Nová kanalizace na Václavském náměstí: Společnost najatá exstarostovou firmou stavěla načerno

Na příbramské úřední desce se tento týden objevilo několik dokumentů k přeložce zděné stoky (dále „stavba“) v horní části Pražské ulice – v prostoru Václavského náměstí a v bývalém dvoře za nyní zbouranými domy č.p. 104 až 106. Stavebníkem (který má mj. dle stavebního zákona na starosti náležitosti týkající se stavebního povolení) je firma Meinland.

Z uvedených dokumentů vyplývá, že najatá stavební firma prováděla stavbu v rozporu se stavebním povolením. Došlo totiž ke změně trasy vedení přeložky (a k následné stavbě v této nové trase), aniž by to stavebník nebo jeho zástupce předem projednal s vodoprávním úřadem.

Vodoprávní úřad tak zahájil řízení o odstranění stavby. Protože vlastník požádal o dodatečné povolení, bylo toto řízení přerušeno a nyní probíhá řízení o dodatečném povolení stavby (přeloženo do běžné češtiny – jde o řízení o legalizaci černé stavby). Oznámení o zahájení řízení pro dodatečné povolení viz tento dokument.

Z úředních dokumentů také vyplývá, že změna trasy nebyla způsobena (například) omylem příliš iniciativního stavebního dělníka. Protože pro tuto změnu byla již v lednu 2022 vyhotovena nová dokumentace, lze dovozovat, že stavebník i stavební firma o změně věděli.

Celá záležitost je o to tragikomičtější vzhledem k tomu, že se stavebník loni v létě v souvislosti s demolicí přilehlých domů tvářil, jak má z pohledu zákona a předpisů vše v pořádku. (V návaznosti na demolici domů lze pro úplnost zmínit, že se v únoru 2022 – po „pouhém“ půl roce – dočkala vypořádání věcného břemene paní Kubrová z domu č.p. 106. Naopak jedna ze sousedek stavby dodnes čeká na byť jen symbolickou náhradu za poškození a znečištění svého pozemku.)

Za pozornost stojí i skutečnost, že zatímco v oznámení o zahájení řízení pro dodatečné stavební povolení se hovoří o tom, že dle „doporučení geologa a statika byla stavba částečně provedena v jiné trase“, výkres ukazuje trasu nikoli částečně odchylnou, ale zcela jinou. Nejedná se o dílčí změnu trasy v délce např. 5 metrů; s původním projektem se shoduje jen výchozí a koncový bod – viz následující obrázky (text pokračuje pod výkresy).

Původně projektovaná trasa kanalizace


Aktuálně projektovaná trasa kanalizace

V tomto kontextu lze zmínit, že ačkoli pro tuto stavbu (prováděnou ve zcela nové trase) momentálně běží řízení o dodatečném stavebním povolení a do vydání nového rozhodnutí by měl panovat „klid strojů“, na staveništi i v současnosti probíhá činnost.

Nemůže to znamenat, že stavební firma pokračuje (navzdory úřednímu oznámení) v černé stavbě? (Na stavbu se změněnou trasou zatím nemá stavební povolení.)

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.