Vodohospodářská infrastruktura: Známe jména firem v koncesním řízení. Byly podány námitky

Příbramské zastupitelstvo při svém zasedání dne 18. 12. 2023 rozhodlo o zrušení koncesního řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury města Příbram. Toto zasedání provázely určité tajnosti ze strany radnice. Bublifuk nyní získal informace o tom, které firmy požádaly o účast v koncesním řízení a jaké předložily reference. Z našich zjištění také vyplývá, že proti zrušení řízení byly podány námitky.

V době zmíněného rozhodnutí zastupitelstva sice byly veřejně známy jednotlivé cenové nabídky, ale již nikoli to, kterou nabídku předložil který účastník. (Tyto informace znali pouze zastupitelé, přičemž je nesměli sdělovat.) Podobně pak pro veřejnost (ale ani pro zastupitele) nebyly k dispozici některé dílčí podkladové materiály ke koncesnímu řízení.

Protože zrušením koncesního řízení ještě automaticky nedochází k jeho ukončení (účastníci měli možnost podat námitky, k čemuž došlo), požádali jsme o ty informace, které byly v době podání žádosti o informace poskytnutelné. Tedy o informace, které souvisely se žádostmi o účast v řízení (první fáze koncesního řízení), nikoli o informace související s nabídkami a s jejich hodnocením (druhá fáze koncesního řízení).

Získané dokumenty jsou k dispozici níže. Z podkladů vyplývá, že zájemců o účast v koncesním řízení bylo pět (řazeno abecedně).

  • 1. SčV (Praha)
  • ČEVAK (České Budějovice)
  • Moravská vodárenská (Olomouc)
  • Společnost provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Příbram (společná účast firem Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a FCC AQUALIA, Španělsko; dále souhrnně „SMVAK“)
  • Vodárenská akciová společnost (Brno)

Na tomto místě dodejme, že cenové nabídky (v rámci druhé fáze koncesního řízení) předložili pouze čtyři účastníci.

Žádosti o účast (krycí listy) jednotlivých zájemců:

Technická kvalifikace (seznam významných služeb) jednotlivých zájemců:

Kvalifikační požadavky (kritéria) jsou obsaženy v zadávací dokumentaci ke koncesnímu řízení (str. 14 až 17).

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Zajímají vás komentáře a analýzy k dění v Příbrami? Sledujte stránku Bublifuku na Facebooku a neunikne vám žádný nový text.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.