Vodohospodářská infrastruktura: Co radnice zatím stále neřekla & informace o poradenské smlouvě

Příbramské zastupitelstvo před časem rozhodlo o tom, že provozování vodohospodářské infrastruktury ve městě se bude řešit formou vlastnického modelu. Přesná podoba řešení se v současnosti připravuje a analyzuje. Radnice dosud neuvedla, z jakých konkrétních nových, podstatných důvodů – které nebyly dříve v minulosti známy – ke změně směrem k vlastnickému modelu došlo.

Město Příbram v souvislosti s touto chystanou změnou před nedávnem uzavřelo smlouvu s advokátní kanceláří Rowan Legal. Předmětem smlouvy v hodnotě 650.000 Kč bez DPH (výchozí fixní náklady) jsou „právní služby související s posouzením právní proveditelnosti“ a „spolupráce v realizační fázi projektu dle vybrané varianty“. Součástí objednaných činností mj. je „posouzení možnosti propojení se Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace“. Oběma tématům se věnujeme v tomto článku.

Uplynuly tři měsíce od okamžiku, kdy příbramské zastupitelstvo rozhodlo o tom, že provozování vodohospodářské infrastruktury ve městě se bude řešit formou vlastnického modelu. Původně se přitom do poslední chvíle zdálo, že provozovatelem bude externí firma, vybraná na základě koncesního řízení.

Vedení města občanům dosud nesdělilo, z jakých konkrétních nových důvodů – které nebyly před prosincem 2023 známy – k příklonu k vlastnickému modelu došlo, ani proč k této změně došlo právě (až) nyní. Článek příbramského starosty Konvalinky (ANO) k tématu v březnovém vydání městského zpravodaje Kahan obsahuje spíše obecné fráze než jednoznačné, přesvědčivé argumenty.

Určitým úskalím také je, že radnice o změně provozovatelského modelu rozhodla bez jakýchkoli nových podkladů a analýz. Zastupitelé neobdrželi před prosincovým hlasováním žádné materiály, které by dokládaly novou (dříve neznámou) výhodnost vlastnického modelu.

Zastupitelstvo tak nemělo možnost – oproti běžným zvyklostem při projednávání jednotlivých bodů – o dalších krocích fundovaně rozhodnout až poté, co by se jeho členové dostatečně seznámili s případnými klady vlastnického modelu oproti jiným variantám.

Připomeňme, že původní analýza možných variant provozování vodohospodářské infrastruktury z roku 2022 hodnotila vlastnický model jako třetí nejméně vhodný ze čtyř. A to s výrazným odstupem. Oddílný model (tj. koncesní smlouva), který se v hodnocení umístil jako první, získal známku 1,7. Oproti tomu vlastnický model (nově preferovaná varianta) obdržel známku 3,33.

Rozhodnutí „od boku“, bez řádného a předem dostupného odůvodnění, lze pochopit třeba při nákupu drobných propagačních předmětů. Sotva ale v případě záměru, jehož finanční hodnota měla dle parametrů koncesního řízení dosáhnout za dobu 10 let celkové částky zhruba 1,7 miliardy korun bez DPH.

V dané situaci se pak nelze zcela ubránit dojmu, že radnice buď zatím sama žádné nové pádné argumenty pro aktuálně zvolený směr nemá (a právě proto dosud není příliš konkrétní). Nebo ví, proč se pro změnu takříkajíc na poslední chvíli rozhodla, ale hraje s občany tak trochu „na slepou bábu“.

Podívejme se na některé důvody, které jsou v souvislosti se změnou směru uváděny. Jedním z nich je ten, že vlastnické provozování je celospolečenským trendem. Ale tento trend se neobjevil zčistajasna právě v prosinci 2023. Pokud o něm radnice věděla, není příliš srozumitelné, proč změnu směru nenavrhla už dříve (ideálně před zahájením koncesního řízení).

Zaznívají rovněž obavy z výrazného zvýšení vodného a stočného v dalších letech, pokud by byl systém provozován podle původního plánu, tedy na základě koncesní smlouvy. Jenže provozovatel (ať už by to byl kdokoli) by byl vázán smlouvou, jejíž obsah si stanovilo samo město. Ceny by se nemohly měnit libovolně, nýbrž jen podle konkrétních kritérií, zpravidla na základě vývoje inflace.

V souvislosti s cenami lze zmínit, že první účastník v pořadí v koncesním řízení nabídl pro rok 2024 (na základě kalkulace dle údajů dostupných v rámci koncesního řízení) o zhruba 10 % nižší cenu vodného a stočného (s platností od 1. března 2024), než jakou občané v současnosti platí. Bude zajímavé sledovat, zda a jak radnice tuto promarněnou výhodu Příbramským vynahradí.

Dalším deklarovaným důvodem ve prospěch vlastnického modelu je lepší možnost získat dotace. To je ovšem poněkud nepřesné tvrzení. Žádat o dotace mohou v současnosti i ty samosprávy, které systém pouze vlastní, ale neprovozují. Skutečnou příčinou toho, že Příbram nemohla o dotace v minulosti žádat, nebylo externě zajištěné provozování systému, ale „dlouhověkost“ dosavadní provozovatelské smlouvy. (Její platnost činila 20 let; dotační podmínky tolerují maximálně 10 let.)

Z určitého úhlu pohledu se tak může zdát, že zatím jedinou známou významnější objektivní skutečností, která nastala až v době po zahájení koncesního řízení a která může objasňovat nynější zájem o přechod na vlastnický model, je fakt, že v koncesním řízení nevyhrál dosavadní provozovatel, společnost 1. SčV.

V této souvislosti poznamenejme, že město zatím neříká příliš nahlas, že v rámci vlastnického modelu zvažuje i variantu, kdy by vznikl společný podnik s menšinovou účastí soukromého subjektu, kterým by zřejmě byla právě firma 1. SčV. V této souvislosti lze odkázat na závěr článku generálního ředitele 1. SčV v Kahanu 11/2023 (v době, kdy stále probíhalo koncesní řízení, kterého se účastnila i společnost 1. SčV): „[…] rozumím tomu, že město může mít dlouhodobě zájem majetkové kontroly nejen nad „trubkami“, ale i přímo v provozní společnosti. Zde jsme připraveni poskytnout maximální součinnost k nalezení modelu, který bude městu vyhovovat.

Všechny ostatní podstatné okolnosti, které mohou hovořit ve prospěch vlastnického modelu a které dosud byly ve veřejném prostoru zmíněny, existovaly už před zahájením koncesního řízení. Radnici tak nic nebránilo podnikat kroky směrem k vlastnickému modelu už dávno. Proč tak neučinila?

(Výše uvedený text vyšel v upravené podobě v městském zpravodaji Kahan 4/2024.)

Smlouva o poradenství a spolupráci

V souvislosti s budoucím provozem příbramské vodohospodářské infrastruktury uzavřelo město Příbram koncem února 2024 smlouvu s advokátní kanceláří Rowan Legal. (Smlouva byla uveřejněna v Registru smluv v polovině března.)

Smlouva se týká různých právních aspektů potenciálních způsobů budoucího provozování infrastruktury a souvisejících náležitostí. Z obsahu smlouvy vyplývá, že objednané služby zahrnují tyto činnosti (zkráceno):

I.

 • Posouzení možností právní proveditelnosti zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury města Příbrami;
 • identifikace základních možných cest realizace záměru a klíčových prvků jednotlivých modelových řešení;
 • posouzení možností takového postupu v souladu se zákonem č. 134/2016
  Sb., o zadávání veřejných zakázek, který umožňuje v souladu s požadavky
  na majetkové vazby mezi jednotlivými aktéry pružný způsob zajištění
  smluvních vazeb bez nutnosti realizace zadávacích nebo koncesních řízení;
 • posouzení základních parametrů z pohledu korporátního;
 • posouzení možnosti propojení se Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace.

II.

 • Bližší posouzení jednotlivých aspektů pro nejvhodnější variantu pro město
  Příbram.

III.

 • Spolupráce v realizační fázi projektu dle vybrané varianty, spočívající
  zejména v:

  • provedení korporátního řešení (příprava zakládacích dokumentů/založení společnosti apod.);
  • příprava provozní smlouvy;
  • ad hoc konzultace, účast na jednání s klientem a dalšími stranami apod.

Paušální odměna za služby dle I. části smlouvy činí 400.000 Kč (bez DPH), za služby dle II. části 250.000 Kč (bez DPH). Hodinová odměna se pohybuje v rozmezí od 2.500 do 3.500 Kč.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napsali jsme o vodohospodářské infrastruktuře v Příbrami:
Koncese na vodohospodářskou infrastrukturu města Příbram: Tajemná radnice
„Moc ses toho nedozvěděl,“ odtušil občan č. 1. Anonymizovaná zpráva ze zastupitelstva (obsahuje audiozáznam)
Vodohospodářská infrastruktura: Známe jména firem v koncesním řízení. Byly podány námitky
Tisková konference města Příbram: Přepis otázek a odpovědí týkajících se vodohospodářské infrastruktury
Koncesní řízení na „vodu“: Město zcela účelově odmítá poskytnout informace
Příliš optimistický návrh SPD k „vodě“ se mýlí o vyšší desítky milionů korun
Budoucnost příbramské vody: Publikujeme dříve „tajné“ dokumenty ke zrušenému koncesnímu řízení
Zajímají vás komentáře a analýzy k dění v Příbrami? Sledujte stránku Bublifuku na Facebooku a neunikne vám žádný nový text.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.