Radnice: Informace neposkytneme, protože o nás nepíšete hezky

Neschopnost města Příbram vydat řádně zdůvodněné rozhodnutí o žádosti o informace stále hledá své dno. Tentokrát jde o žádost o poskytnutí zdůvodnění odměn vedoucích pracovníků.

Co jsme se z dnešního rozhodnutí (na základě předchozího odvolání) dozvěděli? Že před volbami se o informace žádat nesmí (co na tom, že nové odmítnutí bylo vydáno až dnes, tedy 10 dní po volbách) a že žadatelé o informace by zřejmě neměli kandidovat.

Cituji: „Žadatel […] provozuje internetovou stránku […], kterou však nevyužívá k vyvolávání diskusí o věcech veřejného zájmu, ale využívá ji výhradně k dehonestaci vedení města a jednotlivých organizačních útvarů a úředníků, čehož dociluje zejména vytrháváním informací z kontextu různých dokumentů, aniž by byla jeho čtenářům poskytnuta úplná informace – poskytované informace jsou tak záměrně zkresleny, výhradně v neprospěch povinného subjektu. Kromě toho skutečnost, že žádost o informace podal žadatel v době probíhající předvolební kampaně k volbám do městského zastupitelstva, když sám byl kandidátem volební strany […], dokládá, že žadateli nešlo o veřejnou diskusi, ale o získání informací pro předvolební boj.

(Text pokračuje pod obrázkem)

Doplňme, že splnění podmínky v podobě úlohy tzv. „hlídacího psa“ potvrdil v létě 2022 samotný městský úřad.

O úsměvné poznámce o vytrhávání informací z kontextu si může udělat obrázek každý čtenář sám, dle obsahu článků na Bublifuku. (O tom, že důvodem žádosti byly zcela jiné okolnosti než volby, nemluvě.)

Dokument vyhotovila paní soudružka Mgr. Humlová (jejíž dvě dřívější vadná rozhodnutí o jiných mých žádostech, ještě v době jejího působení na krajském úřadě, smetl soud). Za tyto pozoruhodné úvahy, vážení Příbramáci, platíte paní Humlové 300 Kč za hodinu.

Vítejte v příbramské demokracii, model 2022–26.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.