Slučování gymnázií: Příspěvek na krajském zastupitelstvu

(Příspěvek ke slučování příbramských gymnázií, zasedání zastupitelstva Středočeského kraje, 29. března 2021. Článek k tématu je zde.)

Dobrý den, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

jmenuji se Tomáš Mosler a jsem občan Příbrami. Pan radní Vácha nedávno situaci s příbramskými gymnázii přirovnal ke gangréně. S tím, že pacient buď s léčbou souhlasí, nebo se jí vzpírá. Co když je ale diagnóza od počátku chybná?

Dovedu si představit, že sloučení gymnázií může mít své důvody. Ty ovšem zatím nejsou ze strany kraje k dispozici. Nevadí mi samotná myšlenka sloučení. Vadí mi ale, jakým způsobem a jakými argumenty je záměr obhajován.

V celé záležitosti se slučováním příbramských gymnázií vnímám několik zarážejících momentů.

Prvním takovým momentem je chybějící analýza a koncepce. Kraj říká, že sloučení příbramských gymnázií je dlouhodobý a dobře připravený záměr. Jenže tak tomu bohužel není.

Při projednávání v optimalizační komisi pan zastupitel Halada v dubnu 2019 uvedl: „Za zcela zásadní považuji nejprve v rámci kraje schválit koncepci školství, kde by mělo být zcela jednoznačně řečeno, jaké typy škol by měl mít kraj ve svém portfoliu – gymnázia, střední odborné školy a podobně.

Tento zcela správně deklarovaný první krok naprosto chybí. Kraj sám přiznává, že nemá ani žádnou zevrubnou analýzu stavu, ani celkovou koncepci. V návrhu optimalizace z roku 2020 je Příbrami věnována jediná věta. Otázka sloučení příbramských gymnázií se tak smrskla na to, že na nich je příliš mnoho studentů a že si místní školy konkurují. To ale není dostačující důvod pro navržené řešení, protože ze stejných důvodů lze rušit i úplně jiné obory.

Ještě bych navázal na zmínku o dlouhodobém záměru kraje v oblasti vzdělávání na léta 2020 až 2024. Ten hovoří o optimalizaci v tom duchu, že má probíhat na základě analýzy nabídky a poptávky  a nemá se zvyšovat kapacita gymnázií, ale není tam žádná zmínka o tom, že by se kapacita gymnázií měla snižovat.

Druhým zarážejícím momentem je určitá účelová argumentace a přihlížení jen k těm faktům, která se hodí. Pojďme se na některá ta fakta podívat.

Optimalizační komise v minulém volebním období stanovila kritéria pro optimalizaci. Ovšem faktem je, že Gymnázium pod Svatou Horou je nakonec mezi slučovanými školami bez ohledu na tato kritéria. Koneckonců i pan radní Vácha připustil, že maturity ani obsazenost zde nehrají roli.

Dalším argumentem kraje je vysoká kapacita gymnázií v okrese Příbram. Jenže i to je poněkud zavádějící argument. Ve skutečnosti by se měla porovnávat reálná obsazenost. Kdyby totiž kraji vadila samotná kapacita, pak požadovaného cíle v podobě snížení kapacity o zhruba 300 míst dosáhl už svým nedávným zjištěním, že reálná kapacita Gymnázia Legionářů je právě přibližně o 300 míst nižší, než si kraj až do února 2021 myslel.

Kraj také tvrdí, že o sloučení příbramských gymnázií se hovoří mnoho let. Pomiňme, že opakované snahy nevypovídají nic o tom, že jsou to snahy správné. Kromě toho to, co se mohlo jevit jako přebytečné před 30 lety, může dnes být zcela běžná věc.

Ale připomeňme si realitu. Cituji z článku z Deníku z podzimu 2008: „Že je v současnosti sloučení dvou gymnázií pouze dobře se šířící fámou, potvrdil také tiskový mluvčí krajského úřadu Martin Kupka. ‚Takovou věc by musela nejdřív projednávat krajská rada, nyní však nemám žádné informace o tom, že by se tak mělo stát.‘“

Kraj také říká, že změnou chce zajistit vyšší úspěšnost u maturit. Jak toho ale dosáhne zrušením 60 míst na gymnáziích, která jsou ve srovnání různých typů středních škol z hlediska maturit nejúspěšnější? V této souvislosti je také nutné zmínit fakt, že všeobecně odborné obory, takzvané emkové, mají oproti gymnáziím čtyřikrát větší podíl studentů, kteří ukončí vzdělávací program bez závěrečné zkoušky. Opuštění školy nebo nepostoupení do dalšího ročníku je pak asi šestkrát častější.

Co přesně se tedy stane, jakým způsobem kraj ty úspěšné maturity zařídí? O tom nepadlo ani slovo. Naopak pan radní Vácha v diskusi minulý týden připustil, že nedokáže říct, co přesně tato změna přinese. To znamená, že nejde o podložené rozhodnutí, ale o experiment.

Dalším příkladem účelovosti v celé záležitosti je to, jakým jednostranným způsobem jsou zpracovány materiály pro jednání orgánů kraje, včetně aktuální důvodové zprávy.

Cituji z důvodové zprávy: „Ředitelé středních odborných škol v Příbrami nevidí řešení v zavírání lyceálních oborů a považují za vhodnější sloučení obou gymnázií.“ Radní Vácha jindy uvedl: „Všichni ředitelé ostatních středních škol mi souhlasně řekli, že naprosto nesouhlasí s optimalizací oborů na středních odborných školách.

Promiňte, ale jak může někdo v tak významné věci používat tak neobjektivní argumenty? Copak se někdy stalo, že by přišel nějaký ředitel školy a řekl, ano, prosím, zrušte mi mou školu, zrušte náš obor?

Jiným příkladem účelové argumentace je skutečnost, že v důvodové zprávě jsou porovnávány maturity celkově, včetně profilové části, která se přitom školu od školy liší – nejsou porovnávány pouze maturity od Cermatu.

Vážená paní hejtmanko, považujete takovou argumentační manipulaci za správnou?

Ale ještě zpět k faktům. Kraj říká, že gymnázií je v Příbrami mnoho. Na druhou stranu zvažuje na Praze západ nebo východ nové gymnázium otevřít.

Kraj kritizuje konkurenci škol v Příbrami. Ovšem navzdory této konkurenci škol se před časem v Příbrami, a to je další fakt, otevřelo nové pedagogické lyceum. Když je ale na tuto skutečnost odkázán radní Vácha, není to pro něj důkaz flexibility škol, nýbrž problém v podobě oborové roztříštěnosti. Přitom se ale v důvodové zprávě píše o možnosti výhledově zřídit v Příbrami technické lyceum, tedy otevřít další obor. A tím se oborová roztříštěnost prohloubí. Navíc platí, že sloučením dvou gymnázií do jednoho se problém roztříštěnosti nijak neřeší. Je tedy větším kladem pestrost nabídky, nebo větším záporem roztříštěnost? Zřejmě jak kdy.

Pan radní Vácha vyslovil přání, aby Příbram nebyla z hlediska vzdělávání jenom elita, potom dlouho nic a potom nějací nešťastníci, kteří musejí absolvovat okrajové obory. Vážení zastupitelé, pokud obě gymnázia zachováte, nevznikne v Příbrami žádný ostrůvek gymnaziální elity. U maturitních oborů je počet studentů mezi gymnaziálními a negymnaziálními školami v okrese zcela vyrovnaný. A tato čísla jsou podobná i v některých jiných okresech v kraji.

A ještě jedna poznámka: Údajnou připravenost záměru zpochybnil přímo pan radní Vácha, když říká, že do budoucna se možná bude muset znovu řešit šestileté gymnázium, které má být dle stávajícího návrhu zachováno. Prosím, pokud už máte neodbytnou potřebu řešit příbramská gymnázia, tak aspoň vyřešte všechno najednou, pořádně.

Posledním poněkud překvapivým momentem je vyjádření některých zastupitelů, že důvěřují panu Váchovi, že za rozhodnutí přebírají odpovědnost a podobně. Vážení zastupitelé, důvěra je samozřejmě dobrá věc. Ale doufal bych, že v takto zásadní věci se bude rozhodovat na základě konkrétních argumentů. Ne že přistoupíte k věci tak, že návrh je dobrý právě a pouze proto, že ho předkládá zrovna ten nebo ten radní.

Vážení zastupitelé, za chvíli vás čeká hlasování, kterým možná změníte tvář příbramského školství nejvýrazněji za posledních 30 let.

Schválíte sloučení, které je obhajováno jednostrannými argumenty? Nebo dáte najevo, že politika silových řešení nemá ve Středočeském kraji místo?

Děkuji.