Řekni, kde ty sloupky jsou: Nepravosti při milionové zakázce města Příbram

Na začátku byl neškodný, snad i bohulibý záměr vybavit vjezdy do Pražské ulice v Příbrami výsuvnými sloupky. Jenže s výjimkou záměru neběželo prakticky nic podle plánu. Veřejnost nejprve zaujalo, že sloupky jsou umístěny mimo osu vozovky a musejí je doplnit přenosné květníky. Nepříjemnější situace (naštěstí bez ohrožení životů) nastala, když se ukázalo, že sloupky nereagovaly na sirénu sanitky. Ale to jsou zpětně viděno pouhé úsměvné historky. Bublifuk nyní přináší mnohem závažnější zjištění. Ve výběrovém řízení na dodávku sloupků se podvádělo a zakázka ve skutečnosti neměla vůbec být realizována. A jak se ukázalo, nesrovnalosti existují i u dalších zakázek. 

Je pátek 28. srpna 2020 krátce po poledni a já poněkud nevěřícně čtu sdělení, že reference firmy Staler, které poskytla jako doklad technické kvalifikace, nejsou v souladu s realitou. Vyjádření jsem obdržel od státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, pro který měla firma Staler referenční zakázky realizovat.

Doložení těchto referencí (jimiž se standardně dokládají dřívější praktické zkušenosti uchazeče s podobnými typy činnosti) přitom bylo nezbytným předpokladem úspěšné účasti ve výběrovém řízení města Příbram na dodání výsuvných sloupků do Pražské ulice.

Firma Staler příslušné výběrové řízení vyhrála (cena 839.292 Kč bez DPH, 1.015.543 Kč s DPH). Tedy, pravdou je, že byla jediným uchazečem.

Ale pojďme se na celou záležitost podívat od začátku:

  • Již v roce 2018 byla připravena projektová dokumentace.
  • V říjnu a listopadu 2019 proběhlo první výběrové řízení na dodavatele. Nikdo se nepřihlásil.
  • Na přelomu let 2019 a 2020 proběhlo druhé výběrové řízení. Přihlásil se (jeden den před uplynutím lhůty) jediný účastník.
  • Formálně o výběru dodavatele 13. ledna 2020 rozhodla Rada města (bod č. 31).
  • Smlouvu s firmou Staler podepsal za město p. starosta dne 30. ledna 2020.
  • Instalace sloupků proběhla před letními prázdninami 2020.

Pak nastaly výše zmíněné problémy. Vzhledem k „popularitě“ sloupků jsem se chtěl podívat celé věci na zoubek trochu zevrubněji. A také z jiného úhlu než „ono to nefunguje“. Nejprve jsem si prostudoval zadávací dokumentaci. (Zadávací řízení probíhalo dle směrnice č. 1/2019 MěÚ Příbram s názvem „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.)

Následně jsem 10. srpna 2020 jsem požádal MěÚ Příbram o poskytnutí dokladu, prokazujícího splnění technických kvalifikačních předpokladů ze strany vítězného dodavatele. V Registru smluv žádné obdobné zakázky příslušné firmy na sloupky nebyly, byl jsem tedy zvědavý, kteří soukromníci by o toto řešení mohli mít zájem.

Neradostné odpovědi

20. srpna jsem obdržel odpověď MěÚ Příbram. Ukázalo se, že referenční zakázky (výsuvné sloupky) měl Staler realizovat v letech 2017 a 2018 pro Vojenské lesy a statky ČR, s. p. (dále též „VLS“) v areálu Polesí u Kladna a na pražské Julisce.

Vzhledem k požadované hodnotě tří referenčních zakázek (celkem aspoň 420.000 Kč) by měly být příslušné smlouvy k dispozici v internetovém Registru smluv. Ale – nebyly. Inu, vždy se může stát administrativní chyba, někdo zapomene smlouvu nahrát a podobně. Pátral jsem tedy dál. 24. srpna jsem zaslal do hořovické divize VLS žádost o potvrzení pravosti reference.

Následně jsem ještě, protože už to začínalo být mírně podezřelé a potřeboval jsem vyloučit jakoukoli případnou nesrovnalost, zaslal na ústředí VLS také obecnou žádost o informaci, zda firma Staler v letech 2017 až 2019 nějaké výsuvné sloupky pro VLS dodala. Co když pracovník VLS, který referenční list potvrdil, jen chybně uvedl lokalitu; nebo se mohlo jednat o součást větší zakázky, kde Staler působil jako subdodavatel.

Zde lze též zmínit, že někdy v té době VLS na základě předaného dokumentu se smyšlenými referencemi též informovaly město Příbram. Zřejmě právě v souvislosti s tím zaslal p. starosta 26. srpna firmě Staler žádost o vyjádření, což sdělil při zasedání příbramského zastupitelstva 19. září:

28. srpna jsem obdržel první znepokojivou odpověď z divize VLS v Hořovicích: „Reference na tyto zakázky, uvedené ve Vámi předloženém referenčním listě, nejsou v souladu s realitou. Firma VLS ČR, s.p. tyto zakázky nepoptávala, nerealizovala a ani nebyla uzavřena žádná smlouva na tyto zakázky.

Pak jsem ještě vyčkával na reakci na druhý dotaz. Odpověď z Oddělení právních poradců VLS v Praze přišla 7. září: „…ve vámi uvedeném období nebyla ze strany VLS uzavřena žádná smlouva na dodávku a montáž automatického výsuvného sloupku nebo automatických výsuvných sloupků s předmětnou společnosti, a to ani přímo, ani jako součást rozsáhlejší zakázky v podobě poddodavatelské činnosti.

Následně jsem o stanovisko požádal i p. Roušala, jednatele firmy Staler. Ten se vyjádřil v tom smyslu, že došlo k určitému administrativnímu pochybení. Dále nechtěl záležitost komentovat.

Pro úplnost dodávám, že se od září snažím od MěÚ Příbram získat informace o složení hodnotící komise, která měla zakázku se sloupky posuzovat, a také zápis o posouzení a hodnocení nabídky. Zatím neúspěšně, ale odvolal jsem se a krajský úřad věc vrátil (byť primárně z důvodů formálních, nikoli odvolacích) k novému vyřízení.

Další otazníky

Popravdě řečeno, kdyby se nejednalo o poněkud tragikomickou záležitost – kdyby sloupky byly umístěny určitým standardním způsobem a řádně fungovaly – možná bych ani po detailech zakázky nepátral.

Což ovšem vede ke znepokojivé otázce: Pokud se ukázaly nepravosti při první zakázce, o kterou se Bublifuk blíže zajímal (a zároveň šlo o objev nahodilý, neměl jsem podezření, že by zde něco nehrálo), jaký problém se může skrývat u té či oné z řady dalších zakázek, které město Příbram ročně zadá?

Touto řečnickou otázkou by mohla celá záležitost skončit. Ale možná si říkáte, proč o srpnovém zjištění informuji až v listopadu.

Důvodem je, že jsem několik posledních měsíců věnoval prověřování různých dalších zakázek. A moje poznatky bohužel nejsou příliš příznivé. Výše popsaný trik se smyšlenými referenčními zakázkami je jen kapkou v moři. Vyšlo najevo, že k podobným nepravostem došlo od roku 2015 i u řady dalších zakázek (získaných firmou Staler) za desítky milionů korun.

Navazujícím problémem pak je skutečnost, že k řadě pozdějších zakázek v hodnotě dalších desítek milionů korun pomohly dotyčné firmě právě reference v podobě těchto neoprávněně získaných dřívějších zakázek. (Tomuto tématu se plánuji na Bublifuku ještě věnovat.)

Tímto způsobem byli poškozeni občané – daňoví poplatníci (pokud by se ta či ona zakázka jinak nerealizovala), nebo konkurenti zmíněné společnosti (pokud by jinak příslušnou zakázku realizovala další firma v pořadí).

Ale v sázce byla i pověst města Příbram. Abych předešel případnému nedorozumění, nenaznačuji, že snad tuto situaci záměrně způsobilo město. Faktem bohužel zůstává, že určitá zadávací řízení neskončila spravedlivým výsledkem, zakázky nezískali ti uchazeči, kteří je získat měli. Přitom by stačila o stupínek důslednější kontrola v kterémkoli článku „zakázkového řetězce“.

O záležitosti jsem 9. listopadu 2020 při zasedání zastupitelstva informoval příbramské zastupitele. Můžete si poslechnout (omluvte sníženou kvalitu záznamu) můj příspěvek a reakci p. místostarosty Buršíka (p. starosta nebyl přítomen).

Následně jsme o tématu zakázek napsali:
Kauza městských zakázek: Postavili jsme dům, který už stál
Kauza městských zakázek: Nic netušící město? Ne tak docela
Rozhovor (nejen) o kauze zakázek s bývalým vedoucím odboru: Nevnáší to dobré světlo na to, jak se v Příbrami soutěží zakázky
Kauza městských zakázek: Město podalo trestní oznámení a další aktuality
Kauza městských zakázek: Poslední léta. Z novinek – hodnotící komise stále anonymní
Kauza městských zakázek: Přinášíme dokumenty, které město tají
Kauza zakázek po roce: Městský úřad ve středu zájmu, I. část
Kauza zakázek po roce: Městský úřad ve středu zájmu, II. část
Víme, proč policie odložila případ firmy Staler. Lze u veřejných zakázek beztrestně podvádět?

Ať už celá věc dopadne jakkoli, za klíčové považuji, aby byly do budoucna nastaveny takové kontrolní mechanismy, které znemožní opakování popsaných problémů a nesrovnalostí.

K celé záležitosti se 11. listopadu vyjádřil na webu města také příbramský starosta.

Na závěr poznamenávám, že nemám nic speciálně proti dotyčné firmě. Kdyby tak postupoval nějaký František Vomáčka, jednal bych stejně. Mé výhrady míří proti nepravostem a podvodům v oblasti veřejných prostředků.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Zajímají vás komentáře a analýzy k dění v Příbrami? Sledujte stránku Bublifuku na Facebooku a neunikne vám žádný nový text.

Komentáře:

  1. Tomáši máš naprostu pravdu. Drtivá zakazek mesta je podezřelá. Například pěší zona Cil. Za vším hledej úředníka. Ten tahá za nitky a rozhoduje, kdo bude vítězem výběrového řízení. Například jeden vysoce postavený úředník z investic má hodně blízko k panu Rousalovi. A tak dále.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.