Ohlédnutí za zasedáním příbramského zastupitelstva 7. 11. 2022 (komentář)

V pondělí 7. listopadu 2022 se konalo první běžné zasedání zastupitelstva v novém volebním období. V tomto článku se vracím k několika částem zasedání, konkrétně k jednání o finančním a kontrolním výboru a k bodu Diskuse.

Na úvod poznamenávám, že zvukový záznam ze zasedání je k dispozici zde. Záznam jednání o výborech začíná v čase 1 hodina 17 minut, záznam diskuse pak v čase 3 hodiny 42 minut.

Zřízení a obsazení finančního a kontrolního výboru

U tohoto bodu z nejasných důvodů ve zveřejněných podkladech chyběly jmenovité nominace (při projednávnání téhož bodu před 4 lety byly nominace předem veřejně k dispozici), takže část občanů mohla nabýt dojmu, že konkrétní jména členů výborů budou navržena až při jednání.

Určité znepokojení vyvolala nominace Jurije Kostjaka do kontrolního výboru. Jeho firma v minulosti opakovaně porušila stavební zákon (výstavba bez povolení a demolice bez povolení), rovněž se podílela na poskytnutí nepravdivé reference při zakázce na výstavbu domova seniorů v Žežické ulici. Část těchto výhrad ostatně při samotném zasedání uvedla zastupitelka M. Škodová (Spojenci).

Nominace J. Kostjaka nebyla schválena. Přesto ho překvapivě podpořil např. starosta. (I když tato podpora možná až takovým překvapením není, vzhledem k tomu, že např. loňskou stížnost na bývalého městského architekta podal J. Kostjak přímo v kanceláři p. starosty.)

Když SPD komentovala nominaci p. Kostjaka, mimo jiné zaznělo, že je odborníkem na stavebnictví a že je schopen u staveb posoudit, zda nedojde k jejich předražování. Zde je nutno poznamenat, že náplní práce kontrolního výboru není posuzování cenových nabídek uchazečů u chystaných zakázek; nanejvýš může zkoumat zakázky (a jejich náklady) již zahájené nebo dokončené.

Zmíněna rovněž byla „proslulá“ poznávací značka vozu p. Kostjaka obsahující slovo „Putin“. Na tuto okolnost SPD reagovala slovy, že letos po napadení Ukrajiny p. Kostjak značku vrátil. Otázkou je, proč nepovažoval za překážku v používání značky dřívější ruské obsazení Krymu (2014).

Ostatní členové finančního a kontrolního výboru byli víceméně jednoznačně schváleni. Větší pestrost se vyskytla při schvalování předsedkyně kontrolního výboru, kde byly dvě kandidátky (P. Novotná a M. Škodová), přičemž nejdříve bylo hlasováno o P. Novotné. Ta získala těsnou podporu 14 hlasů. Při hlasování o M. Škodové jakožto člence kontrolního výboru pak tuto kandidátku nepodpořila část zastupitelů za ANO (vč. starosty). Možná šlo o malý „protest“ kvůli jejímu předchozímu vymezení se vůči jinému kandidátovi do výboru.

Složení finančního výboru: M. Buršík (Příbram 2030, předseda), K. Nekolný (Šance pro Příbram), M. Petrová (SPD), A. Smejkalová (Piráti), M. Školoud (Spojenci), J. Šašek (ANO), J. Poskočil (ODS).

Složení kontrolního výboru: P. Novotná (SPD, předsedkyně), D. Říhová (Šance pro Příbram), T. Mígl (Piráti), M. Škodová (Spojenci), S. Poul (ODS), J. Strejc (Příbram 2030). Jedno místo zůstalo zatím neobsazeno.

Diskuse

V bodě Diskuse, v němž mají možnost vystoupit občané města, se nejdříve hovořilo o Fantově louce. Jeden z občanů poukázal na to, jak město v květnu a v červnu 2022 ve věci Fantovy louky obrátilo. Rovněž zmínil dřívější i nový biologický posudek, z nichž vyplývá, že značnou část Fantovy louky zřejmě nebude možno zastavět.

V návaznosti na to se dotyčný občan dotazoval na účelnost vynaložených prostředků na loňský koncept studie (hodnota 181.500 Kč). Starosta reagoval slovy: „Město, které neplánuje, které nedělá koncepční materiály, i někdy za cenu toho, že ten materiál potom nebude použitý, je město hloupé.

Následně jsem přednesl několik dotazů a poznámek já. U otázky, která se týkala upozorňování občanů na riziko právních následků v případě uveřejnění úředního dokumentu, a u otázky ohledně využívání tzv. zásobníku projektů mi byla přislíbena písemná odpověď.

Dále jsem se dotazoval na nedávno vypsané výběrové řízení na pozici městského právníka. (Tato pozice nebyla od roku 2015 obsazena.) Paní tajemnice uvedla, že se v poslední době kumuluje množství právních záležitostí. S tím, že část právní agendy by byla přesunuta z technických odborů na Odbor práva a veřejných zakázek, zatímco na technickém odboru by zůstalo neobsazené místo.

Doufejme, že se v případě městského právníka nebude v určitém smyslu opakovat situace z jara 2022, kdy byla obsazena nová pozice poradkyně pro vyřizování žádostí o informace. Tedy že se nebude jednat o (staro)novou pozici např. pro některého ze skončivších zastupitelů.

V předchozí části zasedání se zastupitelé bavili o rekonstrukci aquaparku a o riziku zvýšení ceny zakázky během její realizace. V této souvislosti jsem v bodě Diskuse poukázal na to, že u domova seniorů v Žežické ulici, kde byla výchozí hodnota zakázky oproti aquaparku zhruba desetinová, došlo k vícepracím, které celkovou hodnotu zakázky zvýšily zhruba o 40 procent.

K Fantově louce a pořadí kroků (biologický průzkum, studie výstavby) jsem poznamenal, že za logičtější bych považoval nejdříve zadat biologický posudek, aby se zjistilo, zda se tam vůbec může stavět, a až pak řešit, co a jak tam postavit.

V úplném závěru zasedání nastal poněkud úsměvný moment, když se paní zastupitelka Frýbertová snažila ode mne (nezastupitele) zjistit, proč nebyl v (cizí) televizní reportáži o Fantově louce zařazen určitý dotaz k územnímu plánu.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.