Tisková konference města Příbram 17. 1. 2024

Přepis otázek a odpovědí týkajících se vodohospodářské infrastruktury

(Provedena redakční korektura; možnost chyby vzniklé při přepisu vyhrazena. Audiozáznam částí týkajících se vody naleznete zde [YouTube] a zde [mp3]).

Starosta: Tak vás tady vítám na tiskové konferenci. Jsem rád, že jste se na nás opět přišli podívat v hojném počtu. Máme 60 minut, takže prosím s úderem dvanácté budeme končit. Můžete klást dotazy.

Příbramský bublifuk: Tak já bych se tedy zeptal ohledně vodohospodářské infrastruktury, ohledně vody. Jestli byste mohl, pane starosto, nastínit představu o budoucím fungování. Navážu nejdříve na úvodní informaci ze zastupitelstva, respektive co pak bylo zveřejněno v článku, kdy jste kromě jiného zmínil, že Svazek obcí pro vodovody a kanalizace již schválil memorandum o stejném postupu, tedy o vzniku jednotného podniku ve vlastnickém modelu se stávajícím provozovatelem. Chtěl bych se zeptat. Ten vlastnický model znamená, že provozovatel je 100% vlastníkem té infrastruktury. Ale z té citace nebo z toho, co jste zmiňoval, se jeví, že by se jednalo o určitý společný podnik, společný závod, kde by měl podíl i soukromý subjekt, řekněme v kontextu toho konceptu memoranda, tzv. firma 2. SčV. A to by byl oddílný model nebo řekněme hybridní oddílný model. Tak bych si chtěl tedy vyjasnit, jestli kroky města směřují k tomu, že provozovatelem bude organizace, společnost 100% vlastněná městem Příbram, anebo se směřuje k tomu oddílnému modelu, kdy by to provozování bylo za účasti neveřejného subjektu.

Starosta: Ještě než vám odpovím, zeptám se, pane Moslere, vy jste tady vzal za občana, za zastupitelského kandidáta, nebo za novináře?

Příbramský bublifuk: Za novináře.

Starosta: Za novináře. Jste tedy akreditovaný novinář.

Příbramský bublifuk: Nejsem akreditovaný novinář, jsem novinář. Nepotřebuji akreditaci, abych mohl být novinář.

[Na tiskovou konferenci jsme samozřejmě byli řádně pozváni – pozn. red.]

Starosta: Dobře. K vašemu dotazu. V tuhle chvíli probíhají konzultace s právníky a s odborníky v oblasti vodohospodářství nad tím, abychom namodelovali ten budoucí způsob co možná nejsprávněji. Ty varianty, vy jste si tady v podstatě na to odpověděl, jaké ty varianty jsou. Buď je to podnik, který je zcela vlastněný městem, anebo částečně vlastněný městem. S tím, že se to tam může ještě lišit, jestli tam dojde ke vložení majetku, anebo jestli tam k vložení majetku nedojde. Existují platformy i v rámci České republiky, které jsou v podstatě postavené na té bázi, že municipalita společně s provozovatelem založí společný podnik, kde ta municipalita má majoritní podíl, třeba 66 nebo 70, do 70 %, a potom to společnými silami provozují. A to je samozřejmě i cesta, která je pro nás potenciálně možná a troufám si říct, že i z mnoha ohledů výhodná.

Příbramský bublifuk: Pokud je to celá odpověď, chtěl bych si jenom ujasnit, protože e zastupitelstvo v tom prosincovém usnesení rozhodlo, že město má činit kroky směrem k tomu vzniku toho vlastnického modelu. Ale ta druhá varianta nebo to, co jste nyní nastínil, tak to je spíš ten model oddílný. Tak mě potom tedy zajímá, nakolik by to bylo v souladu s tím usnesením zastupitelstva, pokud by se případně postupovalo tou alternativní variantou, že by tam byl i jiný subjekt než město Příbram.

Starosta: Já si vlastnický model představuji tak, že město provozuje vodohospodářskou infrastrukturu prostřednictvím organizace nebo společnosti, která je buď absolutně, nebo majoritně vlastněná tím městem.

Příbramský bublifuk: To je oddílný model, to, co popisujete.

Starosta: Pane Moslere, já s vámi nebudu o tomhle diskutovat.

Příbramský bublifuk: Já se jenom snažím ujasnit to ubírání města, protože toto, co popisujete, tak to je oddílný model. To je něco trochu jiného. V tom oddílnému modelu můžou být různé subjekty včetně města i včetně soukromé firmy. Kdežto ten vlastnický model, tam subjekt zodpovědný za provozování je 100% vlastněn vlastníkem dotčené infrastruktury.

[Rozdíly mezi jednotlivými modely provozování popisuje např. dotační metodika MŽP – pozn. red.]

Místostarosta: To je otázka asi pro právníky, ne?

Příbramský bublifuk: To je věc i dotačních programů. Spíš mě zajímá, jaká je ta cesta ve výsledku.

První místostarosta: Smyslem je, aby město mělo majoritu, rozhodující majoritu, rozhodující podíl. Pokud by mělo dojít k tomu, že to bude společný podíl, tak abychom měli ještě nějaké odborníky zvenku, ne jenom abychom byli vlastními silami, tak tam město musí mít nad tím kontrolu. To znamená, vždycky musí mít více než dvě třetiny, aby mělo rozhodovací právo. A jestli ten model bude 90 na 10 nebo 70 na 30, to rozhodnutí vůbec ještě nebylo na stole.

Příbramský bublifuk: Ale není to vyloučeno…

Místostarosta: Tady to je slovíčkaření, slovíčkaření, co přijalo, jaké bylo přijato usnesení na prosincovém zastupitelstvu, a pak že je to majoritní a nebo jestli to je to podílové.

Příbramský bublifuk: To není slovíčkaření, to jsou čtyři různé modely, dané zákonem a pravidly. Tak myslím, že to je docela podstatné…

Redakce 2: Když jsme se tady bavili ještě před tím mimořádným zastupitelstvem, tak já jsem se vás ptal, pane starosto, proč se město nepřiklání k tomu, aby si to provozovalo samo, ten majetek. Vy jste říkal, že jste si nechali udělat analýzu a že tam byl problém hlavně personál a know-how toho provozování. Ale pak jste tam vyjmenoval, že jedna z těch variant by byla i společná firma právě s nějakou firmou, kde by město mělo majoritní podíl, a ta v té analýze taky byla a vycházela relativně dobře, jestli se nepletu.

Starosta: Ona vycházela relativně dobře, akorát byla definována větší míra rizika. V podstatě z té analýzy, která je někdy z února roku 2022 a zpracovávalo ji VRV a Rowan Legal dohromady, tak tyhle modely tam byly popisovány také. Nicméně tehdy, v tehdejším prostředí, které v provozování VHM bylo, tak tam byla vybrána varianta koncesní jako ta nejvýhodnější a říkejme taková ta nejbezpečnější. Ono výhodnost je takový variabilní parametr, ale u té bezpečnosti, co se týká nějakých rizik, přece jenom ono provozovat věc, na které je každodenně závislý každý občan města, […] se musí dělat velmi opatrně. Nicméně tahle cesta, která byla na zastupitelstvu 18. prosince odstartována, tak je pro město bezpečná. Je pro město výhodná ve finále a hlavně skýtá to, co tady doposud není. A to je ta možnost té kontroly nad tím, co se v oblasti VHM děje, jak se provozuje, jaké jsou různé postupy, toky peněz a tak dále. A je to i podíl na zisku. Je to i podíl na zisku, který doposud nemáme. Nemáme na něj nárok. My pronajímáme vodohospodářskou strukturu provozovateli, ten nám za to dává nájemné, ale z toho vodného a stočného generuje peníze, které potom jsou i součástí toho zisku. A na ty peníze si my doteď neumíme sáhnout. A když bychom právě měli takovýhle nějaký model, kdyby tam bylo nějaké podílové provozování, tak potom bychom měli i jako město nárok na ten zisk. A to si myslím, že je minimálně zajímavé. Pak jsou tady možnosti dotační. Rozhodně tenhle model nevylučuje možnost zisku dotací, ať už nějakých národních, anebo evropských. Prostě a jednoduše jsem přesvědčen o tom, že jsme osmnáctého prosince rozhodli správně.

Redakce 2: A pokud tedy by to byla ta forma té společné firmy s někým, tak toho partnera budete vybírat jak? Jestli to bude třeba Veolia, nebo VaK Beroun, nebo která firma bude tou, která […]?

Starosta: V tuhle chvíli nejsem schopný na tohle odpovědět, protože probíhají jednání s právníky, kteří nám jasně musí nalajnovat tu cestu, jak se tohle má udělat, aby to bylo právně správně. Takže já skutečně na tohle neumím odpovědět v tuhle chvíli.

Redakce 2: Prozatím to bude provozovat Veolia […]?

Starosta: My bychom příští zastupitelstvo v únoru měli projednávat a ideálně schvalovat dodatek ke smlouvě podle paragrafu 4 se stávajícím provozovatelem, aby to provozování bylo zajištěno do konce letošního roku.

Příbramský bublifuk: Já bych ještě navázal, pokud se můžu zeptat pana prvního místostarosty, jak jste zmiňoval ty podíly, těch 70, 90 %. Nevylučujete tedy ani tu variantu, že by ta firma nebo ta nová organizace byla 100% vlastněná městem. Ale ani nevylučujete variantu, že by tam s nějakým tím podílem 70, 90 % bylo město a zbytek soukromý subjekt. Chápu to správně?

První místostarosta: Chápete to velice správně. Protože pokud se podíváme celkově nejenom na Příbram, ale máme také tady svazek obcí a kanalizací a vod. Tak my vlastně musíme taky reflektovat to, že jeden z těch subjektů potenciálních má vlastně dlouhodobou smlouvu, že obhospodařuje vodu nejenom pro nás, ale pro svazek obcí. A pokud by vznikla takováhle nějaká partnerská společnost tady, odborná, tak my bychom vlastně mohli potom jako město se svým majoritním podílem se účastnit případně i na opravách a údržbě toho vodohospodářského majetku, vodohospodářské infrastruktury i v těch okolních obcích. A tohle nám dává myšlenku poněkud progresivnější, že bychom měli majoritu v tom podniku a přitom jsme si dokázali sehnat práci nejenom pro sebe, ale i pro toho našeho partnera, který by tomu dal tu odbornou stránku věci, zejména tu odbornou. My zejména tu kapitálovou. A potom by to mohlo být i zajímavé pro město, protože bychom mohli mít docela i zajímavé zisky z takového budoucího podniku, protože my bychom rozšířili svoji činnost nejenom na město Příbram, ale případně i na okolní obce.

Příbramský bublifuk: A máte nějaké, předběžné samozřejmě, kalkulace těch budoucích zisků nebo proti odečtení nějakých transformačních nákladů na tu změnu? Ptám se kromě jiného proto, protože třeba když teď naposledy se projednávalo v prosinci nebo v listopadu vodné stočné, vždycky jednou za rok předkládá provozovatel ty kalkulace, tak tam u vodného byly celkové úplné vlastní náklady nějakých 87,8 milionů korun a zisk zhruba 700 tisíc korun. Tak by mě zajímalo, jestli je nějaký předpoklad, jaká by byla ziskovost potom v tom novém režimu pro město Příbram? A na druhou stranu, jaké by byly případně ty náklady na tu transformaci? Protože to provozování nebo to převzetí toho provozování předpokládám také nějaké náklady obnáší.

První místostarosta: Rozumím, kam míříte. Tohle všechno bude právě předmětem těch diskusí, a už probíhají ty diskuse v tuto chvíli, abychom právě dokázali do konce letošního roku mít zasmluvněný vztah budoucí firmy, která tohle bude dělat. Ty náklady, opravdu teď o tom nejsem schopen mluvit, protože to je všechno doslova na vodě, když se o tom budeme bavit. Musíme si provést analýzu. K tomu budou sloužit renomované právní kanceláře a i odborníci, tak, abychom to dali v co nejbližší době na stůl. Vycházejme z toho, že my jsme se řídili usnesením. To koncesní řízení nějakým způsobem dopadlo, proběhlo. Mimochodem ještě stále probíhá. A naším úkolem je připravit město na to, aby mělo nějaký svůj vlastnický model. Ale nějaký v uvozovkách svůj vlastnický model teď neznamená, že to bude 100 procent vlastnický model, ale je to o tom mít partnera, který tomu dá know-how, který je schopen zajistit tu provozní stránku věci. A my nevíme ještě v této chvíli, do jaké míry se ztotožníme s tím, jaký ten podíl toho budoucího partnera, pokud bude takový partner, bude. Jestli to bude 10 %, 20, 30, 40. Ale smyslem všeho je mít tu vodu ve svých rukách nebo tu činnost ve svých rukách. A aby ty dividendy, respektive ty zisky z budoucí společnosti, zůstávaly tady u nás zase v tom poměru, ve kterém si rozdělíme ten majetkový podíl, aby nebyly odváděny ven. Ale ta bezpečnost, ta priorita je o tom, ten trend teď takový je, a skutečně to vychází, co máme od kolegů z SPD tu informaci, já jsem si ji taky trošku ověřoval, že téměř polovina obcí se dneska, těch větších obcí, že se dostávají do toho režimu, že se snaží tu vodohospodářskou infrastrukturu udržet ve svých rukách a obhospodařovat. To je smysl celé té hry v uvozovkách.

Příbramský bublifuk: Po té praktické stránce tomu rozumím. Spíš po tom, co jste teď ke konci zmínil, zatím z toho nevyplývá nějak jednoznačně ta výhoda pro občany, protože zatím jediná jistota je, že od 1. března se nesníží to vodné stočné zhruba o těch 9 nebo 10 %, pokud by to proběhlo podle toho jakoby vysoutěženého vítěze. Ta cena zůstane stejná. Je otázka, jestli do budoucna bude klesat, nebo bude stejná, nebo se bude zvyšovat. Není úplně v tuto chvíli podle mě čitelný ten užitek…

První místostarosta: Pro občany se v tuto chvíli v letošním roce vůbec nic nemění. Cena vodného a stočného dělá sto jedna korun šedesát sedm haléřů včetně DPH. Je to malilinko navýšené, protože se DPH zvýšilo z 10 na 12 %, čili 101,67 a toto je cena za kubík vody, vodného a stočného, která je fixovaná do konce letošního roku. Není tady žádný populismus, predikce, že budeme cenu vodného a stočného snižovat, to není vůbec na stole. Naše město má v porovnání s ostatními obcemi mimořádně nízkou cenu za vodné a stočné. Už jsme se o tom bavili na zastupitelstvu. Těch 101 korun 67 haléřů, když se podíváte na okolní obce, ať už na Dobříš […] okolo, tak to vychází třeba 130, 140 korun. Ale to neznamená, že my teď zvedneme cenu na 140 korun. V žádném případě. Ale budeme si to my regulovat. Opravdu to budeme regulovat my, protože budeme mít i možnosti ty peníze, které se nebudou odvádět do soukromého subjektu, reinvestovat třeba do toho vodohospodářského majetku, který je opravdu podfinancován dlouhodobě. Čili tohle už nechte potom na nás, to rozhodnutí, ale prioritně to neznamená, že bychom měli v tuto chvíli zájem jakkoliv hýbat s cenou vodného a stočného a už vůbec ne dolů, to tedy opravdu ne.

Příbramský bublifuk: Já spíš navazuju na to, že za původně předpokládaného běhu věcí by od 1. března se ta cena snížila, což se teď nestane. Takže tam ta výhoda pro občany není a do budoucna… Že vlastně občané o tu výhodu jakoby přijdou…

První místostarosta: Pro občany se vůbec nic nemění.

Příbramský bublifuk: No to je ale právě ten trošku problém, že od toho 1. března nebudou mít levnější vodné stočné. Takhle to myslím. A je potom tedy otázka, což […] myslím tou nečitelností, že není zatím úplně zřejmé, jaká výhoda pro ně potom bude z toho modelu oddílného nebo vlastnického, nebo jak to nazveme.

Redakce 2: […] Ta výhoda bude pro město, že si bude moct sáhnout třeba na ty zisky.

Místostarosta: Přesně tak. Přesně tak. A nemůžete vidět primárně jenom výhodu na levnější vodě? Ten občan, a vy jste inteligentní člověk, vy musíte taky vidět, že není to jenom primárně v té ceně za kubík, za vodné a stočné, ale i v tom obhospodařování, režimu toho vodohospodářského majetku, opravách, že si budeme moct sáhnout na dotace atd. To se všecko musí promítnout a ten občan to musí vidět nejenom primárně na té ceně toho vodného a stočného, ne?

Příbramský bublifuk: Ale občan platí vodné a stočné. To je to, co se ho týká. Ale já jsem to myslel…

První místostarosta: Není v plánu měnit cenu za vodné…

Starosta: Já pana Moslera chápu a je mi jasné, jaké to z jeho strany bude mít vyústění. Ale věc se má tak. Koncesní řízení probíhá. Nebudu zacházet do velkých detailů, jenom řeknu jeden z důvodů, který mě vedl k tomu, abych se nakonec přiklonil k tomu řešení, které navrhli kolegové z SPD. Měl jsem zásadní pochybnosti o správnosti cenotvorby u nabídky doporučovaného uchazeče. Ta cena vodného a stočného, která tam byla nabízena pro občany města, je markantně, ale markantně nižší, než je tomu jinde v jiných oblastech, kde ten samý uchazeč vodohospodářský systém provozuje. To znamená, pro mě to bylo signálem toho, a ještě s vědomím, že tam byly určité parametry, které nebyly zcela validně doloženy, že tato nabízená cena se nemusí zakládat na realitě. A vnímal jsem tam dost velké riziko v tom, že bychom se v budoucnu mohli potýkat s cenou, která by byla výrazně vyšší, než je ta stávající. Takže ten argument, že by teď lidé na nějakých osm měsíců, sedm, do konce roku ušetřili desetikorunu na kubíku, dobře, ale nikdy nevíme, jak by to vypadalo potom. Potom bychom tu cenu mohli mít taky někde úplně jinde. To znamená, my jsme šli tou cestou, která je pro město bezpečná, výhodná a přináší nám podíl na zisku. To je všechno. To je celé.

Příbramský bublifuk: Právě proto jsem se ptal na ty kalkulace. Já chápu, že tam ten zisk může být, ale jak pan místostarosta říkal, zatím není zřejmé…

Starosta: Teď nemáme ze zisku vůbec nic. Teď oni nám odevzdají nájemné. A to jsou jediné peníze, které od nich vidíme. Plus zafinancují semtam nějakou opravu, která se vejde do té výše, kterou oni mají řešit. A to je všechno. I kdybychom měli 70 % toho zisku, tak je to o 70 % zisku víc, než máme teď.

Místostarosta: Ale to pan Mosler určitě dobře ví, on nás tady jenom zkouší.

Příbramský bublifuk: Já vás nezkouším, já se jenom snažím zjistit, jaký má ta transformace smysl. Pokud ty kalkulace, ten celkový přínos té transformace, jsou zatím předmětem zjišťování, tak pokud by ten zisk byl 700 tisíc korun ročně u vodného, nakolik má ta změna význam?

První místostarosta: Ještě doplním. My jsme si úplně neporozuměli. Já jsem teď nehovořil o zisku, který je generován z obhospodařování řekněme naší městské sítě. Já jsem teď hovořil ještě o něčem jiném, že pokud by takový subjekt právní vznikl do konce roku letošního, což bychom rádi, musíme, tak vycházejme z toho, že předmětem činnosti takového subjektu by bylo nejen to stávající obhospodařování naší městské sítě, o kterém jsme hovořili, ale právě rozšíření portfolia služeb pro ty občany a ty okolní obce. A o tomto zisku já jsem hovořil, že ta firma budoucí, která by obhospodařovala, řeknu příklad, Dobříšsko, například, tak může generovat […] díky tomu, že máme budoucí technologii, zařízení, stroje, know-how, výkresy atd. Tak může generovat budoucí zisk, ne z toho, o čem hovoříme tady u nás ve městě, ale v těch okolních obcích. A tohle by mohlo být třeba zajímavé i pro naše město, že tam budeme mít potom ten majoritní vlastnický podíl.

Příbramský bublifuk: Děkuji. A ještě jedna otázka k té finanční stránce. Tady opakovaně byla zmínka o dotacích. Je nějaký příklad dotačního titulu, kde je rozhodující ne to, kdo je vlastníkem, ale kdo je provozovatelem? Že je ten nárok na ten dotační titul jenom pro toho, kdo vlastní a zároveň provozuje? Protože zatím podle mých zjištění je rozhodující, co třeba byla na tom zastupitelstvu zmiňovaná ta čtyřicátá druhá výzva, která už tedy byla vloni ukončena, tak tam bylo rozhodující to, kdo je vlastník, a ne kdo je provozovatel. Tak jestli k tomuto je nějaká informace?

První místostarosta: Pokud vím, tak pan Novotný dostal za úkol tohle nějakým způsobem popsat a sepsat, jaké jsou konkrétní aktuální dotační tituly a pro koho jsou určené. Jestli se nepletu, tak to bylo […] na posledním zastupitelstvu.

Příbramský bublifuk: To já vím, že tam zmiňoval. Spíš v tom smyslu, že tu argumentujete tím lepším nárokem na dotační tituly.

Redakce 3: Pane Moslere, můžu na vás mít prosbu? Možná jste si nepovšiml, ale tohle je tisková konference a ne politický mítink a jsou tady další média. Oni by se taky rádi na něco zeptali a už máme půl hodiny na vaše téma pryč. Možná malinko ohleduplnosti.

Příbramský bublifuk: Já se snažím zjistit, město argumentuje tím, že výhodou budou dotace…

Redakce 3: Tohle je tisková konference, dejte možnost taky nám ostatním.

Příbramský bublifuk: Ano, já jenom vysvětluji, samo město argumentuje dotacemi. Snažím se zjistit, jaká je výhoda v tom budoucím modelu, co se týká nároku na dotace, oproti tomu, když je provozovatel někdo jiný? To je celé.

Starosta: Dobrá.

Redakce 4: Já bych taky měl dotaz jeden na jiné téma, ale ještě než ho položím, tak bych ještě tady k panu Moslerovi, k tomu jeho tématu, které tady otevřel. Už jen taková drobnost, taková drobná technikálie, aniž bych to chtěl nějak převrtávat. Tak jenom abych si to ujasnil. Vy jste tady mluvili o tom právním subjektu, který má vzniknout do konce tohoto roku. Už máte jasno o té právní formě, že to tedy bude obchodní společnost? Protože jsem předtím slyšel, že někdo říkal příspěvková organizace nebo tak.

Starosta: V podstatě jsou tři možné modely. Příspěvková organizace, s.r.o. nebo akciová společnost. Námi preferovaný model je s.r.o.

Redakce 4: A máte představu, kolik by třeba mělo zaměstnanců nebo tak? To by záleželo na tom partnerovi taky, který by tam možná byl…

Starosta: Přesně tak, je to předmětem jednání a modelace v tuhle chvíli.

Redakce 4: Je nějaký termín, kdy by to bylo založeno?

Starosta: Ta společnost musí fungovat ještě v tomto roce nebo uvedena do provozu nejpozději 1. 1. [20]25. To znamená, všechny ty přípravné schvalovací procesy musí být hotovy do léta.