Kauza městských zakázek: Přinášíme dokumenty, které město tají

Jak již Bublifuk informoval, město Příbram v závěru minulého roku podalo podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a následně trestní oznámení ve věci městských zakázek, u nichž jsem upozornil na možné nesrovnalosti u referencí. Požádal jsem o poskytnutí příslušných dokumentů. Tato žádost byla odmítnuta.

Město argumentovalo tím, že jde o informace „o činnosti orgánů činných v trestním řízení“, jejichž poskytnutí by mohlo narušit průběh trestního řízení, a proto se dle informačního zákona neposkytují. S takovým závěrem nesouhlasím (dle mého názoru město není orgánem činným v trestním řízení a podání ze strany města není policejním či jiným úkonem, tím méně v případě podnětu k ÚOHS) a podal jsem odvolání.

Pro úplnost poznamenávám, že město bohužel ve zdůvodnění odmítnutí uvedlo ustanovení § 11 odst. 6 zákona 106/1999 Sb. ve znění, které již zhruba rok a půl není účinné. (Ustanovení jako takové a jeho základní smysl nadále platí, ale v upraveném, zpřehledněném znění.)

V každém případě Bublifuk má nyní z jiného zdroje podnět k ÚOHS i vyjádření ÚOHS k dispozici. Oba dokumenty zveřejňujeme:

Doplňuji, že dané dokumenty neobsahují ve vztahu ke kauze zakázek nic, co by již nebylo publikováno. O referencích pro dvě zakázky, které byly obsahem podnětu města, a možných nesrovnalostech jsme informovali 11. listopadu 2020 (výsuvné sloupky) a 18. prosince 2020 (domovní čistírny odpadních vod). O výsledku podání, učiněného městem, v obecné rovině pak 10. prosince 2020 (o postupu informovalo i samo město).

Napsali jsme o tématu:
Řekni, kde ty sloupky jsou: Nepravosti při milionové zakázce města Příbram
Kauza městských zakázek: Postavili jsme dům, který už stál
Kauza městských zakázek: Nic netušící město? Ne tak docela
Rozhovor (nejen) o kauze zakázek s bývalým vedoucím odboru: Nevnáší to dobré světlo na to, jak se v Příbrami soutěží zakázky
Kauza městských zakázek: Město podalo trestní oznámení a další aktuality
Kauza městských zakázek: Poslední léta. Z novinek – hodnotící komise stále anonymní

V každém případě je nyní zřejmé, že uvedený podnět města se týkal pouze zakázek z roku 2020. Hlavní otázkou tak nyní zůstává, zda bude k ÚOHS podán podnět i ve věci některých dřívějších zakázek, u nichž rovněž panují ohledně referencí pochybnosti.

Na část z nich se vztahuje dřívější zakázkový zákon. Ten poskytoval ÚOHS větší kontrolní pravomoci (současná právní úprava nechává kontrolu ve větší míře v rukách jednotlivých stran – zadavatelů a uchazečů – účastnících se konkrétních zadávacích řízení). Pětiletá lhůta, během které může úřad určité starší zakázky ověřit a vyloučit pochybení, v letošním roce vyprší.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Zajímají vás komentáře a analýzy k dění v Příbrami? Sledujte stránku Bublifuku na Facebooku a neunikne vám žádný nový text.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.