Krajský radní Vácha: „Střední školy až tolik lidí nezajímají“ (glosa)

Minulý týden se v Příbrami konalo setkání politických představitelů Středočeského kraje s občany. Nejprve jednotliví radní zhruba hodinu a půl představovali své agendy, úspěchy a plány. Nakonec proběhla krátká diskuse nad dotazy.

Pravidelné čtenáře Bublifuku bude možná zajímat, že radní Vácha, který má na starosti školství a sport, se vrátil ke sloučení příbramských gymnázií (2021). Právě tomuto dílčímu tématu ze setkání se věnujeme v novém textu.

V závěru své prezentace Milan Vácha (STAN) v souvislosti se slučováním příbramských gymnázií zauvažoval (aniž by to bylo předmětem dotazů) nad tím, koho může problematika středních škol zajímat.

Většinou je to spíš období života, pokud máte děti, které se ucházejí o střední školu, tak tím žijete, ale když jsme si dělali průzkumy, tak bohužel střední školy až tolik lidí nezajímají,“ uvedl radní.

V navazující debatě příbramský starosta Konvalinka (ANO) zmínil, že Vácha v minulosti v souvislosti se sloučením gymnázií hovořil o větší podpoře dalších středních škol. Vácha potvrdil podporu systémovou i finanční. Zmínil také, že se kraj pokusil nastavit nabídku oborů tak, aby odpovídala potřebám žáků.

Vácha zároveň také poukázal na to, že relativně nižší náročnost (nejnižší potřebný počet bodů postačující k přijetí) může u některých gymnázií vést k tomu, že se stanou školou druhou třetí volby a nebudou se na ně hlásit žáci, kteří mají větší aspirace. Zdůraznil, že v Příbrami takový problém není, a vyjádřil přesvědčení, že změny přispívají ke zkvalitnění příbramského gymnázia.

Dále zmínil plánovanou nástavbu budovy jídelny příbramského gymnázia a rozšíření nabídky pedagogického lycea o předškolní pedagogiku. „Myslím si, že záběr je pestrý, zajímavý. Možná bychom mohli posílit IT [na střední průmyslové škole].

Vácha také uvedl, že nedávno bylo v kraji sloučeno dalších 10 škol. Zároveň naznačil, že kraj bude směřovat k dalšímu slučování – nikoli rušením škol, ale využitím tzv. společného ředitelství. Odkázal na nižší ekonomickou efektivitu malých organizací. „Peníze nechceme ušetřit, ale vrátit je do systému a zkvalitnit školy,“ uzavřel radní.

Komentář

Prakticky vše, co při setkání s občany k tematice gymnázií zaznělo, dávalo smysl a působilo logicky.

Jen se bohužel opět jako bumerang vrací, jak nepromyšleně a nahodile kraj ke sloučení příbramských gymnázií před lety přistoupil.

Kraj již tehdy mohl jasně říci například toto: „Chceme v kraji gymnázia (pouze) s takovou kapacitou, aby průměr bodů posledního přijatého žáka u přijímacích zkoušek za posledních 5 let činil nejméně xx bodů.

A souběžně uvést, jaká opatření učiní u jednotlivých gymnázií, která by dané kritérium nesplňovala.

To se ovšem nestalo. Místo toho kraj v rámci tehdejší argumentace někdy porovnával ne zcela srovnatelné údaje a podobně. O slučování příbramských gymnázií jsme v roce 2021 obšírně psali v textu Kraj argumentuje čísly, která úplně nesedí a v souvisejících článcích.

Navíc i v současnosti platí, že ze stejných či podobných důvodů (podíl přijatých a nepřijatých žáků, minimální potřebný počet bodu u přijímacích zkoušek apod.) by kraj mohl zvažovat „zásah“ také u některých jiných středních škol v kraji.

Jako příklad lze uvést gymnázium ve Slaném, kde při letošním přijímacím řízení škola dokonce v případě čtyřletého oboru vyhlásila druhé kolo. (Zároveň z prvních 50 úspěšných uchazečů jich 43 nastupuje na více prioritní školu.)

Nemáme nic proti jakékoli škole. Pouze si říkáme, že kraj při rozhodování o „správných“ kapacitách středních škol v tom či onom okrese někdy možná měří trochu dvojím metrem.

Potom se nelze ubránit otázce, zda např. již zmíněné gymnázium Slaný má více „štěstí“ než bývalé Gymnázium pod Svatou Horou v Příbrami čistě z objektivních důvodů – nebo třeba i proto, že starostou Slaného je stávající krajský radní Hrabánek (ODS).

Lze respektovat, ba přímo uvítat, pokud úpravy školského systému probíhají dle předem stanovených a jednotně platných pravidel. K tomu ovšem v případě gymnázií v Příbrami dle našeho názoru bohužel nedošlo.

Již jen dvě krátké poznámky závěrem. O možnosti rozšíření či posílení oborové nabídky SPŠ Příbram hovořil radní Vácha již v době slučování gymnázií.

A co se týká údajného malého zájmu veřejnosti o školství, to považujeme za trochu neobrané entrée radního k tématu. Petici proti sloučení příbramských gymnázií v roce 2021 podepsaly zhruba dva tisíce lidí.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Zajímají vás komentáře a analýzy k dění v Příbrami? Odebírejte kanál Bublifuku na WhatsApp (použijte odkaz a následně v aplikaci klepněte na „Odebírat“) nebo sledujte stránku Bublifuku na Facebooku a neunikne vám žádný nový text.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.