Další regulace parkování v Příbrami II – s rozšířením parkovací zóny ubudou parkovací místa

Příbramská radnice plánuje rozšířit parkovací zónu „Oblast 2“ do ulice Na Leštině a jejího okolí (Příbram II). Zároveň by měl být vnitroblok mezi ulicí Balbínova a parkovištěm u Spartaku po změně průjezdný pouze jedním směrem (od Svaté Hory k Fantově louce).

Současně s vytvořením nové části zóny dojde v oblasti k úbytku parkovacích míst. Tato redukce je dle vyjádření vedení města nutná, aby bylo možno parkovací zónu v lokalitě vyznačit. Do začátku března probíhá připomínkové řízení k návrhu opatření. Podrobnosti, včetně záznamu z tiskové konference a návrhové mapy nové části parkovací zóny, přinášíme v tomto článku.

Zavedení parkovného a úprava silničního provozu (změna dopravního značení) se má týkat ulic Bytízská, Fantova louka, Luční, Na Leštině a Partyzánská a dále Alšova náměstí.

V důsledku změn by se dle našich propočtů měla snížit parkovací kapacita v lokalitě o přibližně 25 míst.

Skutečně paradoxně dojde k omezení některých parkovacích míst,“ uvedl při únorové tiskové konferenci 1. místostarosta V. Karpíšek.

Ten zároveň potvrdil, že úbytek míst je důsledkem požadavku města na rozšíření parkovací zóny, kdy Policie ČR s rozšířením souhlasí pod podmínkou, že prostřednictvím dopravního značení dojde k regulaci provozu.

Protože se jedná o rozšíření (formou dopravního značení) rozsáhlejší parkovací zóny „Oblast 2“, která již byla v minulosti oznámena nařízením, doba zpoplatnění by měla být stejná jako u dříve zavedeného parkovného na parkovišti u Spartaku: Od 7 do 18 hodin v pracovních dnech a od 7 do 12 hodin v sobotu.

Beze změn by měla zůstat i poplatková politika:

První parkovací oprávnění pro rezidenta: 0 Kč
Druhé a každé další oprávnění pro rezidenta: 2.000 Kč (platnost 365 dní)

První parkovací oprávnění pro abonenta: 500 Kč (měsíc) / 2.500 Kč (půl roku) / 5.000 Kč (365 dní)
Druhé a každé další oprávnění pro abonenta: 1.800 Kč (měsíc) / 7.500 Kč (půl roku) / 15.000 Kč (365 dní)

Základní cena pro návštěvníky: 10 Kč za 1 hodinu

Z vyjádření vedení města vyplynulo, že zjednosměrnění druhé poloviny ulice Na Leštině (směrem ke Spartaku) má být pouze dočasné, než proběhne rekonstrukce této ulice.

K návrhu rozšíření parkovací zóny a úpravy silničního provozu se mohou do 4. března 2024 vyjádřit občané, zejména vlastníci nemovitostí v lokalitě (článek pokračuje pod odkazy).

Záznam příslušné části tiskové konference je k dispozici zde (YouTube).

Doprovodné dokumenty:

Komentář

Jak jsme zmiňovali již v předchozím článku o regulaci parkování, radnice se opět dopouští podobné chyby. Totiž že nejprve vyrobí problém, který následně komplikovaně řeší.

Znemožněním parkování v prostoru Alšova náměstí a vyznačením konkrétního počtu míst v ulici Luční se v oblasti sníží celková parkovací kapacita o zhruba 25 míst.

Obdobně sama radnice zpoplatněním parkování parkoviště u Spartaku částečně vytlačila pendlery z tohoto parkoviště do okolních ulic.

Pak sice může radnice naznačovat, že chybějí parkovací místa pro rezidenty.

Ovšem tento úbytek v tomto konkrétním případě do určité míry působí sama radnice svými kroky – nikoli pouze občané města vlastnící povícero vozidel nebo pendleři.

Záležitost přitom dle našeho názoru má relativně jednoduché řešení, které by mělo být uplatněno před jakýmikoli dalšími kroky:

 1. Ochrany motoristů-rezidentů lze dosáhnout i tak, že v konkrétní přetížené lokalitě budou omezeni (zpoplatněni) pouze dlouhodobě (celodenně) parkující motoristé, resp. pouze vozidla majitelů s bydlištěm či provozovnou mimo Příbram.
 2. Nerozporujeme, že na parkovišti u Spartaku se dříve parkovalo všelijak; ovšem toto primárně měla (má) řešit městská policie.
 3. Parkování návštěv rezidentů (platí zejména v případě bytových domů v okolí parkoviště u Spartaku) lze řešit např. „fondem parkovacích hodin“.

Samostatně lze zmínit, že radnice opakovaně poukazuje na to, že parkoviště u Spartaku je z poloviny prázdné (zaznělo to i při aktuální tiskové konferenci, viz záznam). Poloviční obsazenost ovšem nedokládá správně nastavenou parkovací politiku; dokládá mrhání parkovacími kapacitami.

Řešení stávající situace v okolí ulice Na Leštině zavedením (rozšířením) parkovací zóny se bohužel do určité míry jeví jako nepřiměřené opatření. Právě přiměřenost je přitom jedním z důležitých předpokladů k tomu, aby opatření obecné povahy (jakékoli) bylo legitimní.

Obdobně jako v případě zpoplatnění parkoviště u Spartaku se opět ptáme:

 • Pokud je problém s parkováním nerezidentů kvůli jejich dopravě do zaměstnání (práce v místě, přestup na autobus), proč chce město vybírat hodinovou sazbu i v sobotu?
 • Proč musejí abonenti (místní podnikatelé) na rozdíl od rezidentů za první vozidlo platit? (A za druhé a další vozidlo platí více než rezidenti.)

Zákon stanoví (ustanovení § 23 zákona o pozemních komunikacích), že zpoplatněním parkování nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu ani jiný veřejný zájem.

Je v souladu s veřejným zájmem, pokud radnice intenzivní regulací parkování v jedné lokalitě vytváří problém s parkováním v sousedních lokalitách, který následně zamýšlí řešit finančním zatížením dalších motoristů?

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Zajímají vás komentáře a analýzy k dění v Příbrami? Sledujte stránku Bublifuku na Facebooku a neunikne vám žádný nový text.
Náhledový obrázek: Návrh regulace parkování a úpravy silničního provozu, zhotovitel M.O.Z. Consult s.r.o.

Komentáře:

 1. Dobrý den,
  velmi si vážím, že veškeré ulice v této lokalitě budou jednosměrné. Jen nerozumím tomu, jak jsou ulice navržené pro jednosměrný provoz. Všichni obyvatelé, kteří tu trvale bydlí tj. z ulic Na Leštině, Luční, Alšovo náměstí, Partyzánská, Bytízská, Na Stezce a K Mýtu, když přijedou směrem od dálnice D4 a dostanou se na ulici Žižkova, nesmí u stadionu Horymír odbočit ke svým domům, protože by vjeli do protisměru, a musí pokračovat Žižkovou ulicí na první světelnou křižovatku s ulicí Balbínova, kde si mohou počkat až bude na semaforu svítit zelená, po odbočení do Balbínovi ulice mohou už konečně odbočit vlevo ke svým domovům. Připadá mi to jako nesmysl.
  Dále je to také absolutně sobecké vůči lidem, kteří bydlí přímo v ulici Na Leštině (jsem jeden z nich) a to v tom, kolik každý den touto ulicí projede vozidel jen z důvodu, že si chtějí zkrátit svou cestu cca o pouhých 100 metrů. Konkrétně z ulic Hrabákova nebo Balbínova pokračují ulicí Na Leštině a u parkoviště u stadionu Horymír odbočí vpravo do ulice Žižkova a pokračují ve své cestě. Zkratka cca 100 metrů. I když to zní až neuvěřitelně, jedná se denně o několik stovek vozidel, jejichž řidiči tu nebydlí, tudíž tu nemají co projíždět, protože tato ulice není na tento provoz stavěná a ani zkolaudovaná. Pro mě je nepochopitelné, proč si to řidiči ulicí Na Leštině zkracují. Kdyby pokračovali ve své cestě ulicí Balbínova na křižovatku, na té když odbočí vpravo do ulice Žižkova, nezdrží je žádný semafor.
  Ve vašem návrhu je celá ulice Na Leštině jednosměrná a to od ulice Balbínova k ulici Žižkova. Takže výsledek vašeho návrhu je takový, že místní lidé, kteří tu bydlí, se musí oklikou dostávat ke svým domům, a vozidla, kteří tu nemají co dělat a nesmyslně si to tudy zkracují, mají volný průjezd. Přijeďte se někdy podívat, jakou rychlostí někteří z řidičů tu projíždějí. A když uděláte v ulici ještě nový asfaltový povrch, bude to ještě horší. Vůbec není problém, když natočím třeba hodinové video z dění v ulici. Kameru na domě mám, stačí jí pouze pootočit do ulice.

  1. Dobrý den, jen drobná poznámka k Vašemu komentáři ohledně jednosměrnosti a příjezdu od dálnice: Pokud by byla jednosměrnost příslušných ulic „obrácená“, nevedlo by to ke stejné komplikaci (zajížďka), pouze s tím rozdílem, že by se to týkalo cesty směrem k dálnici?

 2. Dobrý den,
  samozřejmě. Máte pravdu.
  Já měl na mysli, že ulice Na Leštině nebude celá jednosměrná. Pouze od stadionu (od parkoviště) k ulici Luční bych jí nechat obousměrnou, aby bylo možno s do této oblasti dostat z ulice Žižkova a také se na ní zpět vrátit. Ostatní bych udělal jednosměrné. Tak aby do této lokality zajížděla vozidla, která tu bydlí.
  Mám namalovaný obrázek, jak bych to viděl já. Pošlu Vám ho do emailu
  tomas.mosler@centrum.cz.

  Děkuji a s pozdravem Jiří Mitňan

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.