Sběrný dvůr: Další změny, omluva města a vracení nesprávně inkasovaných poplatků

Jak již Bublifuk informoval, během části měsíce srpna byly nesprávně vybírány poplatky za komunální odpad v příbramském sběrném dvoře. Jejich výběr byl následně zrušen. Nyní dochází k další úpravě zpoplatnění odpadu odevzdávaného ve sběrném dvoře. Město zároveň konečně informovalo o zrušení poplatků (více než dva týdny poté, co se tak stalo) a poskytlo údaje o tom, jak požádat o vrácení neoprávněně vybraných příplatků. 

V dnešní (2. září 2020) tiskové zprávě městského úřadu se mj. uvádí:

Na začátku srpna došlo ke krátkodobému zpoplatnění sběrného dvora. „Za případné komplikace, které byly způsobeny možná ne zcela správným rozhodnutím, se jménem města omlouvám,“ dodal starosta Konvalinka.

Platby, které byly v průběhu srpna vybrány od občanů za ukládání odpadů ve sběrném dvoře, s výjimkou stavební sutě, budou na vyžádání Technickými službami vráceny. Informace o postupu jsou k dispozici na webových stránkách Technických služeb.

Pokud jste tedy v období od 1. srpna do 17. srpna odevzdávali ve sběrném dvoře nebezpečný odpad, dřevo (skříně apod.), objemný odpad či pneumatiky, můžete vyplnit formulář žádosti o vrácení příplatku (odkaz vede na web Technických služeb; pokyny jsou uvedeny ve formuláři). Poplatky za suť se nevracejí, nejde o komunální odpad.

Od 1. září zároveň nabyly účinnosti nově stanovené poplatky za odevzdávání stavební suti (1 Kč za kilogram) a pneumatik (od 50 do 200 Kč za kus, dle typu vozidla). Tyto nové poplatky jsou z legislativního hlediska v pořádku, protože v těchto případech se nejedná o komunální odpad.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.