Ustavující zasedání zastupitelstva: Mé kompetence? Pěstitelství, uvedl místostarosta Peterka

V pondělí 17. října 2022 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného příbramského zastupitelstva. V tomto článku shrnuji průběh volby vedení města a některé související okolnosti, včetně dřívějšího dotačního podvodu.

Starostenský mandát obhájil Mgr. Jan Konvalinka (ANO). Toho podpořilo 16 zastupitelů (ANO, ODS, SPD a Ing. Buršík), zdrželo se 6 (Spojenci, Piráti a Mgr. Strejc; Ing. Dvořák nebyl na zasedání přítomen), proti byli 2 (Šance pro Příbram).

1. místostarostou byl zvolen Bc. Vladimír Karpíšek (15 pro, zdrželo se 9, nikdo nebyl proti). V gesci by měl mít investice a ekonomiku.

Místostarostou byl zvolen Miroslav Peterka (15 pro, zdrželi se 4, proti bylo 5 – Šance pro Příbram, Ing. Buršík, Mgr. Škodová, Mgr. Luftová). V gesci by měl mít mj. sport, Technické služby nebo Galerii F. Drtikola.

Dalšími členy Rady města byli zvoleni Ing. Rotter, MUDr. Daňhová, Ing. Fuksa a p. Dvořáček.

Během rozpravy také zazněly dotazy ohledně rozdělení gescí v nejužším vedení města, ohledně vizí a ohledně kompetencí a zkušenosti jednotlivých kandidátů do nejužšího vedení města.

Kandidát na starostu Mgr. Konvalinka nejdříve odpověděl poněkud vyhýbavě, když uvedl, že své plány a představy sdělí v případě zvolení. Na opakovaný dotaz následně jako hlavní záměry uvedl aquapark, rozšíření ČOV, rozšiřování vodovodní a kanalizační sítě, rozšiřování Zelené páteře, modernizaci škol, rozvoj sociálních služeb.

Kandidát na 1. místostarostu Bc. Karpíšek zareagoval na obdobný dotaz přímočaře. Mezi priority zařadil aquapark, parkovací domy, rozšíření ČOV. U aquaparku zmínil, že by chtěl zajistit energetické úspory, proto by se rád sešel s energetickým manažerem města. K dotazu na praxi pak zmínil své bohaté manažerské zkušenosti ze společnosti ZAT.

Nejobsáhlejší dotazování se týkalo kandidáta na místostarostu p. Peterky. Ten by měl mít na starosti podobnou agendu jako předchozí místostarostka Mgr. Brožíková, pouze školství by nově přešlo pod p. starostu, naopak p. Peterka by měl na starosti Technické služby.

V odpovědi na dotaz ke kompetencím a praxi M. Peterka uvedl: „Minulých třicet let jsem se věnoval správě nemovitostí v soukromém sektoru. Věnoval jsem se výstavbě. Mám vystudovanou zemědělskou školu, obor pěstitel, který zahrnuje i myslivost a lesnictví, tudíž i městské lesy mi nejsou cizí. Spravoval jsem pro soukromé sektory nemovitosti, nájemníky, správa budov mi není cizí. Soukromě jsem podnikal i v kultuře, měl jsem agenturu, která pořádala třeba i v příbramském divadle divadelní a hudební vystoupení.“ (Zvukový záznam z ustavujícího zasedání je k dispozici zde.)

Dotační podvod

Jednotlivé nováčky ve vedení města bude možno dostatečně hodnotit až podle jejich skutečné činnosti.

Poněkud zarážející ale je, že koaliční zastupitelé bez zaváhání zvolili za místostarostu bývalého pachatele dotačního podvodu (podvod se stal před zhruba 10 lety; rozsudek byl vynesen v roce 2016). Který se přečinu dopustil v oblasti sportu (v souvislosti s dotací poskytnutou městem Příbram). Přičemž jako místostarosta by nyní měl mít mimo jiné na starosti právě sport.

Podrobnosti přečinu jsou popsány v tomto rozsudku. (Rozsudek je anonymizován, místostarosta je na str. 3 uveden jako první obžalovaný.)

Překvapivá do určité míry byla i nulová reakce jménem ODS, případně jménem hnutí ANO (oba subjekty jsou v novém volebním období v koalici), když tuto skutečnost před nedávnem veřejně připomněl zastupitel Ing. Buršík.

P. Peterka situaci před několika týdny okomentoval slovy: „Trest mám zahlazený a má být na mě pohlíženo jako na bezúhonného člověka.

To je samozřejmě v pořádku. Rovněž je pravdou, že zmiňovaný přečin se stal již dávno.

Ale jsem přesvědčen o tom, že v kontextu vysokého postu ve správě věcí veřejných by měla existovat – bez ohledu na zahlazení přečinu – trochu jiná měřítka. (Podobně jako když politik odstoupí kvůli trestnímu stíhání, i když pak třeba není vůbec souzen, natož odsouzen.)

A to i s přihlédnutím k tomu, že předmětná záležitost souvisela právě s veřejnými prostředky, navíc v oblasti, kterou by nyní měl mít p. místostarosta na starosti. I to, že tato okolnost nepřišla zastupitelům ANO nijak zásadní, o lecčems svědčí.

Závěrem lze na okraj zmínit „koaliční matematiku“, kterou hnutí ANO uplatnilo. V minulém volebním období byl poměr sil ANO-Top09 (12:5) vyrovnanější než nyní poměr sil ANO-ODS (11:2). Zatímco ovšem tehdy byla Mgr. Švendovi nabídnuta pouze funkce radního (což odmítl a Top09 zůstala v opozici), ODS nyní získala post místostarosty. Otázkou tak zůstává, podle jaké logiky hnutí ANO místostarostenské posty nabízí.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.