Pozvánka na diskusi o budoucnosti Gymnázia pod Svatou Horou

Ve středu 24. března od 16:30 hodin se koná on-line diskuse o budoucnosti Gymnázia pod Svatou Horou. Diskuse, kterou pořádá školská rada tohoto gymnázia, souvisí se zvažovaným sloučením příbramských gymnázií. Debaty se mají zúčastnit středočeský radní pro oblast školství Mgr. Vácha, příbramský starosta Mgr. Konvalinka a další hosté. Podrobnosti včetně odkazu pro připojení najdete v následující pozvánce od zástupkyně školské rady.

Diskuse s názvem „Jaká je budoucnost naší školy?“ proběhne v prostředí Microsoft Teams. Pro připojení je možné použít tento odkaz: https://1url.cz/jzyfO

Cílem diskuse je zamyslet se nad kvalitou navrhovaných změn ve středním školství v Příbrami v kontextu plánovaného slučování příbramských gymnázií (a z toho plynoucího zrušení Gymnázia pod Svatou Horou jako vzdělávací instituce), což povede ke ztrátě 60 gymnaziálních míst, a to již od školního roku 2022/2023.

Snahou organizátorů diskuse je poskytnout prostor pro prezentaci různých pohledů, jak osob, jichž se situace bezprostředně dotýká, tak i zástupců veřejnosti, města, zaměstnavatelů, odborných organizací. Moderátorem bude odborný konzultant EDUin Tomáš Feřtek.

Akce je rozdělena do čtyř částí. V první bude představen pohled zevnitř očima zástupce studentů, rodičů, pedagogů, absolventů a také z pohledu zřizovatele. Druhá část nabídne pohled zvenčí, který představí zástupce města, odborných organizací a asociací. Ve třetí části bude probíhat diskuse s panelisty, kteří budou odpovídat na otázky moderátora a veřejnosti. V poslední části dojde ke shrnutí dílčích závěrů a budou představeny různé možnosti řešení situace.

Informace o vystupujících a panelistech v diskusi jsou průběžně aktualizovány. Podrobnosti naleznete na webu školy a na Facebooku.

Kateřina Jobeková Habrová

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.