i pozdějšími) ne zcela šťastnými kroky a stylem komunikace jednak utlumil sympatie části veřejnosti, jednak zřejmě ochladil zájem ze strany některých sousedů.

Jen jeden příklad za všechny: Stavebníkovi nic nebránilo jednat se sousedy, aby výše zmíněnému odvolacímu řízení zkusil v první řadě předejít. Místo jednání dnes stavebník sousedy napadá v médiích.

Víte co, pánové, když tak radostně všichni nad tím vejcem stojíte, abyste to věděli, já vám do něho praštím – tu díru necháme dírou! Vem čert starobylý ráz Prahy – ještě jsme tu my, páni!“ (Vilém Mrštík, Bestia triumphans, 1897)

Aktualizace: V srpnu 2023 krajský stavební úřad potvrdil územní rozhodnutí příbramského stavebního úřadu.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Mohlo by vás zajímat: Dřívější sérii textů věnovanou okolnostem demolice domů na Václavském náměstí naleznete zde. Nebo si můžete přečíst nový článek, věnovaný plánům na výstavbu spalovny v Příbrami.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.