Nové parkoviště v ulici Boženy Němcové: Soukromník jej provozuje bez kolaudace

Ve vnitrobloku mezi ulicemi Bratří Čapků a Boženy Němcové v Příbrami VII vzniklo v roce 2022 nové parkoviště. To vybudoval soukromý investor. Vjezd na parkoviště je omezen závorami. Ačkoli parkoviště ještě nebylo zkolaudováno, investor jej už provozuje.

Parkoviště provozuje firma Parking Příbram s.r.o. Ta patří Dominiku Halmošimu.

Jak vyplynulo z aktuálního vyjádření Odboru silničního hospodářství, který pro příslušné parkoviště vedl společné stavební a územní řízení, parkoviště zatím nebylo zkolaudováno. Stavebník dosud ani o kolaudaci nepožádal.

Přesto na parkovišti již několik měsíců parkují auta.

Nezkolaudované, ale soukromým investorem již provozované parkoviště
v ulici B. Němcové
 
Pro zajímavost lze uvést, že telefonní číslo, na kterém by mělo být možné parkovací místo objednat, v současné době neexistuje.

D. Halmoši prostřednictvím svých firem vlastní také například nedávno zřícenou budovu bývalé spořitelny v Hailově ulici. Je též spolumajitelem bývalého hostince Třemošná v Jarolímkových sadech na Březových Horách, ze kterého má na základě poněkud kontroverzního projektu (námitky proti přestavbě hostince předložilo mj. i město Příbram; v daném řízení bylo podáno odvolání) vzniknout bytový dům. Firmy spojené s D. Halmošim viz následující vizualizace:

Samotnou stavbu parkoviště provázely určité administrativní zvraty. Ačkoli byl záměr původně schválen (nikdo ze sousedů stavby nepodal ve lhůtě včas námitky) a byla zahájena stavba, následně v létě 2022 na základě pozdějšího podání od společenství vlastníků bytových jednotek rozhodl krajský úřad o zrušení původního rozhodnutí pro nicotnost (dle názoru krajského úřadu měl o stavbě rozhodnout stavební úřad, nikoli speciální stavební úřad – odbor silničního hospodářství).

Ovšem toto rozhodnutí poté zrušilo Ministerstvo dopravy ČR. Celý příběh je úředním jazykem shrnut v tomto rozhodnutí, které bylo před časem k dispozici na městské úřední desce.

Z úředního rozhodnutí také vyplývá, že stavebníka zastupuje advokátní kancelář, o které jsme již v minulosti psali v souvislosti s demolicí domů (2021) na Václavském náměstí. (Tehdy tato kancelář zastupovala firmu bývalého příbramského starosty; jak vyplývá z odkazovaného článku, zvolila vcelku agresivní taktiku vůči seniorce, která disponovala věcným břemenem k bytu v jednom ze zbouraných domů.)

Na závěr lze v souvislosti s parkovištěm také zmínit zasedání příbramského zastupitelstva v září 2019, kdy je jednalo o odkupu tehdy soukromého pozemku pod chodníkem u nynějšího parkoviště. Tehdy v reakci na dotazy zastupitele V. Krále (Šance pro Příbram) ze strany města mj. zaznělo, že na parkovišti by mělo být vyhrazeno 5 parkovacích míst pro město, aby byla kompenzována ztráta míst způsobená vybudováním vjezdu a výjezdu na/z parkoviště. Jaká bude realita, to asi bude možno posoudit až po plnohodnotném zprovoznění parkoviště.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.