Zmatky v Radě města: Jak se Petr N. stal/nestal* členem komise

* nehodící se škrtněte

Podobně jako s každým novým volebním obdobím vznikly i po nejnovějších příbramských komunálních volbách jednotlivé výbory Zastupitelstva města a komise Rady města. V tomto článku se kromě nominací do komisí podíváme především na poněkud kuriózní případ nominace a (ne)členství jednoho nominanta v jedné z komisí. Ten totiž nejprve členem komise (zřejmě) byl, pak nebyl, a nakonec snad opět bude.

Ne že by si to dotyčný kandidát tolikrát rozmyslel. Příčina je jiná; došlo k nesrovnalosti či nepozornosti v souvislosti s jednáním Rady města. Vlastně k několika nepozornostem. Naštěstí tato záležitost zřejmě bude mít dobrý konec.

Dne 14. listopadu 2022 Rada města zřídila (usnesení) celkem 11 komisí a vyzvala Odbor vnitřních věcí, aby oslovil politické subjekty zastoupené v zastupitelstvu a Okresní hospodářskou komoru s výzvou k nominacím na členy.

Poté dne 12. prosince 2022 Rada města jednotlivé komise ustanovila. Viz zápis (vč. schváleného složení komisí) a nominace. (Lze uvést, že hnutí ANO navrhlo v několika případech do komisí i členy jiných politických subjektů.)

V průběhu prosince se pak informace o složení komisí objevily na webu města.

Potud vše v pořádku. (Lze zmínit, že v případě Dopravní komise se sešli na pozici předsedy a koordinátorky dva spolukandidáti uskupení Příbram 2030. Poněkud netradiční situace pak nastala v případě Komise zahraniční a Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, kdy předsedkyně první jmenované komise je zároveň koordinátorkou druhé komise.)

Jenže později, někdy na přelomu roku, došlo v údajích o složení komisí na městském webu ke změně u Komise pro realizaci majetku města. Viz následující obrázky.

Složení komise pro realizaci majetku města v prosinci 2022

 
 

Složení komise pro realizaci majetku města v lednu 2023

Pozorný čtenář si již možná všiml, že někam zmizel Mgr. Petr Němec.

Následně se v usnesení Rady města z 9. ledna 2023 objevil bod „Námitka proti zápisu z Rady města Příbram ze dne 12.12.2022“ ve věci složení příslušné komise, kdy Rada rozhodla o „opravě zjevných písemných nesprávností“. S tím, že Petr Němec již v novém seznamu členů nefiguroval.

Požádal jsem o zápis včetně důvodové zprávy k příslušnému bodu.

Z poskytnutých materiálů vyplývá, že předmětnou námitku vznesl p. starosta Konvalinka.

Odůvodnění změny bylo následující:

Bylo zjištěno, že v zápise ze dne 12. 12. 2022 […] bylo v případě Komise pro realizaci majetku města namísto 7 členů (včetně předsedy) chybně uvedeno 7 členů bez započtění předsedy. Tím došlo ke zjevné písařské chybě, která by znamenala, že počet členů komise je 8, ačkoliv RM na svém předchozím jednání jednoznačně stanovila počet členů této komise na 7.

V zápise je chybně uvedeno jméno kandidáta […], o kterém členové nehlasovali.

K tomu několik poznámek:

  • Z dostupných písemných materiálů není zcela zřejmé, jak Rada města dne 12. 12. 2022 projednala nezvolení těch nominantů, kteří se členy komisí nestali. Bylo by vhodné, kdyby se u odmítnutých nominací tato informace v zápisech do budoucna výslovně objevila. (Jak vzhledem k uvedené situaci, tak vzhledem k tomu, že se nehlasuje o jednotlivých jménech – poznámka „jméno kandidáta […], o kterém členové nehlasovali“ působí poněkud nejednoznačně.)
  • Pokud Rada města nově schválila (ať už skutečně, nebo hypoteticky) 8 členů, konkludentně (bez samostatného rozhodnutí) tím zvýšila počet členů na 8.
  • Obecně platí – což ostatně uvádí i samotná důvodová zpráva – že dle zákona o obcích se o námitkách člena Rady proti zápisu rozhodne na nejbližší schůzi Rady. Zápis z jednání Rady dne 12. 12. 2022 ovšem p. starosta potvrdil již 20. 12. 2022 (viz zápis), tedy s dostatečným předstihem před nejbližším jednáním Rady, které se konalo dne 27. 12. 2022. Proč tedy byla předmětná námitka vznesena až na dalším jednání dne 9. 1. 2022? A především, měla vůbec být vzhledem k opožděnosti projednána?
  • Písařská chyba se jistě stát může. Proč si ale tvrzené chyby nevšiml ani jeden ze dvou ověřovatelů zápisu (v daném případě jimi byli oba místostarostové)?

Naštěstí tato záležitost snad má či bude mít dobrý konec. Před dvěma týdny proběhla schůzka p. starosty se zástupci politických subjektů, při které p. starosta vstřícně potvrdil, že budou schváleni i chybějící, resp. nově navržení kandidáti.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.