Nový domov seniorů (35 mil. Kč): Dodavatel použil nesmyslnou referenci. Město si nesrovnalosti nevšimlo

Když jsem zhruba před rokem a půl publikoval na Příbramském bublifuku informace ohledně zkreslených a smyšlených referencí, které u řady příbramských městských zakázek předkládala jedna firma, napsal kromě jiného jeden občan následující komentář: „Proč nekontrolujete reference všem firmám, taky tam toho najdete hodně, stačí chtít.

Nakonec jsem si před časem řekl, že zkusím namátkově ověřit jinou zakázku jiné firmy, která ve veřejných zakázkách v Příbrami v současnosti často figuruje. Předesílám, stejně jako na podzim 2020, že nemám nic speciálně proti té či oné firmě. Mé výhrady míří proti nesrovnalostem a nepravostem v oblasti veřejných zakázek. Zároveň se domnívám, že kontrola ze strany zadavatele by mohla být důslednější.

A teď už konkrétně. Nynější zjištění se týkají podkladů vítězného uchazeče u zakázky na nový domov seniorů v Žežické ulici, který je momentálně ve výstavbě. Za tuto zakázku město včetně smluvního dodatku uhradilo nebo uhradí zhruba 35 milionů korun vč. DPH.

Zadávací řízení na tuto zakázku probíhalo od října 2020 do ledna 2021. Tedy právě v době, kdy byly celkem aktuální referenční problémy jiné firmy. Jednou z podmínek zadávacího řízení bylo, že uchazeč musel v minulosti provést tři obdobné stavební práce, a to v hodnotě aspoň 15 milionů korun za každou zakázku. Budoucí vítěz, firma Invessales, předložil čtyři reference, přičemž právě požadované tři z nich splňovaly finanční limit 15 milionů korun.

A u jedné z těchto referencí se vyskytl zádrhel. Jednalo se o potvrzení, které budoucímu vítězi poskytla subdodavatelská firma (tedy firma, která ve výběrovém řízení deklarovala součinnost na budoucí zakázce s vítěznou firmou).

Podstatou této referenční zakázky byla rekonstrukce bývalého hotelu U Města Příbrami (dnes hotel Jurkos) v letech 2016 až 2020. Subdodavatelskou firmou, která předmětnou referenci předložila, byla firma Cikhalstav. Potvrzení vystavil vlastník hotelu, společnost Cik – invest.

Celá záležitost je o to smutnější, že město tentokrát mělo k odhalení nesrovnalosti slibně nakročeno. Ze zápisu z druhého jednání hodnotící komise v lednu 2021 vyplývá, že komise správně zjistila, že příslušná subdodavatelská firma „nedisponuje živnostenským oprávněním k provádění stavebních prací v rozsahu poskytované reference“.

Toto oprávnění (vázaná živnost) představuje nezbytný požadavek k provádění jakýchkoli rozsáhlejších stavebních prací. Udělení tohoto oprávnění je podmíněno kvalifikací a praxí (nemůže ho automaticky získat každý).

Hodnotící komise následně vyzvala budoucího vítěze k nápravě. Příslušná subdodavatelská firma tak následně měla v živnostenském rejstříku od 1. února 2021 zaevidovaného odpovědného zástupce pro provádění stavebních prací.

Bohužel komisi – a následně ani Radu města, která závěry komise schválila – už nenapadlo, že pokud příslušná subdodavatelská firma v době do února 2021 živnostenské oprávnění pro stavební práce neměla, nemohla předtím (v období 2016 až 2020) ani být oprávněnou stavební firmou při předložené referenční zakázce, tedy při rekonstrukci hotelu U Města Příbrami.

Ostatně jak vyplynulo ze sdělení stavebního úřadu, stavebním podnikatelem u přestavby hotelu byla ve skutečnosti jiná firma, a to společnost, která hotel vlastní (již zmíněná firma Cik – invest). Čistě teoreticky by tak mohla příslušnou referenci předložit právě tato firma (ta příslušným oprávněním disponovala již dříve) – jenže to by musela potvrdit referenci sama pro sebe, což není přípustné.

Lze doplnit, že subdodavatelská firma, která referenci předložila, a firma vlastnící hotel, která referenci potvrdila, měly v dané době stejného jednatele. Je otázka, zda by vůbec zadavatel měl akceptovat reference od personálně propojených firem.

Pro úplnost lze zmínit, že v zadávacím řízení v lednu 2021 zastupovala společnost Invessales stejná osoba, která se zároveň od 1. února 2021 stala odpovědnou osobou pro provádění staveb u Cik – investu. Lze se tedy domnívat, že vítězný uchazeč si mohl dovodit, že příslušná reference subdodavatele není použitelná.

Jednatel společnosti Invessales nechtěl záležitost komentovat.

Malá odbočka zpět k úvodu tohoto článku. Citoval jsem občana, který se ptal, proč nekontroluji reference všem firmám. Je trpkou ironií osudu, že tímto občanem byl právě jednatel firmy vlastnící příslušný hotel, tedy dodavatel zmatečné reference.

Domnívám se, že vedení města by mělo férovost zakázkového prostředí v Příbrami co nejdůsledněji kontrolovat. Zatím se občané zpravidla ohledně zakázek dočítají pouze tolik, že je všechno v naprostém pořádku – a že jedinou komplikací jsou buď zdržení na straně projektantů, nebo aktivní občané. Kdy někdo uzná: „Ano, nebyli jsme důslední, nesrovnalosti se děly přímo pod našima rukama“?

Město: Nemáme kapacity ani zákonný důvod pro další zkoumání

Když jsem o uvedené záležitosti informoval 25. dubna 2022 při zasedání příbramského zastupitelstva, zareagovala Mgr. Radka Škubalová, vedoucí Odboru práva a veřejných zakázek (audiozáznam). Z jejího vyjádření uvádím:

Po prvním problému [v roce 2020] naše oddělení začalo reference ověřovat hloubkově. To znamená, že u každé veřejné zakázky, kde vítězný dodavatel předkládá zkušenosti s předchozí realizací, oslovujeme objednatele těchto prací, zda k provedení těch prací skutečně došlo. […] Pokud nám objednatel referenčních prací napíše, že zakázka skutečně byla realizována, tak nemáme ani kapacity, ani zákonný důvod to dále zkoumat.

Toto je samozřejmě pozitivní změna oproti podzimu 2020, kdy z informací od vedení města mj. vyplynulo, že referencím např. od divize státního podniku se v minulosti nutně nemusela věnovat taková pozornost. Také je pravdou, že kontrola podkladů do určité míry spočívá rovněž na konkurentech (dalších účastnících) v rámci jednotlivých zadávacích řízení.

Na druhou stranu se domnívám, že je vhodné dbát na to, aby požadavek na technickou kvalifikaci neznamenal jen „papír pro papír“. Správnost údajů o mnohých referenčních stavbách lze snadno ověřit i jinak než přímo (pouze) u vystavovatele reference.

Pro názornost: Pokud by například žadatelem o referenci i vystavovatelem reference byla totožná osoba (působící ve dvou různých firmách), bylo by asi poněkud překvapivé, kdyby vystavovatel takové reference uvedl, že referenční zakázka vlastně realizována nebyla.

Dále platí, že i když samotný zákon o zadávání veřejných zakázek nevyžaduje podrobnou kontrolu referencí, členové Rady města (kteří jednotlivé zakázky schvalují) jsou povinni jednat s potřebnou pečlivostí.

Maximální pečlivost a důslednost bych v tomto případě očekával už proto, že jde o jeden z hlavních příbramských projektů poslední doby (radnice pravidelně informuje o průběhu stavebních prací, proběhlo také slavnostní zahájení výstavby).

Každoročně věnují příbramští politici a úředníci množství času například jednáním o tom, zda věnovat 200 nebo 300 tisíc korun na tu či onu dotaci. V pořádku. Myslím ale, že o to více pozornosti by se mělo věnovat zakázkám, kde se rozhoduje o investicích za desítky milionů korun.

Jsem přesvědčen o tom, že co nejférovější zakázkové prostředí je ku prospěchu všem – občanům, městu i poctivým firmám.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.