Radnice a GDPR: Jména zájemců o volené funkce jsou věcí veřejnou

Oproti dřívějším zvyklostem jsou v současnosti v materiálech zveřejňovaných městem Příbram anonymizována jména osob, které jsou či byly navrženy do výborů příbramského zastupitelstva (a které zároveň nejsou zastupiteli; jména kandidujících zastupitelů zveřejňována jsou).

Když jsem nedávno zveřejnil jména všech uchazečů o působení ve Výboru pro územní plánování, ze strany vedení města následně kromě jiného zaznělo, že jeden nominovaný kvůli zveřejnění „tajeného“ jména zvažuje „jakousi žalobu“. V tomto článku shrnuji, jak to s anonymizací jmen bylo v minulosti a jaká je situace dnes. Také přináším názor pověřence pro ochranu osobních údajů, který tuto funkci pro město Příbram vykonává.

Porovnání dřívějšího a současného rozsahu anonymizace jmen je celkem snadné, stačí nahlédnout do veřejně přístupných starších a aktuálních podkladů pro zasedání zastupitelstva.

První čtyři obrázky v galerii níže představují případy z let 2018 až 2020, kdy byla jména nominovaných zveřejněna (bez ohledu na to, zda se jednalo o zastupitele, či nikoli). Další tři obrázky představují aktuální situaci (od listopadu 2022 dosud), kdy jsou jména nezastupitelů anonymizována. (Viz popisky pod jednotlivými obrázky.)

 
Nominace do Finančního výboru (prosinec 2018)
 
Nominace do Kontrolního výboru (prosinec 2018)
 
Nominace do osadních výborů (duben 2019)
 
Nominace do nového („zrestartovaného“) Finančního výboru (červen 2020)
 
Nominace do Výboru pro územní plánování (únor 2023)
 
Nominace do Výboru pro územní plánování (březen 2023)
 
Nominace do osadních výborů (březen 2023)

V případě volby členů Finančního výboru a Kontrolního výboru v listopadu 2022 nebyla ve veřejných podkladech publikována příloha s nominacemi (nebyli dopředu veřejně známi ani kandidáti z řad zastupitelů), proto v galerii příslušný obrázek chybí.

Pro úplnost uvádím také odkazy na jednotlivé materiály zveřejněné na webu města. Dřívější podklady bez anonymizace:

  • Nominace: Finanční výbor a Kontrolní výbor (prosinec 2018)
  • Nominace: Osadní výbory (duben 2019)
  • Nominace: Finanční výbor („restart“; červen 2020)

Novější podklady, v nichž již proběhla částečná anonymizace:

  • Podklad bez přílohy s nominacemi: Finanční výbor a Kontrolní výbor (listopad 2022)
  • Nominace: Výbor pro územní plánování (únor 2023)
  • Nominace: Výbor pro územní plánování; dovolba členů (březen 2023)
  • Nominace: Osadní výbory (březen 2023)

Přehled „tajených“ kandidátů do Výboru pro územní plánování (2023) a přehled kandidátů na předsedy osadních výborů (2023) jsem publikoval zde a zde.

Audiozáznam mé únorové diskuse se starostou (včetně zmínky o žalobě) při zasedání zastupitelstva k tématu GDPR je k dispozici zde (obsahuje také textový přepis):

Osobně jsem přesvědčen, že veřejnost má právo s předstihem vědět, které osoby jsou politickými stranami do veřejných volených funkcí navrženy. A že by tyto informace měla poskytovat přímo radnice, nikoli jen média. (Ostatně, pokud jsou jména osob ucházejících se o veřejné funkce sdělena při veřejném zasedání zastupitelstva několik okamžiků před hlasováním, proč by nemohla být publikována předem v písemné podobě.)

Co se týká nařízení GDPR, kterým v diskusi argumentoval starosta: Toto nařízení nabylo účinnosti 25. května 2018. Pokud tedy nebyl důvod anonymizovat jména nezastupitelů v zimě 2018 či na jaře 2019, kdy již bylo nařízení GDPR účinné, pak stejně tak není na základě GDPR důvod k anonymizaci ani dnes.

(Okrajově poznamenám, že již před účinností GDPR v České republice dlouhodobě platila celkem striktní ochrana osobních údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.)

Pohled příbramského pověřence pro ochranu osobních údajů

Před několika týdny jsem také o uvedené problematice hovořil s pověřencem pro ochranu osobních údajů, se kterým (resp. s firmou, pro kterou pověřenec pracuje) má město Příbram smlouvu.

Předesílám, že pověřenec městu nenařizuje, co město má nebo nemá anonymizovat, zabývá se konkrétními podněty.

Nastínil jsem mu situaci, včetně toho, že se jedná konkrétně o (ne)zveřejňování jmen nezastupitelů nominovaných do veřejných funkcí. Dle názoru pověřence pro ochranu osobních údajů by zveřejnění příslušných jmen nebylo špatně. Zároveň souhlasil s mou argumentací.

Je tedy namístě otázka: Proč nyní radnice anonymizuje informace, které anonymizovat nemusí (a neměla by)? Existuje naděje, že město Příbram bude napříště opět uplatňovat dřívější „mírnější“ režim?

Závěrem lze poznamenat, že obdobně město někdy ve zveřejňovaných dokumentech (typicky usnesení Rady města) anonymizuje také jména členů hodnotících komisí pro veřejné zakázky, ačkoli takovou povinnost zákon o veřejných zakázkách neukládá (a ačkoli rovněž tato jména byla v minulosti obvykle publikována).

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.