Rozhovor (nejen) o kauze zakázek s bývalým vedoucím odboru: Nevnáší to dobré světlo na to, jak se v Příbrami soutěží zakázky

V souvislosti s aktuální kauzou zkreslených referencí u městských zakázek přináší Příbramský bublifuk videorozhovor přes internet s Petrem Němcem, bývalým vedoucím Odboru práva a veřejných zakázek Městského úřadu Příbram.

Petr mimo jiné hovoří o procesu zadávání zakázek, o současné situaci se zkreslenými referencemi, o prověřování podkladů v minulosti nebo o tom, zda by důkladnější kontrola referencí mohla městský úřad ochromit. 

Rozhovor se uskutečnil v pátek 4. prosince 2020. Pod vloženým videem (YouTube) najdete níže na této stránce přepis rozhovoru.

Přepis rozhovoru (provedeny jazykové a stylistické úpravy)

Tomáš Mosler: Dobrý den, vážení diváci. Já jsem Tomáš Mosler a kromě jiného příležitostně publikuji články v Příbramském bublifuku. Tentokrát je tu určitá změna formátu, místo textu video.

Důvodem této změny je rozhovor přes internet, k němuž jsem si pozval zajímavého hosta. Je jím Petr Němec, který byl kromě jiného v letech 2015–16 vedoucím Odboru práva a veřejných zakázek na Městském úřadě Příbram. S Petrem se znám bezmála 30 let, od doby, kdy byl mým spolužákem na gymnáziu. Ahoj, Petře!

Petr Němec: Ahoj.

T. M. Ještě než začne samotný rozhovor, krátký úvod k tématu. Jak vyplynulo z mých aktuálních zjištění, která průběžně zveřejňuji na Příbramském bublifuku, jedna firma předkládala od roku 2014 do roku 2020 u veřejných zakázek, vyhlašovaných Městským úřadem Příbram, opakovaně zkreslené a smyšlené reference.

Tyto reference sloužily jako doklad splnění technické kvalifikace, kterou město u významnějších stavebních prací obvykle požaduje. Příslušná firma pomocí těchto referencí opakovaně uspěla v zadávacích řízeních, v nichž by bez těchto nepřesných referencí neuspěla. Celkem takto získala zakázky za desítky milionů korun.

Nyní už předám slovo Petrovi. Petře, základní otázka – co a kdy jsi na městském úřadě dělal?

P. N. Myslím, že je to všeobecně známo, ale byl jsem vedoucím Odboru práva a veřejných zakázek, od dubna 2015 do konce roku 2016. Takže jsem měl na starosti vlastně… i veřejné zakázky spadaly pod tento odbor a Oddělení veřejných zakázek spadalo pode mě.

T. M. Díky. Můžeš divákům na úvod v krátkosti objasnit, jak z pohledu města, městského úřadu probíhá zadávací řízení na stavební práce, jak vypadá ten proces?

P. N. Ten proces si myslím, že je standardní, jako u všech měst, to znamená, že je tady nějaký rozpočet, kde jsou definovány ty investice, které se budou příští rok dělat, případně jsou v rozpočtovém výhledu, to znamená na nějaké dva tři roky dopředu by se mělo vědět, jaké investiční akce se budou dělat.

V podstatě ta příprava té akce je na Odboru investic. To znamená, že veškerou tu přípravu stavební a pak samozřejmě tu projektovou dokumentaci a tak dále, to má na starosti Odbor investic. A až tyhle všechny věci jsou vyřízené, tak se to předá na Odbor práva a veřejných zakázek a Oddělení veřejných zakázek de facto zahájí to vlastní řízení výběrové.

T. M. Rozumím, díky. Teď bych se zeptal konkrétněji na tu aktuální záležitost, na to aktuální téma. Jak celou tu věc kolem zkreslených referencí vnímáš?

P. N. Já jsem se to dozvěděl z tvého publikování. Se zájmem jsem si to přečetl. Samozřejmě mě to zajímalo, protože se to týkalo doby, kdy já jsem působil na tom městě. Je to, jak bych to řekl, taková nemilá, nepěkná věc. Já musím říct, že si myslím, že za mého působení bylo po formální stránce všechno v pořádku. Ale samozřejmě nevnáší to dobré světlo na to, jak se vlastně soutěží veřejné zakázky tady na Příbrami.

T. M. A byl za tvého působení někdy nějaký důvod k pochybnostem, že určité podklady, ať už od jakéhokoliv účastníka, možná nemusejí být úplně v pořádku, že by bylo třeba vhodné nějakým způsobem to lépe prověřit?

P. N. Já jsem těch zakázek už absolvoval tolik, že tady v Příbrami si vzpomínám vlastně jenom na pár zakázek. Shodou okolností některé z nich ty jsi publikoval a medializoval. Nevím, nemůžu si vzpomenout. Vím, že tedy konkrétně… ty jsi dneska nebo včera napsal článek ohledně Nízkoprahového centra, a tam si vzpomínám, že byly opravdu nějaké problémy s těmi referencemi, kdy jsme pochybovali o tom, jestli ty reference jsou správné, nejsou správné.

V té době to bylo soutěženo jako zjednodušené podlimitní řízení, tudíž tam uchazeči dávali reference formou čestného prohlášení. Takže vlastně de facto se dalo přijít na nějaké nesrovnalosti až před podpisem smlouvy, kdy by uchazeč musel poskytnout součinnost a doložit originály.

T. M. A nevybavíš si, přece jenom je to už řadu let celkem zpátky od té doby, cos na úřadě působil, jestli obecně město za tvého působení určité reference při libovolné zakázce u nějakých předpokládaných vítězů kontrolovalo? Nebo se to spíš obecně bralo tak, že není důvod k pochybnostem a co kdo čestně prohlásí a doloží, tak se bere, že to tak platí?

P. N. Musím říct, že to bylo v podstatě – když se budu věnovat konkrétně třeba stavebním zakázkám – tak to bylo v podstatě částečně i na tom Odboru investic, kdy samozřejmě ti technici a pracovníci měli daleko větší zkušenosti, jaké firmy tady působí, na Příbramsku.

Pokud se přihlásila nějaká firma, která třeba nebyla velká, nebyla z těch velkých firem – typu, ty se nám sem sice moc nehlásily, ale třeba Strabag se sem hlásil, ten tady dělal často silnice – pokud to byla nějaká firma neznámá, třeba pro Odbor investic, tak samozřejmě jsme se podívali, co to je za firmu a jestli je schopna vlastně tu zakázku nějakým způsobem realizovat.

Konkrétně si třeba vzpomínám, Hrabákova ulice, tam se dělala rekonstrukce té ulice. V podstatě se tam řešil vodovod, takže tam se soutěžila výměna vodovodního řadu a vyhrála to nějaká firma z jižních Čech. Takže jsme ověřovali, jestli ta firma skutečně… ty reference sedí a jestli je schopna tu zakázku udělat.

T. M. Potom bych se zeptal, z dřívějšího rozpočtu, který je dostupný na webu města Příbram, vyplývá, že město do roku 2015 využívalo externí technické poradenství v oblasti zadávacího řízení na veřejné zakázky. Mě by zajímalo, jestli si jednak tuto záležitost vybavuješ z doby svého působení, a potom jaksi všeobecně…

P. N. …že se využívala nějaká advokátní kancelář pro administraci zakázek?

T. M. Ne advokátní kancelář, ale odborný poradce v oblasti zadávacího řízení, technické poradenství při přípravě zadávacího řízení na veřejné zakázky, tak jestli si tohle vybavuješ? A ještě jenom doplňující otázka k tomu, jestli je nebo bylo podle Tebe nezbytné, aby město, nebo městský úřad velikosti toho příbramského úřadu, mělo pro tuto oblast externího poradce?

P. N. To je rozsáhlá otázka. Tak to poradenství, [nevím,] jestli budu mluvit úplně přesně, ale když jsem nastoupil, tak tam byla smlouva s externím poradcem, který kontroloval soupisy prací. V podstatě to bylo někdy druhý, třetí týden, co jsem nastoupil, tak jsem měl potvrdit fakturaci.

Tak jsem se ptal, co to je, a bylo mi vysvětleno, že Odbor investic není schopný vlastními silami odkontrolovat soupisy prací, nabídek. Tak jsem se nad tím trošičku podivil a pak jsme se dohodli, že to investice budou dělat samy a v podstatě obratem ta smlouva byla vypovězena.

T. M. Takže to ve výsledku nepředstavovalo nějakou komplikaci, že by to mělo nějaký vliv na tu budoucí přípravu? Že se město obešlo i bez toho externího poradce?

P. N. Když jsem tam nastoupil, tak tam byly obrovské změny, na tom úřadě. Tam de facto vzniklo několik nových odborů, několik odborů zaniklo. Musím uznat, že jsem to nečekal, [co] mi bylo řečeno, že někteří tehdejší zaměstnanci této činnosti nejsou schopni, i když to byli kolikrát inženýři, stavaři. Musel jsem posléze dát za pravdu, že s některými referenty Odboru investic se skutečně pracovat nedalo.

T. M. Pak bych se zeptal, spíš takový řekněme výhled do budoucna na základě těch aktuálních zjištění a skutečností. Město naznačilo, že určité důslednější ověřování těch referencí u budoucích zadávacích řízení by mohlo určitým způsobem ochromit ten proces zadávacích řízení. Zajímalo by mě, jestli z tvého pohledu, z tvých zkušeností by to opravdu byl problém nebo mohl být problém, nebo jestli ta kontrola nemusí být nijak časově náročná, nebo administrativně?

P. N. Že v dnešní době, kdy se vlastně de facto kontroluje nabídka vítězného uchazeče, by byl problém dohledávat reference?

T. M. Zda by byl problém, nebo mohl pro město být problém, ve vztahu k plynulému nebo hladkému průběhu toho zadávacího řízení, jestli by to byla nějaká časová ztráta nebo komplikace, zdržení, v tom procesu, pokud by město důsledněji kontrolovalo u předpokládaných vítězů ty předkládané reference, pokud by je město vyžadovalo.

P. N. Já si myslím, že v dnešní době Googlu a všech rejstříků, kde je spousta informací vyhledatelných velmi jednoduše, tak by to asi žádný problém být neměl. Já tedy nevím, jestli město teď – já už tam nejsem pár let – jestli se tam něco nezměnilo, jestli třeba není centrálním zadavatelem pro všechny svoje příspěvkovky… Kdyby ten objem práce byl o tolik větší, než když jsem tam působil já, na městě, což nepředpokládám… Určitě ne.

Takhle, nebudu kontrolovat reference… Třeba se mi stalo, že velká stavební firma, opravdu velká, z těch největších firem, tak měla problém, že nám nedoložila – ale to bylo ještě podle starého zákona – že nám nedoložila nějakou referenci. Tak jsme se na to optali, to nebylo na městě, to nebylo tady v Příbrami, to bylo jinde, kde jsem působil, a dostali jsme obratem dvacet jiných, ještě větších referencí. Takže asi bych postupoval podle dodavatele, podle toho, jaký by to byl dodavatel.

T. M. Máš ještě na závěr nějaký komentář, co bys případně chtěl sdělit, říct?

P. N. Asi bych všem popřál hezké svátky a klidný adventní čas. Ani se mi moc nechce komentovat to, co se děje na městě.

T. M. Rozumím, dobře. Díky za rozhovor, Petře, ahoj.

P. N. Ahoj, měj se.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Zajímají vás komentáře a analýzy k dění v Příbrami? Sledujte stránku Bublifuku na Facebooku a neunikne vám žádný nový text.

 

 

 

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.