Rozestavěná budova patologie v soukromých rukou: Demolice nadivoko

Za pavilonem „I“ příbramské nemocnice se nachází rozestavěná budova. Tato budova byla původně zamýšlena jako pavilon patologie, ale několik desetiletí chátrala.

Budova dříve plánované patologie v roce 2018 (foto: archiv autora)

Nový vlastník objektu, společnost Cik – invest s.r.o. (jednatelem firmy je Jurij Kostjak), nechal nedávno část této rozestavěné budovy ubourat, aby objekt nestál na pozemku nemocnice.

Budova po nedávné částečné demolici; další snímky jsou v galerii na konci článku

(Pozemek nemocnice parc. č. 951/3 se nacházel zhruba pod pětinou objektu – viz snímek z katastrální mapy níže – přičemž „upravená stavba“ nyní zhruba kopíruje hranici pozemků.)

Situace v katastrální mapě před demolicí; modře vyznačená část značí pozemek patřící nemocnici

Na samotné dílčí demolici by ještě nemuselo být nic až tak zvláštního. (Pokud pomineme statické poměry, které se mohly úpravou nosných konstrukcí změnit.)

Ovšem jak se ukázalo, stavební úřad o žádné demolici ani stavebních úpravách nevěděl. Podle zjištění Příbramského bublifuku se úřad o záležitosti dozvěděl až na základě nedávného podnětu a na začátku března bude záležitost projednána.

Z vyjádření Martina Janoty, tiskového mluvčího Oblastní nemocnice Příbram, vyplývá, že o demolici a úpravách nebyla předem informována ani nemocnice (úpravy přitom probíhaly jak přímo na jejím pozemku, tak bezprostředně za hranicí tohoto pozemku). Vlastník budovy s nemocnicí před několika měsíci v obecné rovině pouze projednal svůj záměr vytvořit v budově byty.

Není to poprvé, kdy firma Cik – invest zanedbala při stavebních činnostech správné postupy. Už v minulosti začala bez stavebního povolení provádět rekonstrukci bytových domů v Březnické ulici, pročež tehdy stavební úřad zahájil řízení o nařízení odstranění stavby (situace byla napravena dodatečným povolením stavby).

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.