Oznámení ustavujícího zasedání příbramského zastupitelstva: Polemika o (ne)dodržení jednacího řádu

V úterý 11. 10. 2022 jsem napsal o tom, že termín oznámení zasedání příbramského zastupitelstva (které se koná v pondělí 17. 10.) „pouze“ 7 dní před zasedáním není úplně v souladu s jednacím řádem zastupitelstva. Město se následně pokusilo věc uvést „na pravou míru“, viz obrázky v tomto článku. (Včetně již trochu tradiční poznámky o spekulacích. :) )

Město zdůrazňuje soulad se zákonem, ovšem ten nebyl nijak rozporován. Naopak jsem výslovně uvedl: „Sice byla splněna zákonná lhůta 7 dnů, ale nebyl dodržen nejnovější jednací řád zastupitelstva.

Především ale město naznačilo, že se jednací řád nevztahuje na ustavující zasedání. („Pokud by jednací řád upravoval i ustavující zasedání, pak by to bylo v jednacím řádu samostatně zmíněno.“)

Jenže jednací řád Zastupitelstva města Příbram hovoří o všech zasedáních bez rozdílu. To je fakt – žádná spekulace (viz odkaz).

Mezi běžným a ustavujícím zasedáním ostatně nerozlišuje ani vzorový jednací řád zveřejněný Ministerstvem vnitra ČR, které vydává k zákonu o obcích metodické pokyny.

Situace měla dvě „čistá řešení“: Svolat zasedání až na pondělí 24. 10. 2022 (byl by tak zachován obvyklý pondělní termín a zároveň by stále byla dodržena nejzazší zákonná lhůta počítaná ode dne, kdy mohly být volby zpochybněny). Nebo s předstihem změnit jednací řád tak, aby nebyl “přísnější” než zákon. V obou případech by pak termín oznámení zasedání byl zcela vyhovující jak z pohledu zákona, tak jednacího řádu.

Ono se samozřejmě nic zásadního neděje. Jak již zaznělo, zákon je dodržen. Jde „pouze“ o to, že pokud už si zastupitelstvo z vlastní vůle stanovilo pravidla, která jsou oproti zákonu přísnější, pak by tato pravidla měla být dle mého názoru respektována.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.