Příbramské zastupitelstvo: Záznam jednání o revokaci inflačního dodatku k parkovacímu domu

Dne 9. 10. 2023 jednalo Zastupitelstvo města Příbram kromě jiného o návrhu na revokaci inflačního dodatku ke smlouvě mezi městem Příbram a společností Metrostav. Předmětem smlouvy je probíhající výstavba parkovacího domu u autobusového nádraží v Příbrami.

Inflační dodatek původně v září 2023 schválilo zastupitelstvo, ale nebyl podepsán starostou, takže nenabyl platnosti. (O argumentech proti inflačnímu dodatku jsme psali např. zde). Při říjnovém zasedání příbramské zastupitelstvo svůj souhlas s dodatkem revokovalo. V tomto textu naleznete audiozáznam příslušné části jednání.

Audiozáznam je k dispozici na YouTube a ve formátu mp3.

Výhodou záznamů na YouTube jsou časové značky pro jednotlivé části rozpravy. (Je nutno otevřít záznam přímo na webu YouTube.) Tyto značky jsou k dispozici v informacích (popisku) u záznamu a usnadňují přesun mezi vystoupením jednotlivých diskutujících. (Tato funkce není k dispozici na mobilních zařízeních.)

Soubor mp3 si můžete po kliknutí druhým tlačítkem myši uložit.

YouTube: https://youtu.be/wnWgRMxzDHw

Záznam ve formátu mp3 (2 hodiny 15 minut; 62 MB)

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napsali jsme o inflačním dodatku:
Snaha Metrostavu zvýšit cenu parkovacího domu o 14,4 mil. Kč nemá opodstatnění
Skandální jednání zastupitelstva: Veřejnost nesměla vystoupit k parkovacímu domu
Inflační dodatek k parkovacímu domu: Stále je naděje na úsporu 7 milionů korun
Parkovací dům: Argumenty proti inflačnímu dodatku
Parkovací dům: Jednatel firmy Stafer reaguje na vyjádření starosty
Raději kompromis za peníze občanů než riziko sporu, naznačuje právník města k parkovacímu domu
Blesková zpráva: Metrostav varuje zastupitele před revokací inflačního dodatku
Příbramské zastupitelstvo: Záznam jednání o revokaci inflačního dodatku k parkovacímu domu (9. 10. 2023)

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.