Komentář: Metrostav znovu žádá o miliony navíc za parkovací dům. Napsal jsem mu otevřený dopis

Metrostave, známá firmo,

píšu pár postřehů k tvému novému dopisu, kterým znovu žádáš starostu a město – potažmo všechny občany Příbrami – aby ti bylo uhrazeno dodatečných 11,9 mil. Kč bez DPH za stavbu parkovacího domu. O tomto dopisu bude 17. června 2024 jednat příbramské zastupitelstvo.

Smluvní cena byla stanovena jako pevná, bez vazby na konkrétní položkový rozpočet.

To, že sis položkový rozpočet sestavil až v březnu 2023, po získání konečného stavebního povolení, a teď změnami těchto položek zdůvodňuješ svůj požadavek, je tvoje riziko.

Nedává potom ale příliš smysl, aby ses odvolával na nějaké dřívější změny. Jednoduše řečeno: Pokud jsi už před podpisem smlouvy v červnu 2022 věděl, že stavba bude dražší, mohl jsi už tehdy předložit aspoň orientační rozpočet, dokládající předpokládané rozdíly.

Rovněž změna právě o „krásně kulatých“ 11.900.000 Kč působí značně nedůvěryhodně, nemyslíš?

Stejně tak je tvoje podnikatelské riziko, že jsi smlouvu uzavřel za nejistých okolností.

Mohl jsi přece podpis odložit a věc si s městem dopředu závazným způsobem vyjasnit.

Oh wait, vlastně jsi až tolik času neměl, že jo.

Čtyři dny po uzavření smlouvy na parkovací dům jsi totiž byl pravomocně odsouzen kvůli podplácení a manipulaci při veřejných zakázkách, s tříletým zákazem účasti na veřejných zakázkách a s pokutou 10 mil. korun.

Napadá mě cosi o vrabci v hrsti…

Když už je řeč o penězích: Chtěl bych se zeptat, kdy konečně předložíš návrh na snížení ceny díla?

Obestavěný prostor podle tvého projektu se, proti projektu původnímu (na jehož základě jsi předložil cenovou nabídku), zmenšil o zhruba 12 procent.

Neměla by cena za o 12 procent menší stavbu být, já nevím, třeba o 12 procent nižší?

Napsali jsme o inflačním dodatku k parkovacímu domu:
Snaha Metrostavu zvýšit cenu parkovacího domu o 14,4 mil. Kč nemá opodstatnění
Skandální jednání zastupitelstva: Veřejnost nesměla vystoupit k parkovacímu domu
Příbramské zastupitelstvo: Záznam jednání o inflačním dodatku – parkovací dům (11. 9. 2023)
Inflační dodatek k parkovacímu domu: Stále je naděje na úsporu 7 milionů korun
Parkovací dům: Argumenty proti inflačnímu dodatku
Parkovací dům: Jednatel firmy Stafer reaguje na vyjádření starosty
Raději kompromis za peníze občanů než riziko sporu, naznačuje právník města k parkovacímu domu
Příbramské zastupitelstvo: Záznam jednání o revokaci inflačního dodatku k parkovacímu domu (9. 10. 2023)

Vymlouváš se na válku na Ukrajině. Zapomínáš, že energetická krize, která růst cen a inflaci odstartovala, propukla téměř rok před podpisem smlouvy a několik měsíců před podáním nabídky.

Píšeš, že text smlouvy nelze po uplynutí lhůty pro podání nabídek měnit. Jasně. Měl jsi ale možnost kdykoli do uplynutí lhůty podat návrh v tom smyslu, že chceš do smlouvy začlenit inflační dodatek (třeba právě kvůli energetické krizi).

Podobné návrhy na úpravu smlouvy ostatně město v průběhu zadávacího řízení obdrželo – a bylo jim vyhověno.

Pokud ti něco přislíbil starosta, byl to jen jeho osobní příslib – nemůže hovořit za celou Radu města, potažmo za celé Zastupitelstvo města.

To, že tě upozornil, že je pouze jedním ze 7 radních, resp. pouze jedním z 25 zastupitelů, ostatně starosta zmínil i při loňském zasedání zastupitelstva. Na tuhle informaci jsi nijak nereagoval.

Taky bych poukázal na můj oblíbený graf ÚRS. Zejména na vývoj cen od jara 2022 dále. Aneb žádný strom neroste do nebe.

Že nevíš, z jakých pohnutek zastupitelé změnili 9. října 2023 názor?

Přečti si zápis z příslušného zasedání zde. Doporučuji zejména str. 33 a následující.

Ano, zastupitelé odhlasovali snížení – a pak svůj pohled přehodnotili. Dokud není dodatek podepsán, nejde o nic závazného.

Trochu mě překvapuje ještě jedna věc: Po šesti měsících mlčení najednou požaduješ „bez zbytečného odkladu“ uzavřít dodatek?

V aktuálním materiálu pro zastupitele se hovoří o možnosti obnovení jednání. Pokud bys uvažoval o postupu podle ust. § 1765 občanského zákoníku, chtěl bych tě upozornit, že podmínkou mj. je, že podstatná změna okolností (v tomto případě inflace) nastala až po uzavření smlouvy a že tato změna zakládá hrubý nepoměr znevýhodněním jedné ze stran.

Ani jedno z toho není splněno.

V říjnu 2022 jsi psal, že v případě neposkytnutí kompenzace ti vzniká škoda, kterou budeš vymáhat.

Chceš se soudit? OK. Město Příbram ať si najme nějakou renomovanou kancelář „přes zakázky“, např. AK Rowan Legal, a ty už si myslím můžeš připravovat nějakej měkkej polštářek pro hladké přistání.

Pardon, nějak jsem se rozepsal.

Chtěl jsem v podstatě napsat jen tohle:

Metrostave, jdi k šípku.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Zajímají vás komentáře a analýzy k dění v Příbrami? Odebírejte kanál Bublifuku na WhatsApp (použijte odkaz a následně v aplikaci klepněte na „Odebírat“) nebo sledujte stránku Bublifuku na Facebooku a neunikne vám žádný nový text.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.