Slučování gymnázií: Jedna pravda a jedna nepravda radního Váchy (glosa)

V tomto článku se ještě v krátkosti vracím – v mírně odlehčené formě – k jednání, které proběhlo minulý týden mezi příbramskými zastupiteli a krajským radním pro školství Mgr. Váchou ve věci plánovaného sloučení příbramských gymnázií.

V rámci úvodního slova radní Vácha apeloval na to, aby posluchači vzali na vědomí jeho „optimální variantu“ řešení. Jenže s tou je spjato několik, na první pohled možná nezřetelných, „ale“.

Varianta, která byla potvrzena při jednáních s řediteli gymnázií a která je navržena pro zasedání krajského zastupitelstva 29. března, má podobu 2+1+1 (tedy 2 třídy čtyřletého gymnázia, 1 třída osmiletého a 1 šestiletého, celkem 660 studentů).

Podle varianty radního Váchy, na kterou nyní zpětně poukázal, by při sloučení mohl vzniknout model 4+1 (4 třídy čtyřletého gymnázia a 1 třída osmiletého gymnázia, 26 studentů na třídu, celkem 624 studentů).

Z prezentace radního Váchy 17. 3. 2021 pro příbramské zastupitele

Cituji z komentáře, který radní Vácha k uvedeným variantám při jednání pronesl (celý záznam najdete zde, příslušná pasáž začíná v čase cca 15:10):

…jestli je tady jedno sdělení, které bych dneska chtěl, aby padlo, ideálně i novináře poprosím, možná i pana starostu […]. Nalevo je schválený kompromisní návrh, aby se ustoupilo požadavkům […]. Napravo je můj návrh, podle mého názoru je toto výrazně lepší řešení. Nicméně v rámci kompromisu je to [to] levé řešení…

Na úvod je nutno zdůraznit, že „optimální návrh“ by ve finále znamenal ještě méně gymnazistů v Příbrami, než jak by tomu bylo dle varianty finální.

Podstatnější pro kontext tohoto článku ovšem je, že radní Vácha hovořil o svém návrhu tak, jako kdyby se jednalo o jakýsi základ pro jednání s řediteli obou gymnázií, k nimž došlo v lednu a únoru. (A na tomto základě vznikl výsledný kompromis.)

Vzal jsem si Váchův apel za svůj a zdůrazňovanou informaci jsem u obou ředitelů příbramských gymnázií ověřil.

Pan ředitel Karnet ze svatohorského gymnázia rozhodně popřel, že by mu jakoukoli takovou variantu (4+1) radní Vácha předložil.

Rovněž paní ředitelka Kadeřábková z Gymnázia Legionářů sdělila Bublifuku, že s ní tato varianta nebyla projednávána.

Koneckonců už fakt, že uvedený „optimální návrh“ nebyl až do minulého týdne nikdy zmíněn (ačkoli od oznámení záměru už uplynuly dva měsíce a kraj i radní publikovali o slučování řadu informací a komentářů), naznačuje, že uvedená myšlenka „optimálního návrhu“ nemusí být příliš starého data.

Ředitel Karnet také doplnil, že základním návrhem, se kterým radní Vácha přišel na dřívější jednání, bylo faktické „škrtnutí“ kapacity svatohorského gymnázia.

V každém případě jak již naznačuji výše, z hlediska „výhodnosti“ by se jednalo o změnu mezi jednotlivými návrhy ve stylu „z bláta do louže“. (Pro úplnost dodávám, že dle ředitelky Kadeřábkové by provoz 24 tříd v budově Gymnázia Legionářů byl zvládnutelný; text pokračuje pod odkazy.)

Napsali jsme o tématu:
Blesková zpráva: Středočeský kraj zvažuje sloučení příbramských gymnázií
Budoucí osud příbramských gymnázií: Tři pohledy a jedna petice
Slučování gymnázií: Kraj argumentuje čísly, která úplně nesedí
Komentář ke zvažovanému sloučení příbramských gymnázií
Kraj chybuje. Je v argumentační tísni?
Kritéria optimalizační komise, maturitní statistiky a demografický vývoj
Slučování gymnázií: Dalších 10 dnů, a s nimi jen další nejasnosti
Pražský radní pro školství: V Praze kapacity 4letých gymnázií navyšujeme
• Jedna pravda a jedna nepravda radního Váchy (glosa)
Devět argumentů k (ne)sloučení příbramských gymnázií
Slučování gymnázií: Příspěvek na krajském zastupitelstvu
Krajské zastupitelstvo a sloučení gymnázií: Temné okamžiky a světlé okamžiky (komentář)

Nevidíte to „B“

V zájmu objektivity ovšem nutno poznamenat, že radní Vácha uváděl i sdělení přesná. O důsledcích sloučení totiž kromě jiného řekl: „Vy nevidíte to „B“, které to přinese v průběhu času.

Ano, žádné „B“ nevidíme.

Žádné „B“ totiž bohužel kraj dosud nepředložil, nenastínil.

Vše je prozatím skryto do obecných frází o tom, jak budou po sloučení gymnázií moci konečně „rozkvést“ další střední školy v Příbrami.

Již jsme ale psali o tom, že např. Integrovaná střední škola před několika lety zdárně otevřela nový obor, pedagogické lyceum – navzdory, dle radního Váchy, nevhodnému konkurenčnímu prostředí („vinou“ kapacity gymnázií). Opravdu je tedy hlavní překážkou rozvoje vhodných, nebo krajem preferovaných, středoškolských oborů existence dvou gymnázií?

V každém případě platí, že sloučení gymnázií by představovalo největší změnu v příbramském školství za posledních 30 let.

Je tedy zcela legitimní takový požadavek, aby kraj předem jasně uvedl, které konkrétní školy a obory chce v Příbrami podporovat, proč potřebuje či chce ty či ony konkrétní obory podporovat i za cenu regulace gymnázií (nabídka je pestrá i dnes) a jaké (pokud nějaké) nové maturitní obory zde – v souvislosti se zvažovaným postupným zrušením 240 gymnaziálních míst – v příštích letech otevře.

Jenže to je zatím velká neznámá. Ostatně i radní Vácha při jednání připustil, že koncepce dosud existuje jen v základních rysech (stejně tak sdělil, že neexistuje komplexní analýza středních škol v kraji).

Navzdory tomu se kraj chystá energicky optimalizovat. Je otázka, zda má samotná energičnost v dané situaci stačit. Dle mého názoru by bylo na místě počkat s rozhodováním do doby, kdy bude k dispozici ucelená analýza a koncepce.

V opačném případě by se případné sloučení příbramských gymnázií jevilo spíše jako experiment než promyšlené rozhodnutí.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.