Stavebník na Sázkách: Bytový dům lze připojit i bez trafostanice, ale s menším komfortem

Jedním z bodů zasedání příbramského zastupitelstva dne 13. 2. 2023 bylo projednání žádosti o prodej části pozemku v lokalitě Příbram–Sázky. O prodej žádal developer, který provádí přestavbu sousedního bytového domu č.p. 434. Žadatel argumentoval tím, že příslušnou část pozemku potřebuje kvůli umístění trafostanice, která je dle žádosti nezbytná k zajištění dostatečné kapacity rozvodné sítě pro potřeby plánovaných dobíjecích stanic pro elektromobily u bytového domu.

Jak ovšem vyplynulo z rozpravy zastupitelů, tento argument nebyl zcela přesný, či přinejmenším nebyl úplný. Co přesně se odehrálo, to shrnujeme v aktuálním článku (včetně audiozáznamu z projednávání příslušného bodu zastupitelstvem). Přinášíme také vyjádření stavebníka.

Základní část materiálu k příslušnému bodu jednání (vč. mapové části a žádosti stavebníka; ta je k dispozici na poslední straně dokumentu) je zde.

Skutečnost, že materiál jde takzvaně „na stůl“ (předložení bylo oznámeno ve čtvrtek 9. 2. 2023), zdůvodnil starosta J. Konvalinka (ANO) takto: „Aktuálně probíhají práce ČEZu v dané lokalitě. […] proto jsme přistoupili k tomu, v rámci vstřícnosti, abychom tento materiál předložili na nejbližší zastupitelstvo.

Zastupitelka M. Škodová (Spojenci) k příslušné žádosti na základě svých zjištění, s odkazem na informace od ČEZu, sdělila následující:

  • Materiál předložený Radou města se nezakládá na pravdě.
  • Žadatel nežádá o umístění trafostanice kvůli dobíjecím stanicím, ale kvůli tomu, že ČEZ deklaroval, že nepřipojí samotný dům. Původní (1 rok platné) vyjádření ČEZu o dostatečné kapacitě rozvodné sítě již neplatí. (Stavební povolení vč. původního vyjádření společnosti ČEZ Distribuce je k dispozici zde – pozn. red.)
  • O samotné dobíjecí stanice žadatel ještě ČEZ nepožádal.
  • ČEZ navrhl vybudování trafostanice na pozemku žadatele. S tím žadatel nesouhlasil, protože část pozemku využije pro povinná parkovací místa.

Následně M. Škodová navrhla využít pro umístění trafostanice jinou část příslušného pozemku. (Tento návrh nebylo možno vzhledem ke specifikaci původního záměru schválit ihned na místě.)

Přesné znění rozpravy viz audiozáznam z projednávání bodu:

Odkaz ke stažení: audiozáznam (MP3)

Vzhledem k povaze uvedených tvrzení požádal Příbramský bublifuk o komentář také stavebníka.

Z jeho vyjádření k možnosti připojení samotného domu i bez trafostanice citujeme: „Byty budu jinak schopen napojit [i bez trafostanice – pozn. red.], ale měl bych tam komfortnější situaci.

Ohledně žádosti o připojení dobíjecích stanic stavebník mj. sdělil, že neví, zda se žádá samostatně o připojení dobíjecích stanic. „Mám za to, že se žádá o připojení příkonu.“

Dále stavebník poznamenal, že nabíječky se tam dělají proto, že jakmile se neudělají rovnou, tak už se neudělají nikdy. Závěrem uvedl: „Instalací trafostanice by se posílila celá oblast, protože teď už tam taky nikdo nic moc nepřipojí.

Starosta při zasedání zastupitelstva podpořil stažení materiálu. Zároveň zmínil situaci člověka, který staví byty: „Chceme jako město pomáhat lidem, kteří tady chtějí stavět byty? Nebo máme hledat cesty, jak to neudělat?

V návaznosti na to více zastupitelů poukazovalo na nepravdivé tvrzení žadatele. (Text pokračuje pod obrázkem)

Bytový dům na Sázkách

Po ukončení rozpravy byl bod stažen z programu jednání. Pro stažení bylo 23 zastupitelů, 1 byl proti, nikdo se nezdržel.

O žádosti se tak zřejmě bude opět rozhodovat při některém z budoucích zasedání zastupitelstva. Třeba se při té příležitosti dozvíme podrobnosti k tomu, proč byla původní žádost formulována poněkud nepřesně.

V souvislosti s předmětnou žádostí jsem se následně v bodě Diskuse dotazoval, proč nebyl záměr již dříve předložen Osadnímu výboru Sázky a obdobně proč o něm již dříve nerozhodovala Komise pro realizaci majetku města („KRMM“).

Šlo o to, že žadatel žádost odeslal p. starostovi v květnu 2022. Např. Odbor silničního hospodářství se k žádosti vyjádřil již v červenci 2022. Čistě technicky tak nic nebránilo ani včasnému vyjádření dalších stran, bez nutnosti dávat materiál „na stůl“ (KRMM jednala v minulém volebním období ještě v září 2022).

Starosta k tomu mj. uvedl, že na vině zřejmě bude velké množství agendy na Odboru správy majetku a to, že pracovnice třeba byla nemocná. „Zkrátka a dobře došlo k procesnímu průtahu,“ uzavřel starosta.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.