Pravidelné dojíždění do Prahy zdraží: Souhrn změn v PID a pohled politiků

V sobotu 1. dubna 2023 dochází k významným změnám cen a platnosti jízdného v rámci systému Pražské integrované dopravy (PID). Zdražení ve výši zhruba 5 % se dotkne např. těch Příbramáků, kteří každodenně dojíždějí hromadnou dopravou za prací do Prahy či na Berounsko.

Zdraží také jednorázové 15minutové a 30minutové jízdné. Vícehodinové jízdné bude stát stejně jako dosud, ale bude platit kratší dobu. Úsporu naopak přináší zavedení 10měsíčního studentského jízdného. Přehledné shrnutí změn a novinek, ale i odpovědi příbramských politiků z krajského zastupitelstva na dotazy Příbramského bublifuku ohledně úpravy tarifu, to vše najdete v tomto článku.

Příslušné změny byly schváleny krajským zastupitelstvem v listopadu 2022. Důvodová zpráva je k dispozici zde, videozáznam z jednání zastupitelstva tady (jednání začíná přibližně v čase 1:59 a končí v čase 2:52) a upravený tarif (příloha usnesení) tady.

Krátkodobé jízdné

U krátkodobého jízdného zůstávají ceny beze změny (kromě 15- a 30minutové jízdenky, které zdražují na 20 a 30 Kč, a kromě 24hodinové jízdenky, která zlevňuje). Dochází ovšem ke zkrácení doby platnosti jízdenek pro 3 a více pásem. (Mapy pásem jsou k dispozici na webu PID zde.)

Dosud bylo možno na jednu jízdenku cestovat až 7,5 hodiny (16 pásem). Například jízdenka na 6 hodin za 130 korun tak umožňovala Příbramákům navštívit v Praze lékaře či kino a opět se vrátit do Příbrami, což bylo cenově výhodnější než nákup dvou samostatných jízdenek.

Nově je maximální časová platnost krátkodobých jízdenek omezena 3 hodinami, bez ohledu na počet pásem. Přehledný souhrn je uveden v následující tabulce.

Doplňme, že krátkodobé jízdenky umožňují (na rozdíl od jízdenek dlouhodobých) při zakoupení odpovídajícího počtu pásem i přepravu po Praze, bez nutnosti dokupovat samostatnou pražskou jízdenku.

Např. při jednorázové cestě z Příbrami pouze na Smíchovské nádraží, bez dalšího využití pražské MHD, cestující použije jízdenku na 9 pásem (7 vnějších pásem a dvě vnitřní okrajová pásma B+0 v Praze). Při využití pražské MHD pak je zapotřebí koupit jízdné na 11 pásem. (Což je dražší, ale stále výhodnější než kombinace 9 pásem PID a pražské jízdenky.)

Vzhledem ke zkrácení platnosti krátkodobých jízdenek se také mohou Příbramákům prodražit některé jednosměrné cestování či výlety v rámci kraje. Např. během víkendu již nemusí tříhodinová jízdenka v některých případech stačit na cestu z Příbrami do Kutné Hory a může být nutno koupit během cesty další jízdenku.

V rámci změn zároveň dochází ke zlevnění 24hodinové jízdenky: tato jízdenka stojí nově pro všechna vnější pásma 140 Kč (dříve 180 Kč), pro všechna vnější pásma včetně Prahy pak stojí 240 Kč (dříve 300 Kč).

Dlouhodobé (předplacené) jízdné

U dlouhodobého jízdného (měsíční, čtvrtletní, roční) dochází k těmto hlavním změnám:

  • Zdražení jízdného v 1. až 7. pásmu.
  • Zlevnění jízdného v 8. pásmu a dalších pásmech (dochází k zastropování, od 8 vnějších pásem se nyní nerozlišuje počet pásem).
  • Zavedení 10měsíčního jízdného (vhodné pro studenty).
  • Zavedení přenosného jízdného (využijí firmy).

Změny u měsíčního a ročního jízdného opět shrnuje tabulka níže (nejsou uvedena všechna existující pásma).

Z pohledu Příbramáka, který pravidelně dojíždí do Prahy nebo do dalších lokalit, které jsou vzdáleny maximálně 7 pásem, tak dochází ke zdražení.

Pro pravidelné dojíždění do Prahy včetně využití pražské MHD je kromě pražské předplacené jízdenky zapotřebí dlouhodobá jízdenka PID pro 7 pásem (nově 2 050 / 19 450 Kč) .

V případě, kdy cestující potřebuje dojet pouze na dojezdovou (první) zastávku PID na území Prahy a nevyužívá pražskou MHD, je nutno koupit jízdenku zahrnující pásmo 0 i pásmo 7. Vzhledem ke změně vlastností tarifu je v takovém případě nově zapotřebí koupit jízdenku za 2 335 Kč (měsíční) nebo za 22 195 Kč (roční), platnou pro pásmo 0 a vnější pásma.

Zdražení se týká i pravidelných cest z Příbrami do oblastí na opačné straně od Prahy. Pásma PID jsou uspořádána prstencově kolem Prahy, 7. pásmo tak zasahuje např. i na Mladoboleslavsko či Kutnohorsko. (Mapy pásem jsou k dispozici na webu PID zde.)

Současně dochází k zastropování jízdného pro 8. pásmo a další pásma. Cesty napříč 8 (a více) pásmy tak oproti dnešku zlevňují. Zlevnění tak pocítí např. Příbramák, který  vlastní pražskou jízdenku a pravidelně dojíždí do Litoměřic či do Mnichova Hradiště. (Tyto oblasti jsou v 8. a vyšším pásmu.) Takovýchto cestujících ovšem oproti „Pražákům“ zřejmě příliš mnoho nebude.

V případě Příbramáků denně dojíždějících např. do Prahy tak nastává určitý paradox, kdy bydlí dostatečně daleko od Prahy na to, aby se u nich zdražení (v absolutním vyjádření) projevilo nejvýrazněji (kvůli vzdálenosti, resp. počtu pásem), ale zároveň nebydlí až tak daleko, aby jim jízdné zlevnilo (na základě zastropování ceny).

U jízdného např. pro 2 pásma činí zdražení u měsíčního předplatného 30 Kč, u čtvrtletního 75 Kč a u ročního 272 Kč (zdražení vždy odpovídá zhruba 5 %).

V případě jízdného pro 7 pásem představuje u měsíčního jízdného zdražení 100 Kč, u čtvrtletního 265 Kč a u ročního 925 Kč (zdražení vždy opět odpovídá zhruba 5 %).

Nově se zavádí 10měsíční jízdné pro vnější pásma (využijí např. studenti dojíždějící z Příbrami do Prahy). V případě pokrytí všech vnějších pásem (od 7. pásma není rozlišován počet) bude toto jízdné stát ve zvýhodněném (studentském) tarifu 8 192 Kč (standardní cena činí 16 385 Kč). To je o něco méně než (dřívější i současná) cena tří čtvrtletních a jednoho měsíčního kuponu.

(Pro úplnost: Při používání tohoto typu jízdenky je stále nutno zakoupit samostatné pražské jízdné. V případě dojezdu z Příbrami na Smíchov bez využívání pražské MHD je zapotřebí koupit 10měsíční jízdenku ve variantě za 9 345 Kč.)

Další podrobnosti ke změnám v jízdném viz tisková zpráva PID. Informace o novém jízdném také budou od soboty 1. 4. 2023 k dispozici zde (web PID).

Vyjádření politiků

V souvislosti se změnami jsem se také obrátil na čtyři krajské zastupitele z Příbrami: S. Luftovou (Piráti), J. Michalovou (ANO), A. Schejbala (Piráti) a V. Švendu (Spojenci). Požádal jsem je o zodpovězení několika dotazů k tématu, protože změny jízdného projednalo (a schválilo) právě krajské zastupitelstvo. (Všichni výše uvedení kromě J. Michalové hlasovali pro výslednou změnu.)

Odpovědi poskytli pánové Švenda a Schejbal. Paní Luftová se z časových důvodů omluvila, paní Michalová nijak nezareagovala.

Dotazoval jsem se na celkové zhodnocení změn a na to, jaká je dle názoru politiků pravděpodobnost přesunu části cestujících do automobilů. Třem zastupitelům, kteří změnu podpořili, jsem dále položil dva dotazy ohledně podpory dojížďky na delší vzdálenosti u krátkodobého jízdného (tato podpora byla deklarována v důvodové zprávě).

Celé znění odpovědí politiků naleznete zde (ponecháno v původní podobě):
V. Švenda
A. Schejbal

Z reakce V. Švendy kromě jiného vyplynulo, že změny jsou „nezbytným krokem pro udržení dopravní obslužnosti našeho kraje, a to bez významné redukce objemu přepravy“. Zvýšený přesun části cestujících do automobilů nepředpokládá, takový vývoj by dle jeho názoru mohl nastat při redukci spojů.

K omezení platnosti několikahodinového jízdného V. Švenda mj. uvedl: „Do systému to přinese další potřebné finance bez nutnosti významnějšího zdražení jízdného pro všechny.

A. Schejbal ohledně konkurence způsobů přepravy naznačil srovnání předplaceného jízdného a splátek koupeného vozidla. K tomu lze poznamenat, že kvůli ročnímu zdražení jízdného (do Prahy) o 1000 korun si samozřejmě asi nikdo automobil pořizovat nebude. Otázka ovšem spíše je, jak se rozhodují (budou rozhodovat) lidé, kteří už auto vlastní (třeba kvůli cestám na chalupu apod.).

Ve vyjádření A. Schejbala lze dále poukázat např. na nesouhlasný „pirátský“ postoj ohledně omezení doby platnosti několikahodinových jízdenek (což omezí, resp. zdraží cesty Příbramáků do Prahy „na otočku“): „Nesoulad časové platnosti a vzdálenosti, kterou lze za tu dobu ujet, jsme v tomto bodě jako Piráti kritizovali. Za mě jde o trik, jak dosáhnout toho, že si lidé pro jistotu času raději koupí dražší jízdenku.

Lze hodnotit kladně (přinejmenším v tom smyslu, že krajská koalice neodhlasuje vždy vše bez výhrad), že se příslušný návrh dílčí změny setkal s kritikou. Na druhou stranu je  potom trochu škoda, že v dané věci nebylo dosaženo širší politické shody. (Pro přesnost a úplnost lze k uvedené odpovědi podotknout, že v případě Příbramáků cestujících do Prahy se tato změna v praxi asi neprojeví ani tak nutností koupě dražší jízdenky – časová platnost totiž bude od 7. pásma maximálně 3 hodiny, bez ohledu na cenu – ale nutností koupit jízdenky dvě, tam a zpět.)

Závěrem již jen obecná poznámka k možné konkurenci ze strany individuální dopravy: Současná průměrná koncová cena benzinu i nafty je po loňském rozkolísaném roce zhruba na stejných úrovních jako na začátku listopadu 2021.

Zda a jak se změny jízdného projeví na poptávce po cestování hromadnou dopravou, to bude možno posoudit až z déledobého srovnání vytížení spojů v době před změnami a po nich.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Redakční poznámka: V článku byly po zveřejnění doplněny informace o zdražení jednorázového jízdného s platností 15 a 30 minut a upřesněny informace o zdražení dlouhodobého jízdného při dojezdu z Příbrami na Smíchov bez využití pražské MHD.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.